Nouă Traducere În Limba Română

Plângeri 3:1-66

Mângâiere găsită în bunătățile Domnului

11 Acest capitol este în acrostih (în textul ebraic toate versetele unei strofe încep cu aceeași literă, fiecare strofă având drept caracteristică o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor); vezi și Ps. 119.Eu sunt bărbatul care a văzut suferința

sub nuiaua furiei Lui.

2El m‑a condus și m‑a făcut să merg

prin întuneric, nu prin lumină!

3Da, El Își întoarce mâna

împotriva mea toată ziua!

4El mi‑a îmbătrânit trupul și pielea

și mi‑a zdrobit oasele.

5M‑a asediat și m‑a înconjurat

cu otravă și cu nenorocire.

6M‑a făcut să locuiesc în întunecimi

asemenea celor morți demult.

7M‑a înconjurat cu un zid, ca să nu pot scăpa,

și m‑a pus în lanțuri grele.

8Chiar și atunci când strig și plâng după ajutor,

El îmi oprește rugăciunea.

9Drumurile mi le‑a blocat cu pietre cioplite

și mi‑a sucit cărările.

10A fost pentru mine un urs care stă la pândă,

un leu în ascunzișuri.

11M‑a abătut de la căile mele, m‑a sfâșiat

și m‑a lăsat pustiit.

12Și‑a încordat arcul

și m‑a pus să stau țintă pentru săgeata Lui.

13Mi‑a străpuns rărunchii

cu săgeți din tolba Lui.

14Am ajuns de râs pentru tot poporul meu.

Sunt batjocorit toată ziua în cântările lor.

15M‑a săturat cu ierburi amare

și m‑a îndestulat cu pelin.

16Mi‑a zdrobit dinții cu pietriș

și m‑a culcat în cenușă.

17Mi‑a luat pacea

și am uitat ce înseamnă binele.

18Am zis: „Mi‑a pierit tăria

și speranța pe care o aveam de la Domnul!“

19Amintește‑Ți de suferința și de rătăcirea mea,

de pelin și de fiere.

20Sufletul meu își aduce aminte mereu de ele

și se întristează în mine.

21Dar iată ce‑mi vine în minte

și ce mă face să mai nădăjduiesc:

22„Îndurările22 Ebr.: hesed, termen care apare frecvent (de peste 250 ori) în VT, având o varietate de sensuri (îndurare, bunătate, bunăvoință, milă, credincioșie, dragoste statornică). Se referă atât la relațiile dintre oameni, cât și, într‑un mod cu totul special, la relația dintre YHWH și Israel. Cel mai frecvent, se referă la loialitatea părților implicate în legământ (în special loialitatea lui YHWH, care este certă). Termenul, așa cum o dovedește varietatea de sensuri, cuprinde toate implicațiile loialității lui YHWH față de promisiunile legământului [peste tot în carte]. Domnului nu s‑au sfârșit,

mila22 Termenul ebraic este la plural, cel mai probabil unul care arată intensitatea. Prin urmare, se poate traduce și cu: mila Lui cea mare. Lui nu este la capăt.

23Ele se înnoiesc în fiecare dimineață;

mare este credincioșia Ta!“

24Sufletul meu a zis: „Domnul este moștenirea mea

și de aceea voi nădăjdui în El!“

25Domnul este bun cu cel ce nădăjduiește în El,

cu sufletul care‑L caută.

26Bine este să aștepți în tăcere

izbăvirea Domnului.

27Este bine ca omul să poarte un jug

în tinerețea lui.

28Să stea singur și să tacă,

fiindcă Domnul l‑a așezat pe gâtul lui;

29să‑și umple gura cu țărână –

s‑ar putea să mai existe speranță;

30să‑și dea obrazul celui ce‑l lovește

și să se sature de dispreț!

31Fiindcă Stăpânul nu respinge

pentru totdeauna.

32Ci, când mâhnește pe cineva, are milă iarăși de el,

după îndurările Lui cele mari.

33Căci El nu necăjește,

nici nu întristează cu plăcere pe fiii oamenilor.

34Când sunt călcați în picioare

toți prizonierii unei țări,

35când se încalcă dreptatea unui om

înaintea feței Celui Preaînalt,

36când un om este nedreptățit în cauza lui,

nu vede, oare, Stăpânul?

37Cine poate spune ceva și să se înfăptuiască,

dacă Stăpânul nu a poruncit?

38Oare nu din gura Celui Preaînalt vine

și nenorocirea, și bunăstarea?38 Sau: Va ieși oare din gura Celui Preaînalt / răul, la fel ca binele? (vezi și LXX).

39Atunci de ce murmură omul,

când este pedepsit pentru păcatele lui?

40Să luăm aminte la căile noastre, să le cercetăm

și să ne întoarcem la Domnul.

41Să ne înălțăm inimile și mâinile

spre Dumnezeul din ceruri și să spunem:

42„Am păcătuit și ne‑am răzvrătit,

iar Tu nu ai iertat!“

43Te‑ai învăluit cu mânie și ne‑ai urmărit;

ai ucis fără milă.

44Te‑ai învăluit cu un nor,

ca nicio rugăciune să nu ajungă la Tine.

45Ne‑ai prefăcut în gunoi și în murdărie

în mijlocul popoarelor.

46Toți dușmanii noștri

și‑au deschis larg gura împotriva noastră.

47Am avut parte de groază și de groapă,

de prăpăd și de distrugere.

48Șuvoaie de lacrimi se scurg din ochii mei

căci fiica poporului meu a fost distrusă.

49Ochii îmi varsă lacrimi neîncetat,

fără oprire,

50până când Domnul din ceruri

Se va uita în jos și va vedea.

51Mi s‑a întristat sufletul când le‑am văzut

pe toate fiicele cetății mele.

52Cei ce‑mi erau dușmani fără motiv

m‑au vânat ca pe o pasăre.

53Au încercat să‑mi pună capăt vieții într‑o groapă

și au aruncat cu pietre în mine.

54Apele s‑au revărsat peste capul meu

și mi‑am zis: „Sunt pierdut!“

55Dar am chemat Numele Tău, Doamne,

din groapa celor mai de jos locuri.

56Tu mi‑ai auzit glasul: „Nu‑Ți astupa urechea

la strigătul meu după ajutor!“

57În ziua când Te‑am chemat, Te‑ai apropiat

și mi‑ai răspuns: „Nu te teme!“

58Stăpâne, Tu ai apărat cauza sufletului meu,

mi‑ai răscumpărat viața!

59Doamne, Tu ai văzut asuprirea mea!

Judecă‑mi cauza!

60Ai văzut toată dorința lor de răzbunare

și planurile lor împotriva mea.

61Doamne, Tu ai auzit insultele lor

și toate uneltirile lor împotriva mea.

62Ai auzit șoaptele celor ce s‑au ridicat împotriva mea

și murmurul lor împotriva mea toată ziua.

63Privește! Șezând sau în picioare,

ei mă batjocoresc în cântările lor!

64Răsplătește‑le, Doamne,

după faptele mâinilor lor!

65Pune un văl peste inimile lor

și fie blestemul Tău peste ei!

66Urmărește‑i în mânia Ta și nimicește‑i

de sub ceruri, Doamne!

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

耶利米哀歌 3:1-66

刑罚、悔改和盼望

1我在耶和华烈怒的杖下受尽痛苦。

2祂把我赶进黑暗,

使我不见光明,

3又屡屡攻击我,终日不断。

4祂使我皮肉枯槁,

祂折断我的骨头。

5祂使我四面受困,

尝尽痛苦艰辛。

6祂使我住在幽暗中,

像久已死去的人。

7祂围困我,使我无法逃脱,

祂给我戴上沉重的铜链。

8即使我哀哭呼求,

祂也掩耳不听。

9祂用凿好的石头阻挡我的去路,

使我的道路曲折难行。

10祂像埋伏的巨熊,

又像伺机突袭的猛狮,

11把我拖离大路,

将我撕成碎片,一片凄凉。

12祂弯弓搭箭,把我当箭靶,

13用箭袋中的箭射穿我的心脏。

14我成了万人的笑柄,

他们终日唱歌讽刺我。

15祂使我饱受苦楚,尝尽苦涩。

16祂用石头打断我的牙齿,

把我践踏在尘土中。

17我失去平安,

忘记了什么是快乐。

18我说:“我精疲力竭,

对耶和华失去盼望。”

19想起我的痛苦和漂泊流离,

就如苦艾和胆汁一样苦涩。

20那情景萦绕心头,

使我心情沉重。

21然而,我想起这事,

便有了盼望,

22就是耶和华的慈爱永不终止,

祂的怜悯永无穷尽。

23祂的慈爱和怜悯每天早晨都是新的,

祂的信实无比伟大!

24我心里知道,

耶和华是我的产业,

我要仰望祂。

25耶和华必赐福给那些等候和寻求祂的人,

26因此,默然等候耶和华的拯救是美好的。

27年轻时负轭受苦是有益的。

28受耶和华管教时,

要默然独坐。

29要谦卑,脸伏于地,

或许还有希望。

30要任人打脸,甘心忍受凌辱。

31因为主不会永远撇弃人。

32主尽管使人忧伤,

祂依然怜悯人,

因为祂有无限的慈爱。

33祂不愿使人忧伤、痛苦。

34将囚犯踩在脚下,

35在至高者面前冤枉他人,

36审理案件时颠倒是非,

都是主所不容许的。

37若非主许可,

谁的话可以兑现呢?

38祸福岂不都出自至高者的口吗?

39世人因自己的罪受罚,

又何必怨天尤人呢?

40我们要省察自己的行为,

重新归向耶和华。

41让我们举起双手,

诚心向天上的上帝祷告说:

42“我们犯罪、背叛,

你没有赦免我们。

43“你满怀愤怒地追赶我们,

毫不留情地杀戮我们。

44你以密云遮盖自己,

以致祷告达不到你那里。

45你使我们在列国中沦为废物、渣滓。

46“我们的仇敌都幸灾乐祸。

47我们充满恐惧,

面临陷阱、残害和毁灭。”

48因同胞被毁灭,我泪流成河。

49我的眼泪涌流不息,

50直到耶和华从天上垂顾。

51目睹城中妇女的遭遇,

我痛苦不已。

52敌人无故地追捕我,

如同捕猎飞鸟。

53他们把我推进坑里,

又用石头砸我。

54水已经漫过我的头,

我想我要灭亡了。

55耶和华啊,

我在深渊呼求你的名。

56你曾垂听我的呼求,

求你现在不要掩耳不听我的祈祷。

57我向你呼求的时候,

你曾走近我身旁,

安慰我说:“不用害怕!”

58主啊,你为我申了冤,

救赎了我的性命。

59耶和华啊,你已明察我的冤情,

求你为我主持公道。

60你看见了他们怎样仇恨我、

谋害我。

61你听见了他们怎样辱骂我、

谋害我。

62他们整天诽谤我,图谋害我。

63你看!他们或坐下或起来,

都唱歌讽刺我。

64耶和华啊,

求你按照他们的所作所为报应他们!

65求你使他们心里顽固,

好让你的咒诅落在他们身上!

66求你发怒追赶他们,

从世上铲除他们!