Nouă Traducere În Limba Română

Osea 10

1„Israel era o vie mănoasă
    care dădea roade pentru sine.
Cu cât avea mai multe roade,
    cu atât îşi înmulţea altarele;
cu cât îi era mai bogată ţara,
    cu atât îşi înfrumuseţa mai mult stâlpii sacri.
Inima le este împărţită.
    Acum dar să-şi poarte osânda!
El le va dărâma altarele
    şi le va distruge stâlpii sacri.

Apoi vor zice: «Nu avem rege
    pentru că nu ne-am temut de Domnul!
Dar şi dacă am avea un rege,
    ce ar putea face acesta pentru noi?»
Ei rostesc cuvinte fără rost
    şi, cu jurăminte false,
        încheie legăminte.
De aceea litigiile răsar
    ca pelinul pe brazdele ogorului.
Locuitorii Samariei sunt înmărmuriţi
    din pricina viţelului din Bet-Aven[a].
Atât poporul lui,
    cât şi preoţii lui îl jelesc –
cei care s-au bucurat de gloria lui –
    căci este luat de la ei şi dus în exil.
Da, chiar el va fi dus în Asiria,
    drept tribut pentru măreţul împărat[b].
Ruşinea îl va cuprinde pe Efraim
    şi Israel se va ruşina de idolul său[c].
Samaria va fi distrusă,
    iar regele ei va fi ca o crenguţă dusă de ape.
Înălţimile răutăţii[d], unde a păcătuit Israel,
    vor fi nimicite.
Spini şi mărăcini vor creşte
    pe altarele lor.
Atunci vor începe să zică munţilor: «Acoperiţi-ne!»
    şi dealurilor: «Cădeţi peste noi!»

Încă de pe vremea Ghivei
    ai început să păcătuieşti, Israele,
        şi ai continuat tot aşa![e]
Oare nu i-a prăpădit războiul
    pe nelegiuiţii din Ghiva?[f]
10 Când voi dori,[g] îi voi disciplina!
    Popoarele vor fi strânse împotriva lor,
        ca să-i lege pentru îndoita lor fărădelege!
11 Efraim este o juncă deprinsă la jug,
    căreia îi place să treiere.
De aceea îi voi pune un jug
    pe gâtul ei frumos.
Eu voi mâna Efraimul,
    Iuda va trebui să are,
        iar Iacov va trebui să grăpeze.
12 Semănaţi dreptatea
    şi seceraţi roada îndurării!
Desţeleniţi-vă un ogor nou,
    căci este vremea să-L căutaţi pe Domnul,
până când El va veni
    şi va turna dreptatea peste voi.
13 Aţi cultivat însă răutatea
    şi aţi secerat nedreptatea;
        aţi mâncat rodul minciunii.
Pentru că te-ai încrezut în căile tale[h]
    şi în mulţimea vitejilor tăi,
14 de aceea un strigăt de luptă se va ridica împotriva poporului tău
    şi toate fortăreţele tale vor fi devastate,
aşa cum a devastat Şalman Bet-Arbel[i], cu prilejul războiului,
    când mamele au fost măcelărite peste copiii lor.
15 Tot aşa vă va face şi vouă, celor din Betel,
    căci răutatea voastră este fără măsură!
Până în zorii zilei,
    regele lui Israel va fi distrus cu desăvârşire.“

Notas al pie

 1. Osea 10:5 Vezi nota de la 4:14
 2. Osea 10:6 Vezi nota de la 5:13
 3. Osea 10:6 Sau: de sfatul pe care l-a urmat; sau: de neascultarea sa.
 4. Osea 10:8 Sau: din Aven, cu referire la Bet-Aven (Casa nelegiuirii), nume depreciativ dat Betelului (Casa lui Dumnezeu)
 5. Osea 10:9 Sau: Israele, / dar acolo ei au luat o hotărâre (vezi Jud. 19:30-20:10)
 6. Osea 10:9 Vezi Jud. 20:34-46
 7. Osea 10:10 TM; cele mai multe mss LXX: Voi veni şi
 8. Osea 10:13 TM; LXX: în carele tale
 9. Osea 10:14 Nume neatestat în alt loc din VT; posibil ca Şalman să fie identificat cu împăratul asirian Salmanasar al V-lea, 720-712 î.Cr., (vezi 2 Regi 17:3-6) sau cu Salmani, un rege moabit, menţionat într-o listă asiriană cu regii care-i plăteau tribut lui Tiglat-Pileser al III-lea (745-727 î.Cr.)

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Ос 10

1Исраил – ветвистый виноград;
    он производил плод для себя.
Чем больше было у него плодов,
    тем больше он возводил жертвенников;
чем плодороднее была его земля,
    тем лучше он украшал свои священные камни.
Их сердце обманчиво,
    и теперь они должны понести наказание.
Вечный разрушит их жертвенники
    и уничтожит их священные камни.

Тогда они скажут: «У нас нет царя,
    потому что мы не почитали Вечного.
Но даже если бы и был у нас царь,
    то что бы он мог сделать для нас?»
Они говорят пустые слова,
    дают ложные клятвы
    и заключают бесполезные соглашения,
поэтому несправедливый суд процветает у них,
    как ядовитые сорняки на вспаханном поле.
Жители Самарии будут бояться
    за идола-тельца Бет-Авена («дома зла»)[a].
Его народ и его жрецы,
    что радовались славе идола,
будут скорбеть по нему,
    потому что слава отойдёт от него.
Он будет унесён в Ассирию
    в дар великому царю[b].
Ефраим будет опозорен,
    Исраил будет постыжен за свой совет[c].
Самария и её царь уплывут,
    как ветка по течению.
Капища зла[d], грех Исраила, будут уничтожены,
    колючки и сорняки вырастут на их жертвенниках.
Тогда люди скажут горам: «Покройте нас!» –
    и холмам: «Падите на нас!»

– Ты грешил со времён Гивы[e], Исраил,
    и таким ты и остался.
Разве война не настигла
    беззаконников в Гиве?
10 По Моему желанию Я накажу их:
    народы соберутся против них,
    чтобы надеть на них оковы за их двойной грех.
11 Ефраим – приученная телица,
    привыкшая молотить зерно.
Итак, Я Сам надену ярмо
    на её тучную шею.
Я запрягу Ефраима;
    на Иудее буду пахать,
    а на Якубе боронить.
12 Сейте для себя праведность,
    и пожнёте плоды верной любви;
распашите свою целину,
    потому что настало время искать Вечного,
пока Он не придёт
    и не изольёт на вас праведность, как дождь.
13 Но вы сеяли беззаконие,
    пожинали зло
    и съели плод лжи.
Так как вы полагались на свою силу
    и на множество своих воинов,
14 рёв войны поднимется против вашего народа,
    и все ваши крепости будут разрушены.
Как Салман разрушил Бет-Арбел в день битвы,
    когда матери вместе со своими детьми были забиты до смерти,
15 так будет и с тобою, Вефиль,
    потому что велики твои злодеяния.

Notas al pie

 1. 10:5 См. сноску на 4:15.
 2. 10:6 Или: «царю Иареву».
 3. 10:6 Или: «за своих деревянных идолов».
 4. 10:8 Букв.: «Авен». Имеется в виду Бет-Авен; см. сноску на 4:15.
 5. 10:9 См. Суд. 19–20.