Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 1:1-6

Cartea I

(Psalmii 1–41)

Psalmul 1

1Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi,

nu se oprește pe calea celor păcătoși

și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori!

2Ci își găsește plăcerea în Legea Domnului

și zi și noapte cugetă la Legea Lui.

3El este ca un pom sădit lângă niște izvoare de apă,

care‑și dă rodul la vremea lui

și ale cărui frunze nu se veștejesc.

El prosperă în tot ceea ce face!

4Cei răi însă nu sunt așa,

ci ei sunt ca pleava

spulberată de vânt.

5De aceea cei răi nu pot sta în picioare la judecată

și nici cei păcătoși în comunitatea celor drepți.

6Căci Domnul cunoaște calea celor drepți;

calea celor răi însă duce la pieire.

Nueva Versión Internacional

Salmo 1:1-6

LIBRO I

Salmos 1–41

Salmo 1

1Dichoso el hombre

que no sigue el consejo de los malvados,

ni se detiene en la senda de los pecadores

ni cultiva la amistad de los blasfemos,

2sino que en la ley del Señor se deleita,

y día y noche medita en ella.

3Es como el árbol

plantado a la orilla de un río

que, cuando llega su tiempo, da fruto

y sus hojas jamás se marchitan.

¡Todo cuanto hace prospera!

4En cambio, los malvados

son como paja arrastrada por el viento.

5Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio,

ni los pecadores en la asamblea de los justos.

6Porque el Señor cuida el camino de los justos,

mas la senda de los malos lleva a la perdición.