Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 111

Psalmul 111[a]

Lăudaţi-L pe Domnul![b]
    Îi voi mulţumi Domnului din toată inima mea,
        în sfatul celor drepţi şi în adunare!

Mari sunt lucrările Domnului;
    ele sunt cercetate de toţi cei ce le iubesc!
Plină de măreţie şi splendoare este lucrarea Lui,
    iar dreptatea Lui dăinuie pe vecie.
El a făcut minuni spre aducere-aminte.
    Domnul este îndurător şi milostiv!
El dă hrană celor ce se tem de El;
    El Îşi aduce pururi aminte de legământul Său.
El a arătat puterea lucrărilor Sale poporului Său,
    dându-le drept moştenire posesiunile neamurilor.
Lucrările mâinilor Sale sunt motivate de credincioşie şi de judecată;
    toate orânduirile Sale sunt demne de încredere,
sunt întărite pe veci de veci,
    fiind întocmite în adevăr şi cu integritate.
El a trimis poporului Său răscumpărarea;
    Şi-a decretat legământul pe vecie.
        Sfânt şi înfricoşător este Numele Lui!

10 Frica de Domnul este începutul înţelepciunii;
    toţi cei ce păzesc orânduirile Sale au o minte sănătoasă.
        Lauda Lui este statornicită pe vecie.

Notas al pie

  1. Psalmii 111:1 Titlu. Un psalm în acrostih (în textul ebraic fiecare vers începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
  2. Psalmii 111:1 Ebr.: Hallelu Yah; peste tot în carte

Amplified Bible

Psalm 111

The Lord Praised for His Goodness.

1Praise the Lord! (Hallelujah!)
I will give thanks to the Lord with all my heart,
In the company of the upright and in the congregation.

Great are the works of the Lord,
Studied by all those who delight in them.

Splendid and majestic is His work,
And His righteousness endures forever.

He has made His wonderful acts to be remembered;
The Lord is gracious and merciful and full of loving compassion.

He has given food to those who fear Him [with awe-inspired reverence];
He will remember His covenant forever.

He has declared and made known to His people the power of His works,
In giving them the heritage of the nations.


The works of His hands are truth and [absolute] justice;
All His precepts are sure (established, reliable, trustworthy).

They are upheld forever and ever;
They are done in [absolute] truth and uprightness.

He has sent redemption to His people;
He has ordained His covenant forever;
Holy and awesome is His name—[inspiring reverence and godly fear].
10 
The [reverent] fear of the Lord is the beginning (the prerequisite, the absolute essential, the alphabet) of wisdom;
A good understanding and a teachable heart are possessed by all those who do the will of the Lord;
His praise endures forever.