Nouă Traducere În Limba Română

Obadia

Viziunea lui Obadia.

Aşa vorbeşte Stăpânul Domn despre Edom:

Judecată împotriva Edomului

(Noi am auzit un mesaj de la Domnul.
    Un mesager a fost trimis printre neamuri ca să zică:
        „Ridicaţi-vă! Să pornim la luptă împotriva lui!“)

„Iată, te voi face mic între neamuri!
    Vei fi foarte dispreţuit!
Aroganţa inimii tale te-a înşelat,
    pe tine care locuieşti în crăpăturile stâncii[a],
        care ai locuinţa pe înălţimi,
pe tine care zici în inima ta:
    «Cine mă va doborî la pământ?»
Chiar dacă te-ai înălţa precum vulturul
    şi ţi-ai aşeza cuibul între stele,
        şi de acolo te voi doborî! zice Domnul.
Dacă ar intra la tine nişte hoţi,
    nişte prădători, în timpul nopţii,
(o, cum vei fi de distrus!),
    n-ar fura ei doar cât ar avea nevoie?
Dacă ar veni nişte culegători de struguri la tine,
    n-ar lăsa ei câţiva ciorchini neculeşi?
O, cât de răvăşit va fi Esau
    şi cât de răscolite vor fi comorile lui ascunse!
Toţi cei cu care ai făcut legământ te vor izgoni până la hotar,
    iar prietenii tăi de încredere te vor înşela şi te vor birui.
Cei ce mănâncă din pâinea ta îţi vor întinde o cursă[b]
    de care nu-ţi vei da seama.[c]

În ziua aceea, zice Domnul,
    oare nu-i voi distruge Eu pe înţelepţii Edomului
        şi priceperea din muntele lui Esau?
Vitejii tăi, Temane[d], vor fi îngroziţi,
    astfel că toţi cei din muntele lui Esau
        vor fi ucişi în măcel.

Motivul condamnării Edomului

10 Din cauza violenţei faţă de fratele tău Iacov
    vei fi acoperit de ruşine,
        vei fi distrus pentru totdeauna.
11 În ziua în care ai stat deoparte,
    în ziua în care străinii îi luau averea,
atunci când necunoscuţii intrau pe porţile lui
    şi trăgeau la sorţi pentru Ierusalim,
        ai fost şi tu ca unul dintre ei!
12 N-ar fi trebuit să priveşti mulţumit la fratele tău
    în ziua nenorocirii lui,
nici să te bucuri de urmaşii lui Iuda
    în ziua nimicirii lor
şi nici să te lauzi
    în ziua strâmtorării lor!
13 N-ar fi trebuit să intri pe porţile poporului Meu
    în ziua nenorocirii lui,
nici să priveşti mulţumit la necazul acestuia
    în ziua nenorocirii sale
şi nici să pui mâna pe averea sa
    în ziua nenorocirii lui!
14 N-ar fi trebuit să stai la răspântii
    pentru a-i ucide pe fugarii lui,
nici să-i predai supravieţuitorii
    în ziua strâmtorării lui!

Domnul va judeca toate neamurile

15 Căci ziua Domnului este aproape
    pentru toate neamurile!
Cum ai făcut, aşa ţi se va face,
    şi faptele tale se vor întoarce asupra capului tău!
16 După cum voi aţi băut cupa mâniei[e] pe muntele Meu cel sfânt,
    tot aşa o vor bea necurmat toate neamurile.
Vor bea, vor înghiţi
    şi vor fi ca şi când n-ar fi existat vreodată.

Israel restaurat

17 Dar pe muntele Sion va fi izbăvirea!
    El va fi sfânt,
iar cei din Casa lui Iacov
    îşi vor lua iarăşi în stăpânire proprietăţile[f]!
18 Casa lui Iacov va fi un foc,
    iar Casa lui Iosif – o flacără.
Casa lui Esau va fi o mirişte
    pe care o vor aprinde şi o vor mistui,
şi nu va mai rămâne nici un supravieţuitor
    al Casei lui Esau,
        căci Domnul a vorbit!

19 Cei din Neghev[g] vor lua în stăpânire
    muntele lui Esau,
iar cei din zona deluroasă[h] vor lua în stăpânire
    ţara filistenilor!
Ei vor lua stăpânire ţinutul lui Efraim şi ţinutul Samariei,
    iar Beniamin va lua în stăpânire Ghiladul!
20 Oastea[i] aceasta de exilaţi israeliţi care sunt în Canaan
    vor lua în stăpânire ţara până la Sarepta,[j]
iar exilaţii Ierusalimului, care sunt în Sefarad,
    vor lua în stăpânire cetăţile din Neghev!
21 Izbăvitorii[k] se vor sui pe muntele Sion
    ca să judece muntele lui Esau.
        Şi Împărăţia va fi a Domnului!“

Notas al pie

 1. Obadia 1:3 Sau: de la Sela, capitala Edomului
 2. Obadia 1:7 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur
 3. Obadia 1:7 Sau: cursă, zicând: / Nu ştie nimic!
 4. Obadia 1:9 Teman desemna teritoriul situat la SE de Canaan fiind de multe ori sinonim cu Edom
 5. Obadia 1:16 Vezi Ier. 25:15-29
 6. Obadia 1:17 TM; LXX, Siriacă, Tg, VUL: Iacov / vor stăpâni peste cei ce i-au stăpânit
 7. Obadia 1:19 Ţinutul pustiu din sudul Canaanului, între Beer-Şeba şi Kadeş-Barnea; şi în 1:20
 8. Obadia 1:19 Ebr.: Şefela, zona cu dealuri joase, piemontană, situată între centrul muntos al Canaanului şi ţărmul Mediteranei
 9. Obadia 1:20 Sensul termenului ebraic este nesigur
 10. Obadia 1:20 Sau: israeliţi / îi vor stăpâni pe canaaniţi până la Sarepta; sau: Exilaţii din aceste posesiuni (lit.: fortăreţe) aparţinând israeliţilor / îi vor stăpâni pe canaaniţi până la Sarepta
 11. Obadia 1:21 TM; LXX, Siriacă: Cei izbăviţi

Amplified Bible

Obadiah

Edom Will Be Humbled

The vision of Obadiah.

Thus says the Lord God concerning [a]Edom—

We have heard a report from the Lord,
And an ambassador has been sent among the nations, saying,
[b]Arise, and let us rise up against Edom for battle [with the Lord as commander]!”

“Behold [Edom], I shall [humiliate you and] make you small among the nations;
You are greatly despised.

“The pride and arrogance of your heart have deceived you,
You who live in the clefts and lofty security of the rock (Sela),
Whose dwelling place is high,
Who say [boastfully] in your heart,
‘Who will bring me down to earth?’

“Though you build [your nest] on high like the eagle,
Though you set your nest among the stars,
I will bring you down from there,” says the Lord.

“If thieves came to you,
If robbers by night—
How you will be ruined!—
Would they not steal only until they had enough?
If grape gatherers came to you,
Would they not leave some grapes for gleaning?

“How Esau (Edom) shall be ransacked [by men who come to ravage with divine approval]!
How his hidden treasures shall be searched out!

“All the men allied with you
Shall send you on your way to the border;
The men who were at peace with you
Shall deceive you and overpower you;
Those who eat your bread [those you trust]
Shall set a hostile ambush for you.
(There is no understanding of it.)

“Will I not on that day,” says the Lord,
“Destroy the wise men from Edom [removing all wisdom]
And understanding from the [c]mountain of Esau?

“And your mighty men shall be dismayed and demoralized, O [d]Teman,
So that everyone from the mountain of Esau may be cut off in the slaughter.

Edom Denounced

10 
“Because of the violence you did against your brother Jacob,
Shame shall cover you [completely],
And you shall be cut off forever.
11 
“On the day that [Jerusalem was destroyed] you stood aloof [from your brother Jacob]—
On the day that strangers took his forces captive and carried off his wealth,
And foreigners entered his gates
And cast lots for Jerusalem [dividing the city for plunder]—
You too were like one of them [collaborating with the enemy].
12 
“Do not gaze and gloat [in triumph] over your brother’s day,
The day when his misfortune came.
Do not rejoice over the sons of Judah
In the day of their destruction;
Do not speak arrogantly [jeering and maliciously mocking]
In the day of their distress.
13 
“Do not enter the gate of My people
In the day of their disaster;
Yes, you, do not look [with delight] on their misery
In the day of their ruin,
And do not loot treasures
In the day of their ruin.
14 
“Do not stand at the crossroad
To cut down those [of Judah] who escaped;
And do not hand over [to the enemy] those [of Judah] who survive
In the day of their distress.

The Day of the Lord and the Future

15 
“For the [judgment] day of the Lord draws near on all the nations.
As you have done, it shall be done to you [in retribution];
Your [evil] dealings will return on your own head.
16 
“Because just as you [Edom] drank on My holy mountain [desecrating it in the revelry of the destroyers],
So shall all the nations drink continually [one by one, of My wrath];
Yes, they shall drink and swallow [the full measure of punishment]
And become as though they had never existed.
17 
“But on Mount Zion [in Jerusalem] there shall be [deliverance for] those who escape,
And it shall be holy [no pagan will defile it];
And the house of Jacob shall possess their [former] possessions.
18 
“Then the house of Jacob shall be a fire
And the house of Joseph a flame [in executing God’s wrath];
But the house of Esau will be like stubble.
They (Jacob) shall set them on fire and consume them (the Edomites),
So that there shall be no survivor of the house of Esau,”
For the Lord has spoken.
19 
Then those of the Negev shall possess the mountain of Esau,
And those of the Shephelah [shall possess] the Philistine plain;
Also, [they shall] possess the fields of Ephraim and the fields of Samaria,
And Benjamin will possess Gilead [across the Jordan River].
20 
And the exiles of this host of the sons (descendants) of Israel
Who are among the Canaanites as far as Zarephath,
And the exiles of Jerusalem who are in [e]Sepharad
Shall possess the cities of the Negev.
21 
The deliverers shall go up on Mount Zion
To rule and judge the mountain of Esau,
And the kingdom and the kingship shall be the Lord’s.

Notas al pie

 1. Obadiah 1:1 The people of Edom were descendants of Esau (Gen 25:30; 36:1). Edom was the country southeast of Judah extending from the Dead Sea to the eastern arm of the Red Sea. The capital city was Sela, also known as Petra (both names mean rock). The country of Moab formed Edom’s boundary on the north. Edom and Moab have a remarkably prominent place in prophecy as “the scene of the final destruction of Gentile world power in the day of the Lord” (Scofield Reference Bible). See the Scripture references following the first verse which outline the picture of what lies ahead for the nations of the world.
 2. Obadiah 1:1 The Hebrew verb “to stand” or “arise” is an instruction to prepare to fulfill a command, somewhat similar to the military command “attention.”
 3. Obadiah 1:8 Idumea, a mountainous region.
 4. Obadiah 1:9 Teman was one of the main cities of Edom.
 5. Obadiah 1:20 Location uncertain, possibly Sparta or Sardis.