Nouă Traducere În Limba Română

Osea 1

1Acesta este Cuvântul Domnului care a venit la Osea, fiul lui Beeri, pe vremea lui Uzia, Iotam, Ahaz şi Ezechia, regii lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Iehoaş[a], regele lui Israel.[b]

Soţia şi copiii lui Osea

Când Domnul i-a vorbit pentru prima oară lui Osea, Domnul i-a zis astfel: „Du-te şi ia-ţi de soţie o femeie desfrânată şi copiii ai desfrânării, căci cei din ţară s-au prostituat foarte mult, părăsindu-L pe Domnul.

El s-a dus şi a luat-o de soţie pe Gomera, fiica lui Diblaim. Ea a zămislit şi i-a născut un fiu.

Domnul i-a zis lui Osea: „Pune-i numele Izreel[c], căci peste puţin timp voi pedepsi Casa lui Iehu pentru sângele vărsat la Izreel şi voi pune capăt monarhiei Casei lui Israel. În ziua aceea voi rupe arcul lui Israel în Valea Izreel.“

Ea a zămislit din nou şi a născut[d] o fată. Domnul i-a zis lui Osea: „Pune-i numele Lo-Ruhama[e], căci nu voi mai avea milă de cei din Casa lui Israel, nu-i voi mai ierta. Totuşi, voi avea milă de cei din Casa lui Iuda şi-i voi izbăvi doar prin Domnul, Dumnezeul lor; deci nu-i voi izbăvi nici prin arc, nici prin sabie, nici prin luptă şi nici prin cai sau călăreţi“.

După ce a înţărcat-o pe Lo-Ruhama, Gomera a zămislit iarăşi şi a născut un fiu. Domnul i-a zis lui Osea: „Pune-i numele Lo-Ami[f], căci voi nu sunteţi poporul Meu, iar Eu nu sunt Dumnezeul vostru.

10 Totuşi israeliţii vor fi nenumăraţi, ca nisipul mării, care nu poate fi nici măsurat, nici numărat. Şi în locul unde li s-a spus: «Voi nu sunteţi poporul Meu!», acolo vor fi numiţi «fii ai Dumnezeului cel Viu». 11 Fiii lui Iuda vor fi aduşi laolaltă cu fiii lui Israel, îşi vor pune o singură căpetenie şi se vor ridica[g] din ţară, căci mare va fi ziua lui Izreel[h]!“

Notas al pie

 1. Osea 1:1 Ebr.: Ioaş, o variantă a lui Iehoaş
 2. Osea 1:1 Osea a fost contemporan cu profeţii Isaia, Amos şi Mica (vezi primul verset din fiecare carte)
 3. Osea 1:4 Izreel înseamnă Dumnezeu împrăştie [sămânţa]; numele locului unde ia naştere dinastia lui Iehu, din care făcea parte Ieroboam (vezi 2 Regi 9:14-37)
 4. Osea 1:6 Faptul că lipseşte pronumele posesiv (vezi v. 3) poate indica faptul că Lo-Ruhama şi Lo-Ami (vezi şi v. 8) nu erau copiii lui Osea, ci născuţi în urma desfrâului
 5. Osea 1:6 Lo-Ruhama înseamnă Ne-Iubită (sau Ne-Miluită), termenul iubire având aici sensul de compasiune, îndurare
 6. Osea 1:9 Lo-Ami înseamnă Nu este poporul Meu
 7. Osea 1:11 Sensul termenului este paralel cu Izreel (Dumnezeu plantează), în ideea că poporul va fi „plantat“ şi va ajunge să locuiască întreaga ţară
 8. Osea 1:11 Aici Izreel trebuie luat cu sensul: Dumnezeu seamănă (plantează)

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Ос 1

1Слово Вечного[a], которое было к Осии, сыну Беэри, во времена правления иудейских царей Уззии, Иотама, Ахаза, Езекии и во время правления Иеровоама, сына Иоаша, царя Исроила.[b]

Жена и дети Осии

Когда Вечный начал говорить через Осию, Он сказал ему:

– Пойди и возьми себе в жёны блудницу и с ней детей её разврата,[c] потому что эта земля погрязла в ужасном распутстве, отвернувшись от Вечного.

Итак, он взял себе в жёны Гомерь, дочь Дивлаима, и она забеременела и родила ему сына.

И тогда Вечный сказал Осии:

– Назови его Изреель, потому что вскоре Я накажу потомков Иеву за резню, которую он устроил в Изрееле[d], и положу конец царскому дому Исроила. В тот день Я сокрушу мощь[e] Исроила там же, в долине Изреель.

Гомерь вновь забеременела и родила дочь.

Тогда Вечный сказал Осии:

– Назови её Ло-Рухама («непомилованная»), потому что Я уже больше не помилую народ Исроила и не прощу его. Но Я помилую народ Иудеи и спасу их не луком, мечом или битвой, не конями и всадниками, а силою Вечного, его Бога.

После того как Гомерь отняла Ло-Рухаму от груди, она забеременела и родила ещё одного сына.

Тогда Вечный сказал:

– Назови его Ло-Амми («не Мой народ»), потому что вы не Мой народ, и Я не ваш Бог.

10 Всё же число исроильтян будет как морской песок, который нельзя измерить или сосчитать. И там, где им было сказано: «Вы не Мой народ», они будут названы «сынами живого Бога». 11 Народ Иудеи и народ Исроила будут объединены, назначат одного вождя и вновь укоренятся в своей земле. Велик будет день, когда исполнится то, что означает имя Изреель («Всевышний сеет»).

Notas al pie

 1. Ос 1:1 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
 2. Ос 1:1 Уззия, Иотам, Ахаз и Езекия правили Иудеей в период с 792 по 686 гг. до н. э. Иеровоам II правил Исроилом с 793 по 753 гг. до н. э. После Иеровоама было ещё шесть царей, о которых Осия хранит многозначительное молчание. О правлении всех этих царей см. 4 Цар. 14:23–20:21; 2 Лет. 26–32.
 3. Ос 1:2 Букв.: «детей разврата». Вероятнее всего, эти дети были детьми Осии и Гомери (см. 1:3), хотя не исключено, что один или более из этих детей были от Гомери и другого мужчины.
 4. Ос 1:4 См. 4 Цар. 9–10. Всевышний Сам повелел Иеву уничтожить дом Ахава за его беззакония. Однако Иеву явно зашёл слишком далеко в исполнении этого повеления и убил многих невинных людей. Всевышний сказал, что ни один человек не должен страдать за грехи другого (см. Втор. 24:16).
 5. Ос 1:5 Букв.: «лук».