Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 111

Psalmul 111[a]

Lăudaţi-L pe Domnul![b]
    Îi voi mulţumi Domnului din toată inima mea,
        în sfatul celor drepţi şi în adunare!

Mari sunt lucrările Domnului;
    ele sunt cercetate de toţi cei ce le iubesc!
Plină de măreţie şi splendoare este lucrarea Lui,
    iar dreptatea Lui dăinuie pe vecie.
El a făcut minuni spre aducere-aminte.
    Domnul este îndurător şi milostiv!
El dă hrană celor ce se tem de El;
    El Îşi aduce pururi aminte de legământul Său.
El a arătat puterea lucrărilor Sale poporului Său,
    dându-le drept moştenire posesiunile neamurilor.
Lucrările mâinilor Sale sunt motivate de credincioşie şi de judecată;
    toate orânduirile Sale sunt demne de încredere,
sunt întărite pe veci de veci,
    fiind întocmite în adevăr şi cu integritate.
El a trimis poporului Său răscumpărarea;
    Şi-a decretat legământul pe vecie.
        Sfânt şi înfricoşător este Numele Lui!

10 Frica de Domnul este începutul înţelepciunii;
    toţi cei ce păzesc orânduirile Sale au o minte sănătoasă.
        Lauda Lui este statornicită pe vecie.

Notas al pie

  1. Psalmii 111:1 Titlu. Un psalm în acrostih (în textul ebraic fiecare vers începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
  2. Psalmii 111:1 Ebr.: Hallelu Yah; peste tot în carte

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 111

Herrens storhed og mægtige undere

1Halleluja!
Af hele mit hjerte vil jeg takke Herren,[a]
    berømme ham midt i de gudfrygtiges forsamling.
De ting, han gør, er vidunderlige,
    enhver, der oplever dem, må juble og glæde sig.
Fantastiske er alle hans undere,
    glem ikke hans uendelige godhed.
Herren er nådig og barmhjertig,
    ingen må glemme hans velgerninger.
Jeg ved, at han altid sørger for sit folk.
    Kan han nogensinde glemme sin pagt med dem?
Landet, som tilhørte de fremmede, gav han til sit eget folk,
    med magt drev han de andre væk for øjnene af sine udvalgte.
Når han handler, gør han altid det rigtige,
    ordene fra ham kan man stole på.
Pas på, at I trofast adlyder hans bud,
    retsindighed har evighedsværdi.
Sit folk har han sat i frihed,
    til evig tid varer hans pagt med dem.
Underfuld og hellig er Herren.
10     Visdom udspringer af ærefrygt for Gud.
Ypperlig er den indsigt, man får ved at adlyde ham.
    Æren er hans for evigt!

Notas al pie

  1. 111,1 Salmen er akrostisk, bortset fra indledningsordet, så hver linie begynder med næste bogstav i alfabetet. Oversættelsen er lidt mere fri end normalt for at opnå en tilsvarende effekt.