Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 1:1-6

Cartea I

(Psalmii 1–41)

Psalmul 1

1Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi,

nu se oprește pe calea celor păcătoși

și nu se așază pe scaunul celor batjocoritori!

2Ci își găsește plăcerea în Legea Domnului

și zi și noapte cugetă la Legea Lui.

3El este ca un pom sădit lângă niște izvoare de apă,

care‑și dă rodul la vremea lui

și ale cărui frunze nu se veștejesc.

El prosperă în tot ceea ce face!

4Cei răi însă nu sunt așa,

ci ei sunt ca pleava

spulberată de vânt.

5De aceea cei răi nu pot sta în picioare la judecată

și nici cei păcătoși în comunitatea celor drepți.

6Căci Domnul cunoaște calea celor drepți;

calea celor răi însă duce la pieire.

Nova Versão Internacional

Salmos 1:1-6

PRIMEIRO LIVRO

Salmo 1

1Como é feliz aquele

que não segue o conselho dos ímpios,

não imita a conduta dos pecadores,

nem se assenta na roda dos zombadores!

2Ao contrário, sua satisfação

está na lei do Senhor,

e nessa lei medita dia e noite.

3É como árvore plantada à beira de águas correntes:

Dá fruto no tempo certo

e suas folhas não murcham.

Tudo o que ele faz prospera!

4Não é o caso dos ímpios!

São como palha que o vento leva.

5Por isso os ímpios não resistirão no julgamento

nem os pecadores na comunidade dos justos.

6Pois o Senhor aprova o1.6 Ou cuida do; ou ainda conhece o caminho dos justos,

mas o caminho dos ímpios leva à destruição!