Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 110

Psalmul 110[a]

Al lui David. Un psalm.

Domnul i-a zis Stăpânului meu:[b]
    „Şezi la dreapta Mea,
până voi face din duşmanii Tăi
    aşternut[c] al picioarelor Tale!

Domnul va întinde toiagul puterii Tale din Sion.
    Stăpâneşte în mijlocul duşmanilor Tăi!
Poporul Tău este dornic de luptă,
    când se adună oştirea Ta.
Cu podoabe sfinte
    din tainiţa zorilor
        vei primi roua tineretului Tău. “[d]

Domnul a jurat
    şi nu-I va părea rău:
„Tu eşti preot în veci
    potrivit rânduielii lui Melhisedek.

Stăpânul este la dreapta Ta.
    El va zdrobi regi în ziua mâniei Sale.
El va judeca neamurile, va umple pământul de leşuri
    şi va zdrobi căpeteniile întregului pământ.
El va bea dintr-un pârâu de lângă drum;
    de aceea Îşi va înălţa fruntea.“

Notas al pie

  1. Psalmii 110:1 Psalmul cel mai des citat în NT, cu referire clară la Isus Hristos (Mt. 22:43-45), fiind deci un psalm mesianic. În contextul său imediat, Ps. 110, ca şi Ps. 2, era rostit la încoronarea unui nou rege din dinastia lui David
  2. Psalmii 110:1 Ebr.: YHWH i-a zis lui adoni; în NT: kurios i-a zis lui kurios
  3. Psalmii 110:1 Vezi nota de la 99:5
  4. Psalmii 110:3 Sau: tinerii tăi vor veni la tine ca roua.

Nova Versão Internacional

Salmos 110

Salmo 110

Salmo davídico.

O Senhor disse ao meu Senhor:
    “Senta-te à minha direita
até que eu faça dos teus inimigos
    um estrado para os teus pés”.

O Senhor estenderá
    o cetro de teu poder desde Sião,
e dominarás sobre os teus inimigos!
Quando convocares as tuas tropas,
    o teu povo se apresentará voluntariamente.[a]
Trajando vestes santas,[b]
    desde o romper da alvorada
os teus jovens virão como o orvalho.[c]

O Senhor jurou e não se arrependerá:
    “Tu és sacerdote para sempre,
    segundo a ordem de Melquisedeque”.

O Senhor está à tua direita;
ele esmagará reis no dia da sua ira.
Julgará as nações, amontoando os mortos
    e esmagando governantes[d]
    em toda a extensão da terra.
No caminho beberá de um ribeiro,
    e então erguerá a cabeça.

Notas al pie

  1. 110.3 A Septuaginta diz contigo está o principado.
  2. 110.3 Vários manuscritos do Texto Massorético e outras versões antigas dizem Dos santos montes.
  3. 110.3 A Septuaginta, a Versão Siríaca e vários manuscritos do Texto Massorético dizem antes da aurora eu o gerei.
  4. 110.6 Ou cabeças