Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 108

Psalmul 108

Un cântec. Un psalm al lui David.

Inima mea este pregătită, Dumnezeule;
    voi cânta şi voi suna din instrumentele mele.
Trezeşte-te, suflet al meu!
    Treziţi-vă, harfă şi liră!
        Voi trezi zorii[a].
Doamne, Te voi lăuda printre popoare,
    Îţi voi cânta printre neamuri.
Căci îndurarea Ta este mai înaltă decât cerurile,
    iar credincioşia Ta este mai presus de nori!
Fii înălţat, Dumnezeule, mai presus de ceruri
    şi fie slava Ta peste întreg pământul!

Pentru ca preaiubiţii Tăi să fie salvaţi,
    dă izbăvire prin dreapta Ta şi răspunde-mi!
Dumnezeu a vorbit în sfinţenia Sa[b]:
    „Voi triumfa, voi împărţi Şehemul
        şi voi măsura valea Sucot!
Al Meu este Ghiladul, al Meu este şi Manase;
    Efraim este coiful Meu,
        iar Iuda – sceptrul Meu!
Moab este vasul în care Mă spăl!
    Deasupra Edomului Îmi arunc încălţările,
        iar strigătele Mele de triumf se aud peste Filistia.“

10 Cine mă va conduce în cetatea fortificată?
    Cine mă va călăuzi până în Edom?
11 Oare nu Tu, Dumnezeule, Cel Care ne-ai respins?
    Oare nu Tu, Dumnezeule, Cel Care nu mai ieşi cu oştirile noastre?
12 Dă-ne ajutor împotriva duşmanului,
    căci zadarnic este sprijinul dat de om!
13 Cu Dumnezeu vom fi biruitori
    şi El îi va călca în picioare pe duşmanii noştri.

Notas al pie

  1. Psalmii 108:2 TM; LXX: Mă voi trezi în zori
  2. Psalmii 108:7 Sau: din Lăcaşul Său

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 108

Hjælp mod fjenden

1En sang af David.

Jeg er fuld af tillid til dig, Gud,
    jeg vil synge og spille til din ære.
Jeg vil gribe min harpe og lyre,
    når befrielsens sol står op.[a]
Jeg vil takke dig, Herre, blandt folkeslagene,
    jeg vil synge din pris for de fremmede.
Din trofasthed fylder universet,
    din godhed når til skyerne.
Herre, lad din storhed fylde himmelrummet,
    lad din herlighed komme over hele jorden.

Hør min bøn og gør brug af din magt,
    så dit elskede folk kan blive reddet.

Gud har talt fra sin helligdom:
„Med glæde vil jeg udstykke Sikem,
    jeg vil udmåle Sukkots dal.
Gilead tilhører mig,
    Manasse er min ejendom.
Kongerne kommer fra Juda,
    og dygtige krigere fra Efraim.
10 Moabitterne skal tjene mig
    og edomitterne være mine slaver.
        Jeg vinder sejr over filistrene.”

11 Hvem tager med os til den befæstede by?
    Hvem vil gå med os mod Edom?
12 Herre, har du forkastet os?
    Hvorfor drager du ikke med os i krig?
13 Hjælp os dog mod vore fjender,
    for menneskers hjælp er intet værd.
14 Med Guds hjælp vinder vi sejr,
    for han vil trampe vore fjender ned.

Notas al pie

  1. 108,3 Mere ordret: „Rejs dig ved morgenrøden.” Da solens lys driver nattens mørke på flugt, er morgenrøden et billede på det øjeblik, befrielsen kommer.