Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 105

Psalmul 105

Mulţumiţi Domnului, chemaţi Numele Lui!
    Faceţi cunoscute printre popoare isprăvile Lui!
Cântaţi-I, cântaţi în cinstea Lui,
    vestiţi toate minunile Lui!
Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt!
    Să se bucure inima celor ce-L caută pe Domnul!
Căutaţi pe Domnul şi puterea Lui,
    căutaţi întotdeauna faţa Lui!
Aduceţi-vă aminte de minunile pe care le-a făcut,
    de semnele Sale şi de judecăţile rostite de gura Sa,
urmaşi ai robului Său Avraam,
    fii ai lui Iacov, aleşii Lui!

El este Domnul, Dumnezeul nostru,
    şi judecăţile Lui se împlinesc pe tot pământul.
El Îşi aduce aminte mereu de legământul Lui,
    de cuvântul pe care l-a poruncit pentru o mie de generaţii,
de legământul pe care l-a încheiat cu Avraam,
    de jurământul Lui către Isaac,
10 pe care l-a întărit faţă de Iacov printr-o hotărâre
    şi faţă de Israel – printr-un legământ veşnic,
11 spunând: „Ţie îţi voi da ţara Canaanului,
    ca parte a moştenirii voastre.“

12 Pe atunci erau doar câţiva bărbaţi
    – puţini la număr – şi erau peregrini în ţară;
13 călătoreau de la un neam la altul,
    de la un regat la altul.
14 El nu a îngăduit nici unui om să-i asuprească
    şi a mustrat regi din pricina lor:
15 „Nu vă atingeţi de unşii Mei
    şi nu-i vătămaţi pe profeţii Mei!“

16 A chemat foametea peste ţară
    şi a distrus orice provizie de hrană[a].
17 Trimisese înaintea lor un om,
    pe Iosif, care a fost vândut ca sclav.
18 I-au strâns picioarele în lanţuri,
    iar gâtul i-a fost pus în fiare,
19 până a venit vremea să se împlinească cuvintele Lui,
    să se dovedească Cuvântul Domnului faţă de el.
20 Atunci regele a trimis să-l dezlege
    şi conducătorul popoarelor – să-l elibereze.
21 L-a pus stăpân peste casa lui
    şi conducător peste toate proprietăţile lui,
22 ca să-i lege după bunu-i plac pe prinţii lui
    şi să-i înveţe pe bătrânii lui înţelepciunea.

23 Atunci Israel a venit în Egipt,
    Iacov a locuit ca străin în ţara lui Ham.
24 Dumnezeu Şi-a înmulţit poporul foarte mult
    şi i-a făcut mai tari decât pe duşmanii lor.
25 Acestora le-a schimbat inima, ca să-I urască poporul
    şi să se poarte mişeleşte cu slujitorii Săi.
26 L-a trimis pe Moise, robul Său,
    şi pe Aaron pe care-l alesese.
27 Ei au înfăptuit printre duşmani semnele Lui
    şi au făcut minuni în ţara lui Ham.
28 A trimis întunericul şi s-a făcut beznă;
    Moise şi Aaron nu s-au răzvrătit împotriva cuvintelor Lui.
29 Le-a prefăcut apa în sânge
    şi le-a omorât peştii.
30 Ţara lor a mişunat de broaşte,
    care au ajuns până şi în odăile palatelor lor.
31 Când a grăit El, au sosit roiuri de muşte
    şi păduchi în tot ţinutul lor.
32 Le-a prefăcut ploile în grindină
    şi în flăcări de foc ce au căzut peste ţara lor.
33 Le-a lovit viile şi smochinii
    şi le-a rupt copacii din teritoriul lor.
34 Când a grăit El, au sosit roiuri de lăcuste[b],
    lăcuste[c] fără număr,
35 care le-au devorat toată verdeaţa din ţară,
    toate roadele pământului lor.
36 I-a lovit pe întâii născuţi din ţara lor,
    pârga puterii lor.

37 El i-a scos pe israeliţi de acolo cu argint şi cu aur
    şi n-a fost unul din seminţiile Lui care să şovăiască.
38 Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor,
    căci îi îngroziseră.

39 El a întins un nor ca să le fie învelitoare
    şi un foc ca să le dea lumină noaptea.
40 Au cerut, iar El le-a trimis prepeliţe
    şi cu pâine din cer i-a săturat.
41 A despicat stânca şi a curs apă;
    prin pustii au curs râuri.

42 Şi aceasta pentru că Şi-a amintit de promisiunea Sa cea sfântă,
    făcută lui Avraam, robul Său.
43 El Şi-a scos poporul cu bucurie,
    Şi-a scos aleşii cu strigăte de veselie.
44 Le-a dat teritoriile neamurilor
    şi au moştenit rodul trudei noroadelor,
45 ca să păzească hotărârile Lui
    şi să trăiască după învăţăturile[d] Lui.

    Lăudaţi-L pe Domnul![e]

Notas al pie

 1. Psalmii 105:16 Lit.: A frânt orice toiag al pâinii
 2. Psalmii 105:34 Termenul ebraic este unul general (apare de 24 de ori în VT), derivat din rădăcina rbh (a înmulţi). Este asociat în general cu plaga a opta şi desemnează probabil lăcustele migratoare
 3. Psalmii 105:34 Corespondentul modern al termenului ebraic este nesigur
 4. Psalmii 105:45 Sau: să împlinească legile
 5. Psalmii 105:45 Ebr.: Hallelu Yah; peste tot în Psalmi

La Bible du Semeur

Psaumes 105

Dieu est fidèle[a]

1Louez l’Eternel, et faites appel à lui!
Publiez parmi les peuples ses hauts faits!
Chantez à sa gloire, et célébrez-le en musique!
Racontez sans cesse toutes ses merveilles!
Soyez fiers de lui, car il est très saint!
Que le cœur de ceux qui sont attachés à l’Eternel soit rempli de joie!
Tournez-vous vers l’Eternel! Faites appel à sa force!
Aspirez à vivre constamment en sa présence!
Souvenez-vous des merveilles qu’il a accomplies!
Rappelez-vous ses prodiges et les jugements qu’il a prononcés,
vous, les descendants d’Abraham, son serviteur,
vous, descendants de Jacob, vous qu’il a choisis!

Notre Dieu, c’est l’Eternel,
sur toute la terre s’exercent ses jugements.
Il se souvient pour toujours de son alliance,
de ce qu’il a donné sa parole pour mille générations[b]:
il a conclu un traité avec Abraham,
et l’a confirmé par serment à Isaac[c].
10 Il l’a confirmé à Jacob en en faisant une loi,
et, pour Israël, une alliance pour toujours.
11 Il a déclaré: «Je te donnerai le pays de Canaan,
ce sera la part que vous allez posséder[d]

12 Ils n’étaient alors qu’un très petit nombre,
une poignée d’immigrants[e],
13 allant çà et là, d’une peuplade à une autre,
d’un royaume vers un autre peuple.
14 Mais Dieu ne laissa personne les persécuter;
il réprimanda des rois à leur sujet:
15 «Ne maltraitez pas ceux qui me sont consacrés
et ne faites pas de mal à ceux qui sont mes prophètes[f]

16 Il fit venir la famine sur tout le pays,
les privant de pain[g].
17 Il envoya devant eux un homme:
Joseph, vendu comme esclave[h].
18 On chargea ses pieds de chaînes,
son cou d’un carcan de fer[i]
19 jusqu’au jour où s’accomplit ce que Joseph avait annoncé.
Alors la parole prononcée par l’Eternel montra qu’il avait raison[j]:
20 le roi ordonna de le délier;
le dominateur des peuples le fit relâcher[k]
21 et il l’établit seigneur sur son royaume,
il le nomma gouverneur de tous ses domaines[l]
22 pour donner ses instructions à ses ministres comme il le jugerait bon,
pour enseigner la sagesse à ses conseillers.
23 Puis Israël se rendit en Egypte,
Jacob émigra au pays de Cham[m].

24 Dieu rendit son peuple très fécond,
plus puissant que ses ennemis.
25 Il changea les dispositions de ceux-ci, qui se mirent à haïr son peuple,
à préparer le malheur de ses serviteurs[n].
26 Alors il leur envoya Moïse, son serviteur,
Aaron qu’il avait choisi[o].
27 En Egypte, ils accomplirent sur son ordre des miracles
et de grands prodiges au pays de Cham.
28 Il envoya les ténèbres qui couvrirent le pays[p],
et les Egyptiens cessèrent de résister à ses ordres[q].
29 Il changea leurs eaux en sang
et fit mourir leurs poissons[r].
30 Il fit grouiller de grenouilles le pays entier
jusqu’aux chambres de leur roi[s].
31 Sur un ordre de sa part, parurent des mouches venimeuses,
les moustiques envahirent le pays entier[t].
32 Au lieu de la pluie, il leur envoya la grêle
et il fit tomber la foudre sur tout leur pays.
33 Il frappa leurs vignes et leurs figuiers
et brisa les arbres de leur territoire[u].
34 Sur un ordre de sa part, d’innombrables sauterelles
et des criquets arrivèrent
35 pour dévorer toute l’herbe à travers tout le pays,
et tous les produits de leur terre[v].
36 Puis il fit mourir tous les fils aînés dans leur pays,
premiers fruits de leur vigueur virile[w],
37 et il fit sortir les siens avec de l’argent, de l’or[x],
sans qu’aucun trébuche parmi ses tribus.
38 Les Egyptiens se réjouirent de les voir partir,
car devant ce peuple, ils étaient terrorisés[y].

39 Il étendit la nuée comme un rideau protecteur,
et il fit briller un feu pour les éclairer la nuit[z].
40 Parce qu’ils le demandèrent, il leur envoya des cailles
et les rassasia du pain qui venait du ciel[aa].
41 Il fendit la roche, et l’eau en jaillit.
A travers la steppe aride, elle coula comme un fleuve[ab],
42 car il se souvint d’Abraham, son serviteur,
et de la promesse sainte qu’il lui avait faite[ac].
43 Il fit sortir du pays son peuple dans l’allégresse
et ceux qu’il avait choisis avec des cris de triomphe.
44 Il leur a donné les terres occupées par d’autres peuples
et les a fait profiter du travail que ces populations avaient accompli[ad],
45 pour qu’ils obéissent à ce qu’il avait prescrit
et qu’ils respectent ses lois.
Louez l’Eternel!

Notas al pie

 1. 105 Pour les v. 1-15, voir 1 Ch 16.8-22.
 2. 105.8 Voir Dt 7.9.
 3. 105.9 Voir Gn 12.7; 17.8; 22.16-17; 26.3.
 4. 105.11 Pour les v. 10-11, voir Gn 28.13-15.
 5. 105.12 Voir Gn 34.30; Dt 7.7; 26.5.
 6. 105.15 Pour les v. 14-15, voir Gn 12.17; 20.3-7.
 7. 105.16 Voir Gn 41.53-57.
 8. 105.17 Voir Gn 37.28; 45.5.
 9. 105.18 Voir Gn 39.20.
 10. 105.19 Voir Gn 37.6-10.
 11. 105.20 Voir Gn 41.14.
 12. 105.21 Voir Gn 41.39-41.
 13. 105.23 Voir Gn 46.6; 47.11.
 14. 105.25 Pour les v. 24-25, voir Ex 1.7-14.
 15. 105.26 Voir Ex 3.1-4, 17.
 16. 105.28 Voir Ex 10.21-29.
 17. 105.28 Voir Ex 11.1-2. L’ancienne version grecque et la syriaque portent: avaient résisté à ses ordres.
 18. 105.29 Voir Ex 7.14-25.
 19. 105.30 Voir Ex 7.26 à 8.11.
 20. 105.31 Voir Ex 8.12-28.
 21. 105.33 Voir Ex 9.13-35.
 22. 105.35 Voir Ex 10.1-20.
 23. 105.36 Voir Ex 12.29-30.
 24. 105.37 Voir Ex 12.35-36.
 25. 105.38 Voir Ex 12.33; 15.16.
 26. 105.39 Voir Ex 13.21-22; 14.19-20.
 27. 105.40 Voir Ex 16.13-18.
 28. 105.41 Voir Ex 17.1-7; Nb 20.2-13.
 29. 105.42 Voir Gn 15.13-14; Ex 2.24.
 30. 105.44 Voir Jos 11.16-23.