Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 105

Psalmul 105

Mulţumiţi Domnului, chemaţi Numele Lui!
    Faceţi cunoscute printre popoare isprăvile Lui!
Cântaţi-I, cântaţi în cinstea Lui,
    vestiţi toate minunile Lui!
Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt!
    Să se bucure inima celor ce-L caută pe Domnul!
Căutaţi pe Domnul şi puterea Lui,
    căutaţi întotdeauna faţa Lui!
Aduceţi-vă aminte de minunile pe care le-a făcut,
    de semnele Sale şi de judecăţile rostite de gura Sa,
urmaşi ai robului Său Avraam,
    fii ai lui Iacov, aleşii Lui!

El este Domnul, Dumnezeul nostru,
    şi judecăţile Lui se împlinesc pe tot pământul.
El Îşi aduce aminte mereu de legământul Lui,
    de cuvântul pe care l-a poruncit pentru o mie de generaţii,
de legământul pe care l-a încheiat cu Avraam,
    de jurământul Lui către Isaac,
10 pe care l-a întărit faţă de Iacov printr-o hotărâre
    şi faţă de Israel – printr-un legământ veşnic,
11 spunând: „Ţie îţi voi da ţara Canaanului,
    ca parte a moştenirii voastre.“

12 Pe atunci erau doar câţiva bărbaţi
    – puţini la număr – şi erau peregrini în ţară;
13 călătoreau de la un neam la altul,
    de la un regat la altul.
14 El nu a îngăduit nici unui om să-i asuprească
    şi a mustrat regi din pricina lor:
15 „Nu vă atingeţi de unşii Mei
    şi nu-i vătămaţi pe profeţii Mei!“

16 A chemat foametea peste ţară
    şi a distrus orice provizie de hrană[a].
17 Trimisese înaintea lor un om,
    pe Iosif, care a fost vândut ca sclav.
18 I-au strâns picioarele în lanţuri,
    iar gâtul i-a fost pus în fiare,
19 până a venit vremea să se împlinească cuvintele Lui,
    să se dovedească Cuvântul Domnului faţă de el.
20 Atunci regele a trimis să-l dezlege
    şi conducătorul popoarelor – să-l elibereze.
21 L-a pus stăpân peste casa lui
    şi conducător peste toate proprietăţile lui,
22 ca să-i lege după bunu-i plac pe prinţii lui
    şi să-i înveţe pe bătrânii lui înţelepciunea.

23 Atunci Israel a venit în Egipt,
    Iacov a locuit ca străin în ţara lui Ham.
24 Dumnezeu Şi-a înmulţit poporul foarte mult
    şi i-a făcut mai tari decât pe duşmanii lor.
25 Acestora le-a schimbat inima, ca să-I urască poporul
    şi să se poarte mişeleşte cu slujitorii Săi.
26 L-a trimis pe Moise, robul Său,
    şi pe Aaron pe care-l alesese.
27 Ei au înfăptuit printre duşmani semnele Lui
    şi au făcut minuni în ţara lui Ham.
28 A trimis întunericul şi s-a făcut beznă;
    Moise şi Aaron nu s-au răzvrătit împotriva cuvintelor Lui.
29 Le-a prefăcut apa în sânge
    şi le-a omorât peştii.
30 Ţara lor a mişunat de broaşte,
    care au ajuns până şi în odăile palatelor lor.
31 Când a grăit El, au sosit roiuri de muşte
    şi păduchi în tot ţinutul lor.
32 Le-a prefăcut ploile în grindină
    şi în flăcări de foc ce au căzut peste ţara lor.
33 Le-a lovit viile şi smochinii
    şi le-a rupt copacii din teritoriul lor.
34 Când a grăit El, au sosit roiuri de lăcuste[b],
    lăcuste[c] fără număr,
35 care le-au devorat toată verdeaţa din ţară,
    toate roadele pământului lor.
36 I-a lovit pe întâii născuţi din ţara lor,
    pârga puterii lor.

37 El i-a scos pe israeliţi de acolo cu argint şi cu aur
    şi n-a fost unul din seminţiile Lui care să şovăiască.
38 Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor,
    căci îi îngroziseră.

39 El a întins un nor ca să le fie învelitoare
    şi un foc ca să le dea lumină noaptea.
40 Au cerut, iar El le-a trimis prepeliţe
    şi cu pâine din cer i-a săturat.
41 A despicat stânca şi a curs apă;
    prin pustii au curs râuri.

42 Şi aceasta pentru că Şi-a amintit de promisiunea Sa cea sfântă,
    făcută lui Avraam, robul Său.
43 El Şi-a scos poporul cu bucurie,
    Şi-a scos aleşii cu strigăte de veselie.
44 Le-a dat teritoriile neamurilor
    şi au moştenit rodul trudei noroadelor,
45 ca să păzească hotărârile Lui
    şi să trăiască după învăţăturile[d] Lui.

    Lăudaţi-L pe Domnul![e]

Notas al pie

 1. Psalmii 105:16 Lit.: A frânt orice toiag al pâinii
 2. Psalmii 105:34 Termenul ebraic este unul general (apare de 24 de ori în VT), derivat din rădăcina rbh (a înmulţi). Este asociat în general cu plaga a opta şi desemnează probabil lăcustele migratoare
 3. Psalmii 105:34 Corespondentul modern al termenului ebraic este nesigur
 4. Psalmii 105:45 Sau: să împlinească legile
 5. Psalmii 105:45 Ebr.: Hallelu Yah; peste tot în Psalmi

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 105

Славьте Вечного, потому что Он благ
    и милость Его – навеки!
Кто выразит могущество Вечного
    и возвестит всю Его славу?
Благословенны те, кто хранит правосудие
    и вершит праведные дела во все времена.
Вспомни меня, Вечный, во время благоволения к Своему народу,
    помоги и мне, когда будешь спасать их,
чтобы я увидел благополучие Твоих избранных,
    возвеселился вместе с Твоим народом
    и хвалился вместе с Твоим наследием.

Мы согрешили, как и наши предки,
    совершили беззаконие, поступили нечестиво.
Отцы наши не поняли Твоих чудес в Египте,
    забыли обилие Твоих щедрот
    и возмутились у Тростникового моря[a].
Он всё же спас их ради Своего имени,
    чтобы показать Своё могущество.
Он приказал Тростниковому морю,
    и оно высохло,
и провёл Он их через его глубины,
    как по суше.
10 Спас их от рук ненавидящих их,
    избавил их от руки врага.
11 Воды покрыли противников их,
    не осталось ни одного.
12 Тогда поверили они Его словам
    и воспели Ему хвалу.[b]

13 Но вскоре забыли Его дела,
    не ждали Его совета.
14 Страстно возжелали в пустыне мяса
    и испытывали Всевышнего в необитаемой местности.
15 Он дал им желаемое,
    но послал на них страшную болезнь.[c]

16 Они позавидовали в стане Мусо
    и Хоруну, священнослужителю Вечного.
17 Земля разверзлась и поглотила Датана
    и всё скопище Авирама.
18 Возгорелся огонь посреди них,
    и пламя сожгло нечестивых.[d]

19 Они сделали изваяние быка на Синае[e]
    и поклонились истукану;
20 променяли Всевышнего, их Славу,
    на изображение быка, питающегося травой.
21 Забыли Всевышнего, своего Спасителя,
    сотворившего великие дела в Египте,
22 чудеса в земле Хама[f]
    и устрашающие дела у Тростникового моря.
23 Поэтому Он сказал, что уничтожит их,
    и уничтожил бы, если бы не Мусо, избранный Его,
который встал перед Ним в расселине,
    чтобы отвратить Его ярость,
    чтобы Он не погубил их.[g]

24 И пренебрегли они землёй желанной,
    не поверили Его обещанию,
25 роптали в своих шатрах
    и не слушались голоса Вечного.
26 Поэтому Он поклялся с поднятой рукой,
    что поразит их в пустыне,
27 а также их потомков среди народов,
    и рассеет их по землям.[h]

28 Они присоединились к Баал-Пеору[i]
    и ели жертвы, принесённые мёртвым идолам.
29 Раздражали Его своими делами,
    и разразился среди них мор.
30 Но поднялся Пинхас, произвёл суд,
    и мор прекратился.
31 Это вменилось в праведность ему,
    что навсегда останется в памяти поколений.[j]

32 Ещё они прогневали Его у вод Меривы,
    и Мусо был наказан из-за них,
33 потому что они возмутили его дух,
    и он погрешил своими устами.[k]

34 Не уничтожили они народы,
    вопреки повелению Вечного,
35 а смешались с ними
    и научились их делам;
36 служили их идолам,
    которые стали для них сетью.
37 Приносили демонам в жертву
    своих сыновей и дочерей;
38 проливали невинную кровь,
    кровь своих сыновей и дочерей,
которых жертвовали ханонским идолам,
    и земля осквернилась кровью.
39 Они оскверняли себя своими делами,
    распутничали своими поступками.[l]

40 Поэтому возгорелся гнев Вечного на Его народ,
    и возгнушался Он Своим наследием.
41 Он отдал их в руки чужеземцев,
    и ненавидящие Исроил властвовали над ними.
42 Враги притесняли их,
    и они смирились под их рукой.
43 Много раз Он избавлял их,
    но они гневили Его своим упрямством
    и были унижены в своём беззаконии.[m]

44 Всё же Он обращал внимание на их скорбь,
    когда слышал их вопль,
45 вспоминал о Своём соглашении с ними
    и смягчался по Своей великой милости.
46 Он вызывал к ним сострадание
    со стороны всех, кто пленял их.

47 Спаси нас, Вечный, наш Бог,
    и собери нас из среды народов,
чтобы славить нам Твоё святое имя
    и Твоей славою хвалиться.

Заключительное благословение четвёртой книги

48 Хвала Вечному, Богу Исроила,
    от века и до века!
И весь народ пусть скажет: «Аминь!»[n]

Славьте Вечного!

Notas al pie

 1. Заб 105:7 Тростниковое море – буквальный перевод с языка оригинала. Среди современных специалистов существуют различные мнения, о каком водоёме здесь идёт речь. Тростниковым морем могли называть как цепи озёр, расположенных на Суэцком перешейке и, вероятно, соединявшихся тогда проливами с Красным морем, так и Суэцкий и Акабский заливы Красного моря (см. карту № 2 на странице хх и, напр., 3 Цар. 9:26). В Инджиле эти же воды названы Красным морем. Также в ст. 9 и 22.
 2. Заб 105:12 См. Исх. 14:10-31.
 3. Заб 105:15 См. Чис. 11.
 4. Заб 105:18 См. Чис. 16.
 5. Заб 105:19 Букв.: «на Хориве». Хорив – другое название горы Синай.
 6. Заб 105:22 То есть в Египте. Египтяне были потомками Хама (см. Нач. 10:6-10).
 7. Заб 105:23 См. Исх. 32.
 8. Заб 105:27 См. Чис. 13–14.
 9. Заб 105:28 Баал-Пеор – божество, почитавшееся моавитянами.
 10. Заб 105:31 См. Чис. 25.
 11. Заб 105:33 См. Исх. 17:1-7; Чис. 20:2-13.
 12. Заб 105:39 См. Втор. 7:1-6; 18:9-13; Суд. 1:19–2:5.
 13. Заб 105:43 См. Суд. 2:10-19.
 14. Заб 105:48 Аминь – еврейское слово, которое переводится как «да, верно, воистину так» или «да будет так».