Nouă Traducere În Limba Română

Proverbe 3

Alte beneficii ale înţelepciunii

1Fiul meu, nu uita învăţătura mea,
    ci păstrează în inima ta poruncile mele,
căci ele îţi vor prelungi zilele şi anii vieţii tale
    şi îţi vor adăuga pace[a].

Îndurarea[b] şi credincioşia să nu te părăsească niciodată!
    Leagă-ţi-le la gât, scrie-le pe tăbliţa inimii tale!
Atunci vei găsi bunăvoinţă şi un bun renume
    înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.

Încrede-te în Domnul din toată inima ta
    şi nu te bizui pe înţelepciunea ta.
Recunoaşte-L în toate căile tale
    şi El îţi va îndrepta cărările.

Nu te considera înţelept în ochii tăi;
    teme-te de Domnul şi fereşte-te de rău.
Aceasta va aduce sănătate trupului tău
    şi rezistenţă oaselor tale.

Cinsteşte-L pe Domnul cu bunurile tale,
    cu primele roade din toată recolta ta!
10 Astfel hambarele tale vor fi pline de belşug,
    iar teascurile tale se vor revărsa de must.

11 Fiul meu, nu dispreţui disciplinarea Domnului
    şi nu fi mâhnit când eşti mustrat de El,
12 pentru că Domnul îl mustră pe cel pe care-l iubeşte,
    ca un tată[c] pe fiul pe care-l primeşte.

13 Binecuvântat este omul care găseşte înţelepciunea
    şi cel care dobândeşte priceperea,
14 pentru că ea este mai de preţ decât argintul
    şi venitul ei este mai mare decât al aurului.
15 Ea este mai valoroasă decât mărgăritarele;
    orice ţi-ai dori nu se poate compara cu ea.
16 În dreapta ei este o viaţă lungă;
    în stânga ei se află bogăţie şi onoare.
17 Căile ei sunt plăcute
    şi toate cărările ei sunt paşnice.
18 Ea este un pom al vieţii pentru cei ce o îmbrăţişează;
    oricine o apucă este binecuvântat.

19 Prin înţelepciune a întemeiat Domnul pământul,
    prin pricepere a întocmit cerurile;
20 prin cunoştinţa Lui, adâncurile s-au despărţit
    şi norii au picurat roua.

21 Fiul meu, păstrează priceperea şi prudenţa,
    nu-ţi îndepărta privirea de la ele.
22 Acestea vor fi viaţă pentru sufletul tău
    şi o podoabă graţioasă pentru gâtul tău.
23 Atunci vei merge în siguranţă pe calea ta
    şi nu ţi se va împiedica piciorul.
24 Când te vei culca, vei fi fără teamă
    şi când vei dormi, somnul îţi va fi dulce.
25 Nu te teme nici de dezastrul care soseşte pe neaşteptate,
    nici de nenorocirea care vine din partea celor răi[d],
26 căci Domnul va fi încrederea ta.
    El îţi va păzi piciorul de orice capcană.

27 Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea,
    când stă în puterea ta să faci lucrul acesta.
28 Nu spune semenului tău, „Vino mai târziu!
    Îţi voi da mâine!“
        când poţi să-i dai acum.

29 Nu unelti împotriva semenului tău
    care trăieşte încrezător lângă tine.
30 Nu te certa cu un om fără motiv,
    dacă nu ţi-a făcut nimic rău.

31 Nu invidia pe omul violent
    şi nu alege nici una din căile lui,
32 căci oamenii corupţi sunt o urâciune înaintea Domnului,
    dar cu cei drepţi El este prieten.

33 Blestemul Domnului este peste casa celui rău,
    dar El binecuvântează locuinţa celui drept.
34 Dacă are de-a face cu batjocoritori, El îşi bate joc de ei,
    dar celor smeriţi El le dă har.
35 Cei înţelepţi vor moşteni onoarea,
    dar cei proşti vor avea parte de ruşine.

Notas al pie

  1. Proverbe 3:2 Ebr.: şalom, un termen cu o arie semantică foarte bogată: pace, bine, sănătate, bunăstare
  2. Proverbe 3:3 Ebr.: hesed, termen care apare frecvent (de peste 250 ori) în VT, având o varietate de sensuri (îndurare, bunătate, bunăvoinţă, milă, credincioşie, dragoste statornică). Se referă atât la relaţiile dintre oameni, cât şi, într-un mod cu totul special, la relaţia dintre YHWH şi Israel. Cel mai frecvent, se referă la loialitatea părţilor implicate în legământ (în special loialitatea lui YHWH, care este certă). Termenul, aşa cum o dovedeşte varietatea de sensuri, cuprinde toate implicaţiile loialităţii lui YHWH faţă de promisiunile legământului; peste tot în carte
  3. Proverbe 3:12 TM; LXX: / şi-l pedepseşte
  4. Proverbe 3:25 Sau: peste cei răi

Japanese Living Bible

箴言 知恵の泉 3

知恵は繁栄をもたらす

11-2 わが子よ。私の教えたことを忘れてはいけません。
充実した生涯を送りたければ、
私の命令を忠実に守りなさい。
いつも正しい生活をし、人には親切にしなさい。
この二つが心から行えるように、
しっかり身につけなさい。
4-5 神にも人にも喜ばれ、
正しい判断力と英知を得たいなら、
とことん主に信頼しなさい。
決して自分に頼ってはいけません。
何をするにも、主を第一にしなさい。
主がどうすればよいか教えてくださり、
それを成功させてくださいます。
7-8 自分の知恵を過信してはいけません。
むしろ主に信頼して、
悪の道から離れなさい。
心も体もみずみずしく元気がみなぎります。
9-10 収入があったなら、まずその一部をささげて、
主をあがめなさい。
そうすれば、倉には食べ物があふれ、
酒蔵は極上の酒で満たされます。
11-12 主に懲らしめられても、腹を立ててはいけません。
あなたを愛していればこそ、そうするのです。
父親がかわいい子どもの将来を思って
罰するのと同じです。
13-15 善悪の区別がつき、
正しい判断力と英知を持った人は、
大金持ちよりも幸せです。
高価な宝石も、このような知恵に比べたら
取るに足りません。
16-17 知恵が与えるものは、
長く良き人生、財産、名誉、楽しみ、平安です。
18 知恵はいのちの木、
いつもその実を食べる人は幸せです。
19 主の知恵によって地球は造られ、
宇宙全体ができました。
20 神の知恵によって、泉は地中深くからわき上がり、
空は雨を降らせるのです。
21 二つのものを求めなさい。
善悪を見分ける知恵と良識です。
この二つを見失ってはいけません。
22 それらはあなたを生きる力で満たし、
あなたの誉れです。
23 挫折や失敗からあなたを守ります。
24-26 それらがあなたを見張ってくれるので、
安心して眠れます。
また、主があなたとともにいて守ってくださるので、
みじめな思いをすることも、
悪者の悪だくみを恐れることもありません。
27-28 人に何か頼まれたら、すぐにしてあげなさい。
「いつかそのうち」などと、先に延ばしてはいけません。
29 あなたを信じきっている隣人を陥れてはいけません。
30 意味のないことで争うのはやめなさい。
31 暴力をふるう者たちをうらやんで、
彼らの手口をまねてはいけません。
32 主はそのような者たちをきらいます。
しかし、神の前に正しく生きる人には
親しくしてくださいます。
33 悪者は主にのろわれ、正しい人は祝福されます。
34 あざける者はあざけられ、謙遜な人は助けられ、
35 知恵ある人はたたえられ、愚か者は恥を見るのです。