Nouă Traducere În Limba Română

Osea 1

1Acesta este Cuvântul Domnului care a venit la Osea, fiul lui Beeri, pe vremea lui Uzia, Iotam, Ahaz şi Ezechia, regii lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Iehoaş[a], regele lui Israel.[b]

Soţia şi copiii lui Osea

Când Domnul i-a vorbit pentru prima oară lui Osea, Domnul i-a zis astfel: „Du-te şi ia-ţi de soţie o femeie desfrânată şi copiii ai desfrânării, căci cei din ţară s-au prostituat foarte mult, părăsindu-L pe Domnul.

El s-a dus şi a luat-o de soţie pe Gomera, fiica lui Diblaim. Ea a zămislit şi i-a născut un fiu.

Domnul i-a zis lui Osea: „Pune-i numele Izreel[c], căci peste puţin timp voi pedepsi Casa lui Iehu pentru sângele vărsat la Izreel şi voi pune capăt monarhiei Casei lui Israel. În ziua aceea voi rupe arcul lui Israel în Valea Izreel.“

Ea a zămislit din nou şi a născut[d] o fată. Domnul i-a zis lui Osea: „Pune-i numele Lo-Ruhama[e], căci nu voi mai avea milă de cei din Casa lui Israel, nu-i voi mai ierta. Totuşi, voi avea milă de cei din Casa lui Iuda şi-i voi izbăvi doar prin Domnul, Dumnezeul lor; deci nu-i voi izbăvi nici prin arc, nici prin sabie, nici prin luptă şi nici prin cai sau călăreţi“.

După ce a înţărcat-o pe Lo-Ruhama, Gomera a zămislit iarăşi şi a născut un fiu. Domnul i-a zis lui Osea: „Pune-i numele Lo-Ami[f], căci voi nu sunteţi poporul Meu, iar Eu nu sunt Dumnezeul vostru.

10 Totuşi israeliţii vor fi nenumăraţi, ca nisipul mării, care nu poate fi nici măsurat, nici numărat. Şi în locul unde li s-a spus: «Voi nu sunteţi poporul Meu!», acolo vor fi numiţi «fii ai Dumnezeului cel Viu». 11 Fiii lui Iuda vor fi aduşi laolaltă cu fiii lui Israel, îşi vor pune o singură căpetenie şi se vor ridica[g] din ţară, căci mare va fi ziua lui Izreel[h]!“

Notas al pie

 1. Osea 1:1 Ebr.: Ioaş, o variantă a lui Iehoaş
 2. Osea 1:1 Osea a fost contemporan cu profeţii Isaia, Amos şi Mica (vezi primul verset din fiecare carte)
 3. Osea 1:4 Izreel înseamnă Dumnezeu împrăştie [sămânţa]; numele locului unde ia naştere dinastia lui Iehu, din care făcea parte Ieroboam (vezi 2 Regi 9:14-37)
 4. Osea 1:6 Faptul că lipseşte pronumele posesiv (vezi v. 3) poate indica faptul că Lo-Ruhama şi Lo-Ami (vezi şi v. 8) nu erau copiii lui Osea, ci născuţi în urma desfrâului
 5. Osea 1:6 Lo-Ruhama înseamnă Ne-Iubită (sau Ne-Miluită), termenul iubire având aici sensul de compasiune, îndurare
 6. Osea 1:9 Lo-Ami înseamnă Nu este poporul Meu
 7. Osea 1:11 Sensul termenului este paralel cu Izreel (Dumnezeu plantează), în ideea că poporul va fi „plantat“ şi va ajunge să locuiască întreaga ţară
 8. Osea 1:11 Aici Izreel trebuie luat cu sensul: Dumnezeu seamănă (plantează)

New Russian Translation

Hosea 1

1Слово Господа, которое было к Осии, сыну Беэрии, во времена правления иудейских царей – Уззии, Иотама, Ахаза, Езекии[a] и во времена царствования Иеровоама, сына Иоаша, царя Израиля[b].

Жена и дети Осии

2Когда Господь начал говорить через Осию, Он сказал ему:

– Пойди, возьми себе в жены блудницу и с ней детей ее разврата[c], потому что эта земля погрязла в ужасном распутстве, отвернувшись от Господа.

3Итак, он взял себе в жены Гомерь, дочь Дивлаима, и она забеременела и родила ему сына. 4И тогда Господь сказал Осии:

– Назови его Изреель, потому что вскоре Я накажу дом Ииуя за резню в Изрееле[d] и положу конец царству дома Израиля. 5В тот день Я сокрушу лук Израиля в долине Изреель.

6Гомерь вновь забеременела и родила дочь. Тогда Господь сказал Осии:

– Назови ее Ло-Рухама[e], потому что Я уже больше не помилую дом Израиля и не буду прощать его. 7Но Я помилую дом Иуды и спасу их не луком, мечом или битвой, не конями и всадниками, а силою Господа, их Бога.

8После того как Гомерь отняла Ло-Рухаму от груди, она забеременела и родила еще одного сына. 9Тогда Господь сказал:

– Назови его Ло-Амми[f], потому что вы не Мой народ, и Я не ваш Бог. 10И все же число израильтян будет как морской песок, который нельзя измерить или сосчитать. И там, где им было сказано: «Вы не Мой народ», они будут названы сынами живого Бога. 11Народ Иуды и народ Израиля будут объединены, назначат одного вождя и выйдут из земли переселения, потому что велик будет день Изрееля[g].

Notas al pie

 1. 1:1 Эти иудейские цари правили в период с 791 по 699 гг. до н. э.
 2. 1:1 Иеровоам II был царем Израиля в период с 793 по 753 гг. до н. э. В течение последующих 30 лет, т. е. до ассирийского завоевания, в Израиле было шесть царей, четверо из которых были предательски убиты, а один из них был взят в ассирийский плен. Осия был пророком во времена правления этих царей, но тот факт, что он не упоминает их имен, говорит о том, что Осия осуждал зло этих царей (см. 7:1-7, где ярко выражена его оценка царей Израиля).
 3. 1:2 Букв.: «детей разврата». Вероятнее всего эти дети были детьми Осии и Гомери (см. 1:3), хотя не исключено, что один или более из этих детей были от Гомери и другого мужчины.
 4. 1:4 Бог Сам повелел Ииую уничтожить дом Ахава за его беззакония. Однако Ииуй явно зашел слишком далеко в исполнении этого повеления и убил многих невинных людей (см. 4 Цар. 9–10). Бог сказал, что ни один человек не должен страдать за грехи другого (см. Втор. 24:16).
 5. 1:6 Это имя означает «непомилованная».
 6. 1:9 Это имя означает «не Мой народ».
 7. 1:11 Имя Изреель означает «Бог сеет».