Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 103

Psalmul 103

Al lui David

Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul,
    şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!
Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul
    şi nu uita nici una din binefacerile Lui!
El îţi iartă toate nelegiuirile,
    îţi vindecă toate bolile,
îţi răscumpără viaţa din groapă,
    te învăluie cu îndurare şi milă,
îţi satură de bunătăţi dorinţele
    şi astfel te face să întinereşti ca vulturul.

Domnul le face dreptate
    şi judecată tuturor celor asupriţi.
El Şi-a descoperit căile Sale lui Moise
    şi lucrările Sale – fiilor lui Israel.
Domnul este îndurător şi milostiv,
    încet la mânie şi bogat în îndurare.
El nu se ceartă veşnic
    şi nu ţine mânie pe vecie.
10 El nu ne face după păcatele noastre
    şi nu ne răsplăteşte după nelegiuirile noastre,
11 ci cât de înalte sunt cerurile faţă de pământ,
    tot atât de mare este şi îndurarea Lui pentru cei ce se tem de El;
12 cât de departe este răsăritul de apus,
    tot atât de mult îndepărtează El fărădelegile noastre de la noi.
13 Cum se îndură un tată de copiii lui,
    aşa se îndură Domnul de cei ce se tem de El,
14 căci El ştie din ce suntem făcuţi;
    Îşi aminteşte că suntem ţărână.
15 Cât despre om, zilele lui sunt ca iarba.
    Înfloreşte ca floarea de pe câmp,
16 iar când trece un vânt peste ea, nu mai este
    şi nu i se mai cunoaşte locul unde a fost.
17 Însă îndurarea Domnului este din veşnicie în veşnicie pentru cei ce se tem de El,
    iar dreptatea Lui, pentru copiii copiilor lor,
18 pentru cei ce păzesc legământul Lui
    şi pentru cei ce îşi amintesc poruncile Lui, ca să le împlinească.

19 Domnul Şi-a statornicit tronul în ceruri,
    iar domnia Lui îi cuprinde pe toţi.

20 Binecuvântaţi-L pe Domnul, îngeri ai Lui tari în putere,
    care-I împliniţi porunca,
        care ascultaţi glasul cuvântului Lui!
21 Binecuvântaţi-L pe Domnul, toate oştile Lui,
    slujitorii Lui, care-I împliniţi voia!
22 Binecuvântaţi-L pe Domnul, toate lucrările Lui,
    din toate locurile stăpânirii Lui!

Suflete al meu, binecuvântează-L pe Domnul!

New Living Translation

Psalm 103

Psalm 103

A psalm of David.

Let all that I am praise the Lord;
    with my whole heart, I will praise his holy name.
Let all that I am praise the Lord;
    may I never forget the good things he does for me.
He forgives all my sins
    and heals all my diseases.
He redeems me from death
    and crowns me with love and tender mercies.
He fills my life with good things.
    My youth is renewed like the eagle’s!

The Lord gives righteousness
    and justice to all who are treated unfairly.

He revealed his character to Moses
    and his deeds to the people of Israel.
The Lord is compassionate and merciful,
    slow to get angry and filled with unfailing love.
He will not constantly accuse us,
    nor remain angry forever.
10 He does not punish us for all our sins;
    he does not deal harshly with us, as we deserve.
11 For his unfailing love toward those who fear him
    is as great as the height of the heavens above the earth.
12 He has removed our sins as far from us
    as the east is from the west.
13 The Lord is like a father to his children,
    tender and compassionate to those who fear him.
14 For he knows how weak we are;
    he remembers we are only dust.
15 Our days on earth are like grass;
    like wildflowers, we bloom and die.
16 The wind blows, and we are gone—
    as though we had never been here.
17 But the love of the Lord remains forever
    with those who fear him.
His salvation extends to the children’s children
18     of those who are faithful to his covenant,
    of those who obey his commandments!

19 The Lord has made the heavens his throne;
    from there he rules over everything.

20 Praise the Lord, you angels,
    you mighty ones who carry out his plans,
    listening for each of his commands.
21 Yes, praise the Lord, you armies of angels
    who serve him and do his will!
22 Praise the Lord, everything he has created,
    everything in all his kingdom.

Let all that I am praise the Lord.