Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 104

Psalmul 104

Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul!

Doamne, Dumnezeul meu, Tu eşti nemărginit de mare!
    Tu eşti îmbrăcat cu splendoare şi măreţie!
Tu Te înveleşti cu lumina ca şi cu o manta;
    Tu întinzi cerurile ca pe un cort,
şi pui grinzile odăilor lui de sus pe ape;
din nori Îţi faci car,
    şi umbli pe aripile vântului.
Din vânturi Tu Îţi faci îngeri
    şi din flăcări de foc – slujitori.

Tu ai statornicit pământul pe temeliile lui,
    ca să nu se clatine niciodată.
Îl acoperiseşi cu adâncul ca şi cu o haină.
    Apele stăteau pe munţi,
dar la mustrarea Ta au fugit,
    la bubuitul tunetului Tău au luat-o la fugă.
S-au scurs de pe munţi, au coborât în văi,
    în locul pe care îl hotărâseşi pentru ele.
Le-ai pus un hotar peste care nu au voie să treacă,
    ca să nu se întoarcă şi să acopere pământul.

10 El face să ţâşnească izvoarele în văi
    şi ele curg printre munţi.
11 Toate fiarele câmpului se adapă din ele
    şi măgarii sălbatici îşi potolesc setea acolo.
12 Pe malul lor îşi fac cuibul păsările cerului
    care-şi fac auzit glasul din frunziş.

13 Din odăile de sus, El udă munţii;
    pământul se satură de rodul lucrărilor Tale.
14 El face să crească iarbă pentru vite
    şi verdeţuri pe care omul să le cultive.
        El face astfel să răsară hrană din pământ:
15 vinul care înveseleşte inima omului,
    uleiul care dă strălucire feţei
        şi hrana care întăreşte inima omului.
16 Copacii Domnului sunt bine udaţi,
    cedrii Libanului pe care El i-a sădit.
17 În ei îşi fac cuibul păsările;
    barza îşi are casa în pini.
18 Munţii cei înalţi sunt ai caprelor sălbatice,
    iar stâncile sunt un adăpost pentru viezurii de stâncă[a].

19 El a făcut luna să arate vremurile,
    iar soarele ştie când să apună.[b]
20 Tu aduci întunericul şi se face noapte;
    atunci toate fiarele pădurii încep să mişune.
21 Puii de leu rag de foame,
    cerându-şi hrana de la Dumnezeu.
22 Când răsare soarele, se adună
    şi se culcă în cotloanele lor.
23 Atunci iese omul la lucrul lui,
    la munca lui, până seara.

24 Ce măreţe sunt lucrările Tale, Doamne!
    Toate le-ai făcut cu înţelepciune;
        pământul este plin de creaturile Tale.
25 Iată marea cât de încăpătoare şi de întinsă este!
    În ea mişună vieţuitoare fără număr,
        vieţuitoare mici şi mari.
26 Corăbiile o străbat,
    în ea se joacă leviatanul[c], pe care l-ai făcut Tu.

27 Toate nădăjduiesc în Tine
    ca să le dai hrana la vreme.
28 Tu le-o dai, ele o primesc;
    Îţi deschizi mâna, ele se satură de bunătăţi;
29 Îţi ascunzi faţa, ele se îngrozesc;
    le iei suflarea, ele mor
        şi se întorc în ţărână;
30 Îţi trimiţi Duhul[d], ele sunt plăsmuite,
    înnoind astfel faţa pământului.

31 Fie ca slava Domnului să dăinuiască veşnic!
    Domnul să se bucure de lucrările Sale,
32 El, Care atunci când priveşte pământul, acesta tremură,
    iar când atinge munţii, aceştia fumegă.

33 Voi cânta Domnului toată viaţa mea,
    voi cânta Dumnezeului meu cât voi fi!
34 Fie plăcută Domnului cugetarea mea!
    Eu mă voi bucura în Domnul.
35 Să piară păcătoşii de pe pământ
    şi cei răi să nu mai fie!

Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul!

Lăudaţi-L pe Domnul!

Notas al pie

 1. Psalmii 104:18 Sau : pentru bursuci
 2. Psalmii 104:19 Sau: Tu ai făcut luna ca să arate vremurile / şi soarele, care ştie când să apună.
 3. Psalmii 104:26 VT foloseşte cuvântul atât cu referire la mitologie, desemnând un monstru mitic marin (Iov 3:8; Ps. 74:13-14), cât şi cu referire la o specie de animal marin, impresionantă şi de temut, de al cărei corespondent modern nu putem fi siguri (Iov 41:1)
 4. Psalmii 104:30 Sau: suflarea

Священное Писание (Восточный Перевод)

Забур 104

1Славьте Вечного, призывайте Его имя,
    возвещайте народам о Его делах.
Воспойте Ему, пойте Ему хвалу,
    рассказывайте о всех Его чудесах.
Хвалитесь Его святым именем;
    пусть веселятся сердца ищущих Вечного.
Ищите Вечного и силу Его,
    всегда ищите Его лица.

Помните чудеса, которые Он сотворил,
    знамения Его и суды, что Он произнёс,
о потомки Ибрахима, раба Его,
    о сыны Якуба, избранные Его!

Он – Вечный, наш Бог,
    суды Его по всей земле.
Он помнит вечно Своё соглашение –
    слово, данное Им для тысяч поколений, –
соглашение, заключённое с Ибрахимом,
    помнит клятву, данную Исхаку.
10 Он поставил его Якубу законом,
    Исраилу – вечным соглашением,
11 сказав: «Я отдам тебе ханаанскую землю
    в удел твоего наследия».[a]

12 Когда они были малочисленны и незначительны,
    и были чужеземцами на этой земле,
13 то скитались от народа к народу
    и из царства в царство.
14 Он никому не давал их притеснять
    и укорял за них даже царей,
15 говоря: «Не трогайте помазанников Моих
    и пророкам Моим не делайте зла».[b]

16 Он послал голод на землю,
    уничтожил все запасы пищи.
17 Он послал перед ними человека:
    в рабство был продан Юсуф.
18 Стеснили оковами его ноги,
    надели на шею железное ярмо,
19 пока не исполнилось его предсказание,
    пока слово Вечного не доказало его правоту.
20 Царь приказал, и развязали его,
    владыка народов освободил его.
21 Он сделал его господином над своим домом
    и правителем над всем своим владением,
22 чтобы он наставлял[c] его приближённых
    и старейшин его учил мудрости.[d]

23 Тогда пришёл Исраил в Египет,
    и жил Якуб в земле Хама[e] как чужеземец.
24 И умножил Всевышний Свой народ
    и сделал его сильнее его врагов.
25 Возбудил в сердцах их ненависть к Его народу
    и хитрость против Его рабов.[f]
26 Он послал Мусу, Своего раба,
    и Харуна, которого избрал.
27 Они показали среди них Его чудеса
    и Его знамения – в земле Хама.
28 Он послал тьму, и стало темно,
    и не воспротивились Его слову.
29 Он обратил воды Египта в кровь
    и погубил в них рыбу.
30 Земля их закишела множеством жаб,
    которые вошли даже в покои царей.
31 Он произнёс слово, и налетели тучи мух,
    и комары заполонили все их земли.
32 Он послал на них град вместо дождя
    и пылающий огонь – на их землю.
33 Побил их виноград и инжир,
    поломал деревья в их земле.
34 Сказал, и пришла саранча,
    целые тучи без числа,
35 и съели всю траву в их земле
    и плоды на их полях.
36 Затем Он поразил всех первенцев в их земле –
    первые плоды их мужской силы.[g]

37 Он вывел Исраил с серебром и золотом,
    и не было ни одного среди родов, кто бы споткнулся.
38 Египет обрадовался их уходу,
    потому что устрашился их.[h]
39 Всевышний простёр облако, чтобы укрыть их,
    и огонь, чтобы светить ночью.[i]
40 Народ попросил, и Он послал перепелов,
    и насытил людей хлебом с небес.[j]
41 Рассёк скалу, и полились воды,
    рекой потекли в пустыне.[k]

42 Ведь Он вспомнил Своё святое обещание
    Ибрахиму, рабу Своему.[l]
43 Он вывел Свой народ в радости,
    избранных Своих в веселии.
44 Дал им земли народов,
    и они унаследовали то, над чем трудились другие,
45 Он сделал это, чтобы они соблюдали Его установления
    и хранили Его законы.

Славьте Вечного!

Славьте Вечного!

Notas al pie

 1. 104:9-11 См. Нач. 15:18-21; 26:3-4; 28:13-14.
 2. 104:12-15 См. Нач. 12:10-20; 20.
 3. 104:22 Или: «удерживал в известных пределах».
 4. 104:16-22 См. Нач. 37; 39–41.
 5. 104:23 То есть в Египте. Египтяне были потомками Хама (см. Нач. 10:6-10).
 6. 104:23-25 См. Исх. 1:1-14.
 7. 104:26-36 См. Исх. 3; 4; 7–12.
 8. 104:37-38 См. Исх. 12:35-36.
 9. 104:39 См. Исх. 13:21-22.
 10. 104:40 См. Исх. 16.
 11. 104:41 См. Исх. 17:1-7.
 12. 104:42 См. Нач. 12:1-3; 15; 17.