Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 110

Psalmul 110[a]

Al lui David. Un psalm.

Domnul i-a zis Stăpânului meu:[b]
    „Şezi la dreapta Mea,
până voi face din duşmanii Tăi
    aşternut[c] al picioarelor Tale!

Domnul va întinde toiagul puterii Tale din Sion.
    Stăpâneşte în mijlocul duşmanilor Tăi!
Poporul Tău este dornic de luptă,
    când se adună oştirea Ta.
Cu podoabe sfinte
    din tainiţa zorilor
        vei primi roua tineretului Tău. “[d]

Domnul a jurat
    şi nu-I va părea rău:
„Tu eşti preot în veci
    potrivit rânduielii lui Melhisedek.

Stăpânul este la dreapta Ta.
    El va zdrobi regi în ziua mâniei Sale.
El va judeca neamurile, va umple pământul de leşuri
    şi va zdrobi căpeteniile întregului pământ.
El va bea dintr-un pârâu de lângă drum;
    de aceea Îşi va înălţa fruntea.“

Notas al pie

  1. Psalmii 110:1 Psalmul cel mai des citat în NT, cu referire clară la Isus Hristos (Mt. 22:43-45), fiind deci un psalm mesianic. În contextul său imediat, Ps. 110, ca şi Ps. 2, era rostit la încoronarea unui nou rege din dinastia lui David
  2. Psalmii 110:1 Ebr.: YHWH i-a zis lui adoni; în NT: kurios i-a zis lui kurios
  3. Psalmii 110:1 Vezi nota de la 99:5
  4. Psalmii 110:3 Sau: tinerii tăi vor veni la tine ca roua.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Заб 110

1Славлю Вечного всем своим сердцем
    в совете праведных и в собрании народном.

Велики дела Вечного,
    желанны всеми, кто любит их.
Славны и великолепны деяния Его;
    праведность Его пребудет вечно.
Памятными сделал Он Свои дела;
    милостив и милосерден Вечный[a].
Он даёт пищу боящимся Его,
    вечно помнит Своё соглашение.
Народу Своему Он явил силу Своих дел,
    отдав им землю чужих народов.
Дела Его рук истинны и справедливы,
    Его наставления верны.
Вечно тверды они
    и основаны на истине и правоте.
Своему народу послал Он избавление,
    установил навечно Своё соглашение.
    Его имя свято и грозно!

10 Страх перед Вечным – начало мудрости.
    Разумны те, кто исполняет Его повеления.
    Вечная хвала Ему!

Славьте Вечного!

Notas al pie

  1. 110:4 Милостив и милосерден Вечный – это выражение основано на словах из Таурата (см. Исх. 34:6) и является родственным арабскому выражению: «бисмиллях-ир-рахман-ир-рахим», что переводится как: «Во имя Аллаха милостивого и милосердного». В доисламской Аравии христиане государства Набатея использовали похожее выражение, переняв его из иудейской традиции.