Nouă Traducere În Limba Română

Osea 1

1Acesta este Cuvântul Domnului care a venit la Osea, fiul lui Beeri, pe vremea lui Uzia, Iotam, Ahaz şi Ezechia, regii lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Iehoaş[a], regele lui Israel.[b]

Soţia şi copiii lui Osea

Când Domnul i-a vorbit pentru prima oară lui Osea, Domnul i-a zis astfel: „Du-te şi ia-ţi de soţie o femeie desfrânată şi copiii ai desfrânării, căci cei din ţară s-au prostituat foarte mult, părăsindu-L pe Domnul.

El s-a dus şi a luat-o de soţie pe Gomera, fiica lui Diblaim. Ea a zămislit şi i-a născut un fiu.

Domnul i-a zis lui Osea: „Pune-i numele Izreel[c], căci peste puţin timp voi pedepsi Casa lui Iehu pentru sângele vărsat la Izreel şi voi pune capăt monarhiei Casei lui Israel. În ziua aceea voi rupe arcul lui Israel în Valea Izreel.“

Ea a zămislit din nou şi a născut[d] o fată. Domnul i-a zis lui Osea: „Pune-i numele Lo-Ruhama[e], căci nu voi mai avea milă de cei din Casa lui Israel, nu-i voi mai ierta. Totuşi, voi avea milă de cei din Casa lui Iuda şi-i voi izbăvi doar prin Domnul, Dumnezeul lor; deci nu-i voi izbăvi nici prin arc, nici prin sabie, nici prin luptă şi nici prin cai sau călăreţi“.

După ce a înţărcat-o pe Lo-Ruhama, Gomera a zămislit iarăşi şi a născut un fiu. Domnul i-a zis lui Osea: „Pune-i numele Lo-Ami[f], căci voi nu sunteţi poporul Meu, iar Eu nu sunt Dumnezeul vostru.

10 Totuşi israeliţii vor fi nenumăraţi, ca nisipul mării, care nu poate fi nici măsurat, nici numărat. Şi în locul unde li s-a spus: «Voi nu sunteţi poporul Meu!», acolo vor fi numiţi «fii ai Dumnezeului cel Viu». 11 Fiii lui Iuda vor fi aduşi laolaltă cu fiii lui Israel, îşi vor pune o singură căpetenie şi se vor ridica[g] din ţară, căci mare va fi ziua lui Izreel[h]!“

Notas al pie

 1. Osea 1:1 Ebr.: Ioaş, o variantă a lui Iehoaş
 2. Osea 1:1 Osea a fost contemporan cu profeţii Isaia, Amos şi Mica (vezi primul verset din fiecare carte)
 3. Osea 1:4 Izreel înseamnă Dumnezeu împrăştie [sămânţa]; numele locului unde ia naştere dinastia lui Iehu, din care făcea parte Ieroboam (vezi 2 Regi 9:14-37)
 4. Osea 1:6 Faptul că lipseşte pronumele posesiv (vezi v. 3) poate indica faptul că Lo-Ruhama şi Lo-Ami (vezi şi v. 8) nu erau copiii lui Osea, ci născuţi în urma desfrâului
 5. Osea 1:6 Lo-Ruhama înseamnă Ne-Iubită (sau Ne-Miluită), termenul iubire având aici sensul de compasiune, îndurare
 6. Osea 1:9 Lo-Ami înseamnă Nu este poporul Meu
 7. Osea 1:11 Sensul termenului este paralel cu Izreel (Dumnezeu plantează), în ideea că poporul va fi „plantat“ şi va ajunge să locuiască întreaga ţară
 8. Osea 1:11 Aici Izreel trebuie luat cu sensul: Dumnezeu seamănă (plantează)

Amplified Bible

Hosea 1

Hosea’s Wife and Children

1The word of the Lord that came to Hosea the son of Beeri in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz and Hezekiah, kings of Judah, and in the days of Jeroboam the son of Joash king of Israel.

When the Lord first spoke through Hosea, the Lord said to him, “Go, take for yourself a [a]wife of prostitution and have children of [her] prostitution; for the land commits great acts of prostitution by [b]not following the Lord.” So he went and took Gomer the daughter of Diblaim, and she conceived and bore him a son. And the Lord said to him, “Name him Jezreel; for yet in a little while I will avenge the blood [that was shed in the Valley] of Jezreel and inflict the punishment for it on the house of [c]Jehu, and I will put an end to the kingdom of the [d]house of Israel. On that day I will break the bow [of the military power] of Israel in the Valley of Jezreel.”

Then Gomer conceived again and gave birth to a daughter. And the Lord said to Hosea, “Name her Lo-Ruhamah (not shown mercy), for I will no longer have mercy on the house of Israel, that I would ever forgive them. But I will have mercy on the house of Judah and will rescue them by the Lord their God, and will [e]not rescue them by bow, sword, war, horses, or horsemen.”

Now when Gomer had weaned Lo-Ruhamah, she conceived and gave birth to a son. And the Lord said, “Name him Lo-Ammi (not my people), for you are not My people and I am not your God.”

10 
Yet the number of the [f]sons of Israel
Shall be like the sand of the sea,
Which cannot be measured or numbered;
And in the place
Where it is said to them,
“You are not My people,”
It will be said to them,
You are the sons of the living God.”
11 
Then the sons of Judah and the sons of Israel shall be gathered together,
And they will appoint for themselves one leader,
And they will go up from the land,
For great and glorious will be the day of [g]Jezreel.

Notas al pie

 1. Hosea 1:2 Some scholars interpret this to mean that Gomer was chaste at the time of the marriage, but later became an adulteress. As such, she symbolizes the future unfaithfulness of Israel.
 2. Hosea 1:2 Lit forsaking.
 3. Hosea 1:4 Jehu murdered Ahab’s sons in order to seize the throne of Israel.
 4. Hosea 1:4 I.e. Israel, the Northern Kingdom, which included ten of the original tribes of Israel. Samaria was the capital city.
 5. Hosea 1:7 Isaiah also made this prophecy (Is 31:8, 9) and both he and Hosea lived to see its fulfillment (Is 37:36). See also 2 Kin 19:35-37.
 6. Hosea 1:10 In general, sons (children) of Israel or Israel or Israelites refers to all the people (males and females) of the various tribes descended from the twelve sons (Gen 35:23-26) of Jacob (later renamed Israel by God). In verses about things such as warfare or circumcision, sons of Israel or Israel or Israelites usually refers only to the males. Tribes of ancient people were identified by the name of their founding ancestor. Therefore, this same general rule applies to individual tribal groups, e.g., sons of Reuben, Reuben, Reubenites, and so throughout.
 7. Hosea 1:11 The spiritually reborn Israel, the people whom the Lord has chosen and blessed.