Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 111

Psalmul 111[a]

Lăudaţi-L pe Domnul![b]
    Îi voi mulţumi Domnului din toată inima mea,
        în sfatul celor drepţi şi în adunare!

Mari sunt lucrările Domnului;
    ele sunt cercetate de toţi cei ce le iubesc!
Plină de măreţie şi splendoare este lucrarea Lui,
    iar dreptatea Lui dăinuie pe vecie.
El a făcut minuni spre aducere-aminte.
    Domnul este îndurător şi milostiv!
El dă hrană celor ce se tem de El;
    El Îşi aduce pururi aminte de legământul Său.
El a arătat puterea lucrărilor Sale poporului Său,
    dându-le drept moştenire posesiunile neamurilor.
Lucrările mâinilor Sale sunt motivate de credincioşie şi de judecată;
    toate orânduirile Sale sunt demne de încredere,
sunt întărite pe veci de veci,
    fiind întocmite în adevăr şi cu integritate.
El a trimis poporului Său răscumpărarea;
    Şi-a decretat legământul pe vecie.
        Sfânt şi înfricoşător este Numele Lui!

10 Frica de Domnul este începutul înţelepciunii;
    toţi cei ce păzesc orânduirile Sale au o minte sănătoasă.
        Lauda Lui este statornicită pe vecie.

Notas al pie

  1. Psalmii 111:1 Titlu. Un psalm în acrostih (în textul ebraic fiecare vers începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
  2. Psalmii 111:1 Ebr.: Hallelu Yah; peste tot în carte

New Russian Translation

Psalms 111

Псалом 111[a]

1Аллилуйя!

Блажен человек, боящийся Господа,

получающий большое наслаждение от Его повелений.

2Могущественным будет на земле его потомство;

поколение праведных благословится.

3Изобилие и богатство будут в его доме,

и его праведность будет пребывать вечно.

4Для честных восходит свет во тьме,

он милостив, милосерден и праведен[b].

5Благо человеку, который великодушен и щедро дает взаймы,

тому, кто ведет свои дела справедливо.

6Он никогда не поколеблется;

праведник будет в вечной памяти.

7Не побоится плохих известий;

сердце его твердо, уповая на Господа.

8Сердце его крепко – он не испугается;

он увидит падение своих врагов.

9Он щедро раздал свое имущество бедным,

и его праведность пребывает вовек,

рог[c] его вознесется в славе.

10Нечестивый увидит и разозлится,

заскрипит зубами и исчезнет.

Желание нечестивых не сбудется.

Notas al pie

  1. 111 Псалом 111 В оригинале этот псалом написан в форме акростиха, т. е. каждая строка начинается с очередной буквы еврейского алфавита.
  2. 111:4 Или: « … во тьме, потому что Бог … »
  3. 111:9 Рог был символом могущества, власти и силы.