Nouă Traducere În Limba Română

Numeri 8:1-26

1Domnul i‑a vorbit lui Moise, zicând: 2„Vorbește‑i lui Aaron și spune‑i: «Când vei așeza candelele, cele șapte candele vor trebui să lumineze în partea din față a sfeșnicului.»“

3Aaron a făcut întocmai; a așezat candelele în partea din față a sfeșnicului, așa cum Domnul îi poruncise lui Moise. 4Sfeșnicul era făcut din aur bătut. De la picior până la petale era din aur bătut. După modelul pe care Domnul i‑l arătase lui Moise, așa a făcut el sfeșnicul.

Sfințirea și slujirea leviților

5Domnul i‑a vorbit lui Moise, zicând: 6„Ia‑i pe leviți din mijlocul fiilor lui Israel și curățește‑i. 7Iată ce să faci ca să‑i curățești: stropește‑i cu apa curățirii de păcat7 Lit.: apele păcatului., iar ei să‑și radă tot trupul cu briciul și să‑și spele hainele; așa se vor curăți. 8Apoi să ia un taur și darul de mâncare făcut din făină aleasă amestecată cu untdelemn, iar tu să iei un alt taur ca jertfă pentru păcat. 9Să‑i aduci pe leviți înaintea Cortului Întâlnirii și să strângi împreună toată comunitatea fiilor lui Israel. 10Când îi vei aduce pe leviți înaintea Domnului, fiii lui Israel să‑și pună mâinile peste ei. 11Apoi Aaron îi va înfățișa pe leviți înaintea Domnului ca o jertfă legănată din partea fiilor lui Israel, și astfel ei vor putea să îndeplinească slujba Domnului. 12Leviții să‑și pună mâinile pe capetele taurilor, după care el să‑i jertfească în cinstea Domnului, pe unul ca jertfă pentru păcat, iar pe celălalt ca ardere‑de‑tot și să facă astfel ispășire pentru leviți. 13Apoi să‑i pui pe leviți să stea înaintea lui Aaron și a fiilor săi și să‑i aduci ca jertfă legănată înaintea Domnului.

14Așa să‑i separi pe leviți de ceilalți fii ai lui Israel și leviții vor fi ai Mei. 15După ce i‑ai curățit și i‑ai adus ca jertfă legănată, leviții vor putea intra în Cortul Întâlnirii ca să slujească. 16Căci ei Îmi sunt dați pe deplin din mijlocul fiilor lui Israel. I‑am luat pentru Mine în locul tuturor celor ce sunt primul rod al pântecului, în locul întâilor născuți ai fiilor lui Israel. 17Toți întâii născuți ai fiilor lui Israel sunt ai Mei, atât dintre oameni, cât și dintre animale. I‑am sfințit17 Vezi nota de la 3:13. pentru Mine în ziua în care i‑am lovit pe toți întâii născuți din țara Egiptului. 18De aceea i‑am luat pe leviți în locul tuturor întâilor născuți ai fiilor lui Israel. 19Eu i‑am dat în dar pe leviți lui Aaron și fiilor săi, ca să le slujească fiilor lui Israel în Cortul Întâlnirii și să facă ispășire pentru fiii lui Israel. Astfel, fiii lui Israel nu vor fi loviți de nicio urgie când se vor apropia de Lăcaș.“

20Moise, Aaron și întreaga comunitate a fiilor lui Israel au făcut întocmai cu leviții. Fiii lui Israel au făcut așa cum Domnul i‑a poruncit lui Moise cu privire la ei. 21Leviții s‑au curățit și apoi și‑au spălat hainele. Aaron i‑a adus ca jertfă legănată înaintea Domnului și a făcut ispășire pentru ei ca să‑i curățească. 22După aceea, leviții au intrat să slujească în Cortul Întâlnirii înaintea lui Aaron și a fiilor săi. Așa cum Domnul îi poruncise lui Moise cu privire la leviți, așa au făcut cu ei.

23Domnul i‑a vorbit lui Moise, zicând: 24„Aceasta este o hotărâre în ceea ce‑i privește pe leviți: de la vârsta de douăzeci și cinci de ani24 Vezi nota de la 4:3. în sus, fiecare va putea să vină să îndeplinească slujba la Cortul Întâlnirii. 25Dar la vârsta de cincizeci de ani trebuie să se retragă de la datoria slujbei și să nu mai lucreze. 26Va putea însă să‑i ajute pe frații lui în Cortul Întâlnirii, la păzirea îndatoririlor lor, dar nu va putea să îndeplinească vreo slujbă. Așa să faci cu leviții în ce privește îndatoririle lor.“

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Numeri 8:1-26

Za Nyale

1Yehova anawuza Mose kuti, 2“Yankhula ndi Aaroni kuti pamene uyimika nyale zisanu ndi ziwiri, nyalezo ziziyaka kutsogolo kwa choyikapo nyale.”

3Aaroni anachitadi zomwezo. Anayimika nyale ndi kuziyangʼanitsa kumene kunali choyikapo nyale monga Yehova analamulira Mose. 4Choyikapo nyalecho chinapangidwa motere: chinasulidwa kuchokera ku golide, kuyambira pa tsinde pake mpaka ku maluwa ake. Choyikapo nyalecho chinapangidwa monga momwe Yehova anaonetsera Mose.

Za Kupatulidwa kwa Alevi

5Yehova anawuza Mose kuti, 6“Tenga Alevi pakati pa Aisraeli ndipo uwayeretse. 7Powayeretsa uchite izi: uwawaze madzi oyeretsa ndipo amete thupi lawo lonse ndi kuchapa zovala zawo kuti adziyeretse. 8Atenge ngʼombe yayimuna yayingʼono ndi chopereka cha chakudya cha ufa wosalala wosakaniza ndi mafuta. Atengenso ngʼombe ina yayimuna, yayingʼono, ya chopereka chopepesera machimo. 9Ubwere nawo Aleviwo kutsogolo kwa tenti ya msonkhano ndipo usonkhanitse gulu la Aisraeli. 10Ubwere nawo pamaso pa Yehova, ndipo Aisraeli asanjike manja awo pa iwo. 11Aaroni apereke Alevi aja pamaso pa Yehova ngati chopereka choweyula kuchokera kwa Aisraeli kuti akhale okonzeka kugwira ntchito ya Yehova.

12“Alevi akatsiriza kusanjika manja awo pa mitu ya ngʼombe zazimuna, imodzi ikhale ya nsembe yopepesera machimo ndipo inayo ikhale ya nsembe yopsereza ya kwa Yehova, kupepesera machimo a Alevi. 13Uyimiritse Aleviwo pamaso pa Aaroni ndi ana ake aamuna ndipo uwapereke ngati nsembe yoweyula kwa Yehova. 14Pochita zimenezi mudzapatula Alevi pakati pa Aisraeli ndipo Aleviwo adzakhala anga.

15“Utatha kuyeretsa ndi kupereka Aleviwo monga nsembe yoweyula, apite kukagwira ntchito yawo ku tenti ya msonkhano. 16Iwo ndiwo Aisraeli amene aperekedwa kwathunthu kwa Ine. Ndawatenga kuti akhale anga mʼmalo mwa mwana wamwamuna aliyense woyamba kubadwa wa Mwisraeli aliyense wamkazi. 17Mwana aliyense wamwamuna woyamba kubadwa mu Israeli, kaya wa munthu kapena wa ziweto, ndi wanga. Pamene ndinakantha ana oyamba kubadwa ku Igupto, ndinawapatulira kwa Ine mwini. 18Ndipo ndatenga Alevi mʼmalo mwa ana aamuna onse oyamba kubadwa mu Israeli. 19Mwa Aisraeli onse, ndapereka Alevi kuti akhale mphatso kwa Aaroni ndi ana ake aamuna kugwira ntchito ya ku tenti ya msonkhano mʼmalo mwa Aisraeli onse kuti azikapereka nsembe yopepesera machimo, kuti mliri usadzaphe Aisraeli pamene ayandikira ku malo wopatulika.”

20Mose, Aaroni pamodzi ndi gulu lonse la Israeli anachita kwa Alevi monga momwe Yehova analamulira Mose. 21Alevi anadziyeretsa ndi kuchapa zovala zawo. Kenaka Aaroni anawapereka ngati nsembe yoweyula pamaso pa Yehova ndi kuchita nsembe yopepesera machimo yowayeretsa. 22Zitatha zimenezi, Alevi anapita kukagwira ntchito yawo ku tenti ya msonkhano motsogozedwa ndi Aaroni ndi ana ake aamuna. Anachita kwa Alevi monga momwe Yehova analamulira Mose.

23Yehova anawuza Mose kuti, 24“Ntchito za Alevi ndi izi: Amuna a zaka 24 kapena kuposera pamenepa ndiye azibwera kudzagwira ntchito ku tenti ya msonkhano. 25Koma akakwana zaka makumi asanu, apume pa ntchito yawo ya tsiku ndi tsiku ndi kulekeratu kugwira ntchitoyo. 26Atha kuthandiza abale awo kugwira ntchito za ku tenti ya msonkhano, koma iwowo asamagwire ntchitoyo. Mmenemu ndimo ugawire ntchito yomwe azigwira Alevi.”