Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 1:1-6

Cartea I

(Psalmii 1–41)

Psalmul 1

1Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi,

nu se oprește pe calea celor păcătoși

și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori!

2Ci își găsește plăcerea în Legea Domnului

și zi și noapte cugetă la Legea Lui.

3El este ca un pom sădit lângă niște izvoare de apă,

care‑și dă rodul la vremea lui

și ale cărui frunze nu se veștejesc.

El prosperă în tot ceea ce face!

4Cei răi însă nu sunt așa,

ci ei sunt ca pleava

spulberată de vânt.

5De aceea cei răi nu pot sta în picioare la judecată

și nici cei păcătoși în comunitatea celor drepți.

6Căci Domnul cunoaște calea celor drepți;

calea celor răi însă duce la pieire.

O Livro

Salmos 1:1-6

Primeiro Livro

(Salmos 1–41)

Salmo 1

1Feliz é aquele

que não segue o conselho dos ímpios,

que não vai pelo caminho dos pecadores,

nem se senta na companhia dos escarnecedores.

2Antes tem prazer em fazer o que o Senhor ensina,

meditando dia e noite na sua Lei.

3É como a árvore plantada junto a cursos de água,

que dá fruto na época própria,

e cujas folhas não murcham.

Tudo o que ele fizer prospera.

4Mas não são assim os ímpios!

São antes como a palha

que o vento leva.

5Por isso, não resistirão, quando vier o julgamento de Deus,

não poderão permanecer no ajuntamento dos justos.

6Pois o Senhor conhece o caminho dos justos,

mas o caminho dos ímpios conduz à perdição.