Nouă Traducere În Limba Română

Obadia 1:1-21

Judecată împotriva Edomului

1Viziunea lui Obadia. Așa vorbește Stăpânul Domn despre Edom:

– Noi am auzit un mesaj de la Domnul.

Un mesager a fost trimis printre neamuri ca să zică:

„Ridicați‑vă! Să pornim la luptă împotriva lui!“

2„Iată, te voi face mic între neamuri!

Vei fi foarte disprețuit!

3Îngâmfarea inimii tale te‑a înșelat,

pe tine care locuiești în crăpăturile stâncii3 Sau: de la Sela, capitala Edomului.,

care ai locuința pe înălțimi,

pe tine care zici în inima ta:

«Cine mă va doborî la pământ?»

4Chiar dacă te‑ai înălța precum vulturul

și ți‑ai așeza cuibul între stele,

și de acolo te voi coborî, zice Domnul.

5Dacă ar intra la tine niște hoți,

niște prădători, în timpul nopții,

(o, cum vei fi de distrus!),

n‑ar fura ei doar cât ar avea nevoie?

Dacă ar veni niște culegători de struguri la tine,

n‑ar lăsa ei câțiva ciorchini neculeși?

6O, cât de răvășit va fi Esau

și cât de căutate vor fi comorile lui ascunse!

7Toți oamenii cu care ai încheiat legământ te vor izgoni până la hotar,

iar oamenii cu care ai făcut pace te vor înșela și te vor învinge.

Cei ce mănâncă pâinea ta vor pune o cursă sub tine7 Sensul acestui vers este nesigur.,

de care nu vei avea cunoștință.

Motivul condamnării Edomului

8În ziua aceea, zice Domnul,

oare nu‑i voi distruge Eu pe înțelepții Edomului

și priceperea din muntele lui Esau?

9Vitejii tăi, Temane9 Teman desemna teritoriul situat la SE de Canaan fiind de multe ori sinonim cu Edom., se vor înspăimânta,

astfel că toți cei din muntele lui Esau

vor fi uciși în măcel.

10Din cauza violenței față de fratele tău Iacov

vei fi acoperit de rușine,

vei fi distrus pentru totdeauna.

11În ziua în care ai stat deoparte,

în ziua în care străinii i‑au capturat averea,

atunci când necunoscuții intrau pe porțile lui

și aruncau sorții pentru Ierusalim,

ai fost și tu ca unul dintre ei!

12N‑ar fi trebuit să privești mulțumit la fratele tău

în ziua nenorocirii lui,

nici să te bucuri de fiii lui Iuda

în ziua nimicirii lor

și nici să te lauzi

în ziua strâmtorării lor!

13N‑ar fi trebuit să intri pe porțile poporului Meu

în ziua nenorocirii lui,

nici să privești mulțumit la necazul acestuia

în ziua nenorocirii sale

și nici să pui mâna pe averea sa

în ziua nenorocirii lui!

14N‑ar fi trebuit să stai la răspântii

pentru a‑i ucide pe fugarii lui,

nici să‑i predai supraviețuitorii

în ziua strâmtorării lui!

Domnul va judeca toate neamurile

15Căci ziua Domnului este aproape

pentru toate neamurile!

Cum ai făcut, așa ți se va face,

și faptele tale se vor întoarce asupra capului tău!

16După cum voi ați băut cupa mâniei16 Vezi Ier. 25:15-29. pe muntele Meu cel sfânt,

tot așa o vor bea neîncetat toate neamurile.

Vor bea, vor înghiți

și vor fi ca și când n‑ar fi existat vreodată.

Israel restaurat

17Dar pe muntele Sion va fi eliberarea!

El va fi sfânt,

iar cei din Casa lui Iacov

își vor lua iarăși în stăpânire proprietățile!

18Casa lui Iacov va fi un foc,

iar Casa lui Iosif – o flacără.

Casa lui Esau va fi o miriște

pe care o vor aprinde și o vor mistui,

și nu va mai rămâne niciun supraviețuitor

al Casei lui Esau, căci Domnul a vorbit!

19Cei din Neghev19 Ținutul pustiu din sudul Canaanului, între Beer-Șeba și Kadeș-Barnea (și în 1:20). Termenul neghev este folosit adesea pentru a indica sudul, având acest sens în unele pasaje biblice. vor lua în stăpânire

muntele lui Esau,

iar cei din zona deluroasă19 Ebr.: Șefela, zona cu dealuri joase, piemontană, situată între centrul muntos al Canaanului și țărmul Mediteranei. vor lua în stăpânire

țara filistenilor!

Ei vor lua stăpânire ținutul lui Efraim și ținutul Samariei,

iar Beniamin va lua în stăpânire Ghiladul!

20Fortăreața20 Sensul termenului ebraic este nesigur. aceasta de exilați a fiilor lui Israel,

care sunt în Canaan,

vor lua în stăpânire țara până la Sarepta,20 Sau: fiilor lui Israel / îi va stăpâni pe canaaniți până la Sarepta; sau: Exilații din aceste posesiuni (lit.: fortărețe) aparținând fiilor lui Israel / îi vor stăpâni pe canaaniți până la Sarepta.

iar exilații Ierusalimului, care sunt în Sefarad,

vor lua în stăpânire cetățile din Neghev.

21Izbăvitorii se vor sui pe muntele Sion

ca să judece muntele lui Esau.

Și Împărăția va fi a Domnului.“

Nova Versão Internacional

Obadias 1:1-21

O Julgamento de Edom

1Visão de Obadias.

Assim diz o Soberano, o Senhor, a respeito de Edom:

Nós ouvimos uma mensagem do Senhor.

Um mensageiro foi enviado às nações para dizer:

“Levantem-se! Vamos atacar Edom!”

2“Veja! Eu tornarei você pequeno entre as nações.

Será completamente desprezado!

3A arrogância do seu coração o tem enganado,

você que vive nas cavidades das rochas3 Ou de Selá

e constrói sua morada no alto dos montes;

que diz a você mesmo:

‘Quem pode me derrubar?’

4Ainda que você suba tão alto como a águia

e faça o seu ninho entre as estrelas,

dali eu o derrubarei”, declara o Senhor.

5“Se ladrões o atacassem,

saqueadores no meio da noite

como você está destruído!—

não roubariam apenas quanto achassem suficiente?

Se os que colhem uvas chegassem a você,

não deixariam para trás pelo menos alguns cachos?

6Entretanto, como Esaú foi saqueado!

Como foram pilhados os seus tesouros ocultos!

7Empurram você para as fronteiras todos os seus aliados;

enganam você e o sobrepujarão os seus melhores amigos;

aqueles que comem com você para você armam ciladas”.

E Esaú não percebe nada!

8“Naquele dia”, declara o Senhor,

“destruirei os sábios de Edom,

e os mestres dos montes de Esaú.

9Então os seus guerreiros, ó Temã, ficarão apavorados

e serão eliminados todos os homens dos montes de Esaú.

10Por causa da violenta matança

que você fez contra o seu irmão Jacó,

você será coberto de vergonha

e eliminado para sempre.

11No dia em que você ficou por perto,

quando estrangeiros roubaram os bens dele,

e estranhos entraram por suas portas

e lançaram sortes sobre Jerusalém,

você fez exatamente como eles.

12Você não devia ter olhado com satisfação

o dia da desgraça de seu irmão;

nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá;

não devia ter falado com arrogância

no dia da sua aflição.

13Não devia ter entrado pelas portas do meu povo

no dia da sua calamidade;

nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele

no dia da sua ruína;

nem ter roubado a riqueza dele

no dia da sua desgraça.

14Não devia ter esperado nas encruzilhadas,

para matar os que conseguiram escapar;

nem ter entregado os sobreviventes

no dia da sua aflição.

15“Pois o dia do Senhor está próximo

para todas as nações.

Como você fez, assim será feito a você.

A maldade que você praticou recairá sobre você.

16Assim como vocês beberam do meu castigo

no meu santo monte,

também todas as nações16 Muitos manuscritos do Texto Massorético dizem todas as nações ao redor. beberão sem parar.

Beberão até o fim

e serão como se nunca tivessem existido.

17Mas no monte Sião estarão os que escaparam;

ele será santo

e a descendência de Jacó possuirá a sua herança.

18A descendência de Jacó será um fogo,

e a de José uma chama;

a descendência de Esaú será a palha.

Eles a incendiarão e a consumirão.

Não haverá sobreviventes da descendência de Esaú”,

declara o Senhor.

19Os do Neguebe se apossarão dos montes de Esaú,

e os da Sefelá19 Pequena faixa de terra de relevo variável entre a planície costeira e as montanhas. ocuparão a terra dos filisteus.

Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria,

e Benjamim se apossará de Gileade.

20Os israelitas exilados se apossarão

do território dos cananeus até Sarepta;

os exilados de Jerusalém que estão em Sefarade

ocuparão as cidades do Neguebe.

21Os vencedores subirão ao21 Ou do monte Sião

para governar a montanha de Esaú.

E o reino será do Senhor.