Nouă Traducere În Limba Română

Obadia

Viziunea lui Obadia.

Aşa vorbeşte Stăpânul Domn despre Edom:

Judecată împotriva Edomului

(Noi am auzit un mesaj de la Domnul.
    Un mesager a fost trimis printre neamuri ca să zică:
        „Ridicaţi-vă! Să pornim la luptă împotriva lui!“)

„Iată, te voi face mic între neamuri!
    Vei fi foarte dispreţuit!
Aroganţa inimii tale te-a înşelat,
    pe tine care locuieşti în crăpăturile stâncii[a],
        care ai locuinţa pe înălţimi,
pe tine care zici în inima ta:
    «Cine mă va doborî la pământ?»
Chiar dacă te-ai înălţa precum vulturul
    şi ţi-ai aşeza cuibul între stele,
        şi de acolo te voi doborî! zice Domnul.
Dacă ar intra la tine nişte hoţi,
    nişte prădători, în timpul nopţii,
(o, cum vei fi de distrus!),
    n-ar fura ei doar cât ar avea nevoie?
Dacă ar veni nişte culegători de struguri la tine,
    n-ar lăsa ei câţiva ciorchini neculeşi?
O, cât de răvăşit va fi Esau
    şi cât de răscolite vor fi comorile lui ascunse!
Toţi cei cu care ai făcut legământ te vor izgoni până la hotar,
    iar prietenii tăi de încredere te vor înşela şi te vor birui.
Cei ce mănâncă din pâinea ta îţi vor întinde o cursă[b]
    de care nu-ţi vei da seama.[c]

În ziua aceea, zice Domnul,
    oare nu-i voi distruge Eu pe înţelepţii Edomului
        şi priceperea din muntele lui Esau?
Vitejii tăi, Temane[d], vor fi îngroziţi,
    astfel că toţi cei din muntele lui Esau
        vor fi ucişi în măcel.

Motivul condamnării Edomului

10 Din cauza violenţei faţă de fratele tău Iacov
    vei fi acoperit de ruşine,
        vei fi distrus pentru totdeauna.
11 În ziua în care ai stat deoparte,
    în ziua în care străinii îi luau averea,
atunci când necunoscuţii intrau pe porţile lui
    şi trăgeau la sorţi pentru Ierusalim,
        ai fost şi tu ca unul dintre ei!
12 N-ar fi trebuit să priveşti mulţumit la fratele tău
    în ziua nenorocirii lui,
nici să te bucuri de urmaşii lui Iuda
    în ziua nimicirii lor
şi nici să te lauzi
    în ziua strâmtorării lor!
13 N-ar fi trebuit să intri pe porţile poporului Meu
    în ziua nenorocirii lui,
nici să priveşti mulţumit la necazul acestuia
    în ziua nenorocirii sale
şi nici să pui mâna pe averea sa
    în ziua nenorocirii lui!
14 N-ar fi trebuit să stai la răspântii
    pentru a-i ucide pe fugarii lui,
nici să-i predai supravieţuitorii
    în ziua strâmtorării lui!

Domnul va judeca toate neamurile

15 Căci ziua Domnului este aproape
    pentru toate neamurile!
Cum ai făcut, aşa ţi se va face,
    şi faptele tale se vor întoarce asupra capului tău!
16 După cum voi aţi băut cupa mâniei[e] pe muntele Meu cel sfânt,
    tot aşa o vor bea necurmat toate neamurile.
Vor bea, vor înghiţi
    şi vor fi ca şi când n-ar fi existat vreodată.

Israel restaurat

17 Dar pe muntele Sion va fi izbăvirea!
    El va fi sfânt,
iar cei din Casa lui Iacov
    îşi vor lua iarăşi în stăpânire proprietăţile[f]!
18 Casa lui Iacov va fi un foc,
    iar Casa lui Iosif – o flacără.
Casa lui Esau va fi o mirişte
    pe care o vor aprinde şi o vor mistui,
şi nu va mai rămâne nici un supravieţuitor
    al Casei lui Esau,
        căci Domnul a vorbit!

19 Cei din Neghev[g] vor lua în stăpânire
    muntele lui Esau,
iar cei din zona deluroasă[h] vor lua în stăpânire
    ţara filistenilor!
Ei vor lua stăpânire ţinutul lui Efraim şi ţinutul Samariei,
    iar Beniamin va lua în stăpânire Ghiladul!
20 Oastea[i] aceasta de exilaţi israeliţi care sunt în Canaan
    vor lua în stăpânire ţara până la Sarepta,[j]
iar exilaţii Ierusalimului, care sunt în Sefarad,
    vor lua în stăpânire cetăţile din Neghev!
21 Izbăvitorii[k] se vor sui pe muntele Sion
    ca să judece muntele lui Esau.
        Şi Împărăţia va fi a Domnului!“

Notas al pie

 1. Obadia 1:3 Sau: de la Sela, capitala Edomului
 2. Obadia 1:7 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur
 3. Obadia 1:7 Sau: cursă, zicând: / Nu ştie nimic!
 4. Obadia 1:9 Teman desemna teritoriul situat la SE de Canaan fiind de multe ori sinonim cu Edom
 5. Obadia 1:16 Vezi Ier. 25:15-29
 6. Obadia 1:17 TM; LXX, Siriacă, Tg, VUL: Iacov / vor stăpâni peste cei ce i-au stăpânit
 7. Obadia 1:19 Ţinutul pustiu din sudul Canaanului, între Beer-Şeba şi Kadeş-Barnea; şi în 1:20
 8. Obadia 1:19 Ebr.: Şefela, zona cu dealuri joase, piemontană, situată între centrul muntos al Canaanului şi ţărmul Mediteranei
 9. Obadia 1:20 Sensul termenului ebraic este nesigur
 10. Obadia 1:20 Sau: israeliţi / îi vor stăpâni pe canaaniţi până la Sarepta; sau: Exilaţii din aceste posesiuni (lit.: fortăreţe) aparţinând israeliţilor / îi vor stăpâni pe canaaniţi până la Sarepta
 11. Obadia 1:21 TM; LXX, Siriacă: Cei izbăviţi

Священное Писание (Восточный Перевод)

Авдий

Видение, которое было к пророку Авдию.

Эдом будет низвергнут

Так говорит Владыка Вечный[a] об Эдоме.

Мы услышали весть от Вечного,
    что отправлен посланник к народам,
    чтобы объявить им:
«Вставайте! Выступим войной против Эдома!»

– Эдом, Я сделаю тебя малым среди народов,
    ты будешь в большом презрении.
Гордость сердца твоего обольстила тебя.
    Ты живёшь в расщелинах скал[b],
    высоко строишь свой дом
и говоришь в сердце своём:
    «Кто низвергнет меня на землю?»
Но даже если ты, подобно орлу, поднимешься ввысь
    и устроишь гнездо своё среди звёзд,
    то и оттуда Я низвергну тебя, –
        возвещает Вечный. –
Если воры и грабители в ночи придут к тебе,
    разве они не украдут только то, что пожелают?
Если проникнут к тебе собиратели винограда,
    разве не оставят они несколько виноградин?
Но ты будешь разрушен полностью.
Как всё будет обыскано у Есава[c],
    будут ограблены его тайники!
Все твои союзники вытеснят тебя до границы,
    все твои друзья обманут и одолеют тебя.
Те, кто ест твой хлеб, поставят на тебя западни,
    но ты не догадаешься.

В тот день, – возвещает Вечный, –
    Я истреблю мудрых в Эдоме
    и благоразумных на горе Есава.
Твои воины, Теман[d], будут трепетать от страха,
    и все на горе Есава будут истреблены.
10 Из-за насилия над своим братом Якубом[e]
    будешь покрыт позором,
    будешь уничтожен навсегда.
11 Ты стоял в стороне в тот день,
    когда чужие народы уносили его богатства,
когда иноземцы входили в его ворота
    и бросали жребий об Иерусалиме.
    Ты был как один из них!
12 Тебе не следовало смотреть с презрением на своего брата
    в день его несчастья,
не стоило торжествовать над народом Иудеи
    в день его гибели
и хвастаться
    в день его страдания.
13 Тебе не следовало входить в ворота Моего народа
    в день его бедствия,
смотреть на его горе
    в день его бедствия
и касаться его богатства
    в день его бедствия.
14 Тебе не стоило стоять на перекрёстках
    и убивать беглецов,
не стоило выдавать уцелевших
    в день их страдания.

Спасение Исраила

15 – Близок день Вечного для всех народов.
    Как ты поступал, так и с тобою поступят,
    то, что ты делал, падёт на твою же голову.
16 Как вы, эдомитяне, пили на святой горе Моей,
    так и все народы будут пить чашу Моего гнева всегда,
будут пить и проглотят,
    и исчезнут, будто их и не было.

17 Будет на горе Сион спасение,
    и будет она святыней,
    а потомки Якуба вернут своё наследие.
18 Дом Якуба будет огнём,
    дом Юсуфа – пламенем,
а дом Есава будет соломою,
    которую они подожгут и уничтожат;
    никто из потомков Есава не выживет. –
        Так сказал Вечный.

19 Люди из Негева завладеют горой Есава,
    а люди из предгорий – землёй филистимлян.
Они захватят поля Ефраима и Самарии,
    а Вениамин завладеет Галаадом.
20 Те исраильтяне, что были в изгнании,
    завладеют ханаанской землёй до Сарепты[f],
а изгнанники Иерусалима, живущие в Сефараде[g],
    получат во владения города Негева.[h]
21 Спасители взойдут на гору Сион,
    чтобы править горою Есава.
    И наступит царствование Вечного.

Notas al pie

 1. 1:1 Вечный   – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
 2. 1:3 Или: «в расщелинах Селы». На языке оригинала наблюдается игра слов: села означает «скала», но это также название столицы Эдома.
 3. 1:6 Есав   – родоначальник эдомитян, получивших своё название от второго имени Есава – Эдом (см. Нач. 25:25, 30). Здесь под именем Есав подразумевается вся страна Эдом.
 4. 1:9 Теман   – важный эдомитский город, получивший своё название от имени внука Есава, родоначальника Эдома (см. Нач. 36:15). Здесь под именем Теман подразумевается вся страна Эдом.
 5. 1:10 Исраильтяне были потомками Якуба, а эдомитяне потомками его брата Есава (см. Нач. 25:19-26).
 6. 1:20 Сарепта   – финикийский город, находившийся на территории современного государства Ливан.
 7. 1:20 Сефарад   – вероятно другое название города Сарды, столицы Лидии, но также возможно, что это местность Спарда в Малой Азии, или Шапарда в северо-западной Мидии, или же Испания (потомков евреев, изгнанных из Испании, называют «сефардами»).
 8. 1:19-20 Здесь говорится о том, что спасённые из исраильского народа расширят свои владения на севере, юге, западе и на востоке после того, как Всевышний произведёт Свой суд над их врагами.