Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 109

Psalmul 109

Pentru dirijor. Al lui David. Un psalm.

Dumnezeul laudei mele, nu tăcea!
Iată că gura celui rău şi gura celui înşelător
    se deschid împotriva mea;
        îmi vorbesc cu o limbă mincinoasă.
Mă împresoară cu nişte cuvinte de ură
    şi se războiesc cu mine fără temei.
La dragostea mea ei răspund cu duşmănie,
    dar eu mă rog.
Ei îmi răsplătesc binele cu rău
    şi dragostea mea – cu ură.

Pune[a] un om rău împotriva lui
    şi un acuzator[b] să stea la dreapta lui!
Când va fi judecat, să fie găsit vinovat,
    iar rugăciunea să-i fie socotită un păcat.
Fie-i zilele puţine,
    iar slujba lui s-o ia altul!
Să-i rămână fiii orfani,
    şi soţia lui – văduvă!
10 Fiii lui să rătăcească cerşind
    şi căutând printre ruine[c]!
11 Cel ce l-a împrumutat să-i ia tot ceea ce are
    şi străinii să-l jefuiască de rodul muncii lui!
12 Să nu mai fie nimeni care să-i arate îndurare
    şi să nu mai fie nimeni care să arate îndurare orfanilor lui!
13 Fie ca urmaşii lui să fie stârpiţi,
    iar în generaţia următoare să le fie şters numele!
14 Să fie păstrată înaintea Domnului
    aducerea-aminte a vinii strămoşilor lui
şi să nu fie şters păcatul mamei lui!
15 Să rămână de-a pururi înaintea Domnului,
    iar El să le şteargă amintirea de pe pământ!
16 Căci nu şi-a amintit să se poarte cu îndurare,
    ci l-a prigonit pe sărman şi pe nevoiaş
        şi l-a omorât pe cel cu inima zdrobită!
17 A iubit blestemul; de el să aibă parte![d]
    Nu i-a plăcut binecuvântarea; aceasta să stea departe de el![e]
18 A îmbrăcat blestemul ca pe propria haină,
    i-a intrat în pântece ca apa
        şi în oase – ca untdelemnul.
19 De aceea, el să-i fie mantaua cu care se acoperă
    şi brâul cu care se încinge mereu!
20 Aceasta să fie răsplata potrivnicilor mei din partea Domnului
    şi a celor ce mă vorbesc de rău!

21 Dar Tu, Doamne, Stăpâne,
    de dragul Numelui Tău, fă-Ţi lucrarea cu mine!
        Pentru că îndurarea Ta este mare, mântuieşte-mă!
22 Căci sunt sărman şi necăjit,
    iar inima mi-e rănită înăuntrul meu.
23 Pier ca o umbră trecătoare;
    sunt alungat ca o lăcustă.
24 Genunchii îmi sunt slăbiţi de post,
    iar trupul mi-e sleit din lipsă de grăsime.
25 Am ajuns de batjocura lor;
    cei ce mă văd dau din cap.

26 Doamne, Dumnezeul meu, ajută-mă!
    În îndurarea Ta, scapă-mă!
27 Fă ca ei să recunoască în aceasta mâna Ta,
    să recunoască că Tu, Doamne, ai făcut lucrul acesta!
28 Ei blestemă, dar Tu binecuvântezi.
    Ei se ridică şi rămân de ruşine, dar robul Tău se va veseli.
29 Potrivnicii mei se îmbracă cu batjocura,
    se acoperă cu neruşinarea ca şi cu o manta.

30 Eu Îl voi slăvi pe Domnul cu gura mea,
    în mijlocul multora Îl voi lăuda.
31 Căci El stă la dreapta celui sărman,
    ca să-l scape de acuzatorii lui.

Notas al pie

  1. Psalmii 109:6 Sau: Ei spun:Pune
  2. Psalmii 109:6 Lit.: satan, care înseamnă vrăjmaş, acuzator; sau: şi pe Satan
  3. Psalmii 109:10 TM; LXX: cerşind, / alungaţi fiind din casele lor ruinate
  4. Psalmii 109:17 blestemul; de el a avut parte.
  5. Psalmii 109:17 binecuvântarea; / aceasta stă departe de el.

New International Version

Psalm 109

Psalm 109

For the director of music. Of David. A psalm.

My God, whom I praise,
    do not remain silent,
for people who are wicked and deceitful
    have opened their mouths against me;
    they have spoken against me with lying tongues.
With words of hatred they surround me;
    they attack me without cause.
In return for my friendship they accuse me,
    but I am a man of prayer.
They repay me evil for good,
    and hatred for my friendship.

Appoint someone evil to oppose my enemy;
    let an accuser stand at his right hand.
When he is tried, let him be found guilty,
    and may his prayers condemn him.
May his days be few;
    may another take his place of leadership.
May his children be fatherless
    and his wife a widow.
10 May his children be wandering beggars;
    may they be driven[a] from their ruined homes.
11 May a creditor seize all he has;
    may strangers plunder the fruits of his labor.
12 May no one extend kindness to him
    or take pity on his fatherless children.
13 May his descendants be cut off,
    their names blotted out from the next generation.
14 May the iniquity of his fathers be remembered before the Lord;
    may the sin of his mother never be blotted out.
15 May their sins always remain before the Lord,
    that he may blot out their name from the earth.

16 For he never thought of doing a kindness,
    but hounded to death the poor
    and the needy and the brokenhearted.
17 He loved to pronounce a curse—
    may it come back on him.
He found no pleasure in blessing—
    may it be far from him.
18 He wore cursing as his garment;
    it entered into his body like water,
    into his bones like oil.
19 May it be like a cloak wrapped about him,
    like a belt tied forever around him.
20 May this be the Lord’s payment to my accusers,
    to those who speak evil of me.

21 But you, Sovereign Lord,
    help me for your name’s sake;
    out of the goodness of your love, deliver me.
22 For I am poor and needy,
    and my heart is wounded within me.
23 I fade away like an evening shadow;
    I am shaken off like a locust.
24 My knees give way from fasting;
    my body is thin and gaunt.
25 I am an object of scorn to my accusers;
    when they see me, they shake their heads.

26 Help me, Lord my God;
    save me according to your unfailing love.
27 Let them know that it is your hand,
    that you, Lord, have done it.
28 While they curse, may you bless;
    may those who attack me be put to shame,
    but may your servant rejoice.
29 May my accusers be clothed with disgrace
    and wrapped in shame as in a cloak.

30 With my mouth I will greatly extol the Lord;
    in the great throng of worshipers I will praise him.
31 For he stands at the right hand of the needy,
    to save their lives from those who would condemn them.

Notas al pie

  1. Psalm 109:10 Septuagint; Hebrew sought