Nouă Traducere În Limba Română

Numeri 4

Responsabilităţile chehatiţilor

1Domnul le-a zis lui Moise şi lui Aaron: „Număraţi-i pe fiii lui Chehat separat de ceilalţi leviţi, după clanurile şi familiile lor, de la vârsta de treizeci de ani[a] până la vârsta de cincizeci de ani, pe toţi aceia care sunt în stare să facă vreo lucrare la Cortul Întâlnirii.

Iată care este slujirea fiilor lui Chehat la Cortul Întâlnirii: să aibă grijă de lucrurile preasfinte[b]. În timp ce tabăra se pregăteşte de pornire, Aaron şi fiii săi să intre, să dea jos draperia despărţitoare şi să acopere Chivotul Mărturiei cu ea; apoi să pună deasupra ei o învelitoare din piele de viţel de mare şi să întindă peste aceasta o acoperitoare în întregime de culoare albastră, după care să pună drugii la loc.

Peste masa pâinii prezentării să întindă o acoperitoare de culoare albastră şi să pună pe ea farfuriile, vasele pentru tămâie, ulcioarele şi bolurile pentru jertfele de băutură; pâinea prezentării să fie, de asemenea, pe ea. Apoi să întindă peste acestea o acoperitoare de culoare cărămizie, iar peste aceasta să pună o învelitoare din piele de viţel de mare, după care să pună drugii la loc.

Să ia o învelitoare de culoare albastră şi să acopere sfeşnicul pentru luminat cu candelele lui, mucarniţele lui, tăviţele lui şi toate vasele pentru ulei folosite la întrebuinţarea lui; 10 să-l pună cu toate uneltele lui într-o învelitoare din piele de viţel de mare şi să-l aşeze pe targă.

11 Peste altarul de aur să întindă o acoperitoare de culoare albastră, iar peste aceasta să pună o învelitoare din piele de viţel de mare, după care să pună drugii la loc.

12 Apoi ei vor trebui să ia toate uneltele pentru slujire care sunt folosite în Lăcaş, să le pună într-o acoperitoare de culoare albastră, să le acopere cu o învelitoare din piele de viţel de mare şi să le pună pe targă.

13 Să ia cenuşa de pe altar şi să întindă peste altar o acoperitoare de culoare purpurie; 14 să pună deasupra altarului toate uneltele lui care sunt folosite pentru slujire: făraşele, furculiţele, lopeţile, vasele, toate uneltele altarului; să întindă peste el o învelitoare din piele de viţel de mare şi să îi pună drugii.

15 Când Aaron şi fiii săi vor fi terminat de acoperit Lăcaşul şi toate lucrurile Lăcaşului, iar tabăra va fi gata de pornire, fiii lui Chehat vor trebui să vină şi să ducă aceste lucruri; dar să nu atingă nici unul din lucrurile sfinte pentru că vor muri. Acestea sunt lucrurile Cortului Întâlnirii pe care vor trebui să le ducă fiii lui Chehat.

16 Elazar, fiul preotului Aaron, va fi responsabil de uleiul pentru luminat, de tămâia mirositoare, de darul de mâncare continuu, de untdelemnul pentru ungere, de tot Tabernaculul cu tot ce este în el, de Lăcaş şi de uneltele lui.“

17 După aceea, Domnul le-a zis lui Moise şi lui Aaron: 18 „Aveţi grijă de seminţia clanurilor chehatiţilor, ca nu cumva să fie nimicită din mijlocul leviţilor. 19 Iată ce va trebui să faceţi pentru ei, ca să trăiască şi să nu moară atunci când se vor apropia de lucrurile sfinte: Aaron şi fiii lui vor trebui să intre şi să dea fiecăruia ceva de făcut sau de dus. 20 Fiii lui Chehat însă nu vor avea voie să intre şi să se uite nici măcar o clipă la lucrurile sfinte, pentru că altfel vor muri.“

Responsabilităţile gherşoniţilor

21 Apoi Domnul i-a zis lui Moise: 22 „Număraţi-i şi pe fiii lui Gherşon după familiile şi clanurile lor, 23 de la vârsta de treizeci de ani până la vârsta de cincizeci de ani, pe toţi aceia care sunt în stare să facă vreo lucrare la Cortul Întâlnirii.

24 Iată care este slujba clanurilor gherşoniţilor, slujba pe care vor trebui s-o facă şi ce anume vor trebui să ducă: 25 să ducă draperiile Tabernaculului, Cortul Întâlnirii cu învelitoarea lui, acoperitoarea din piei de viţei de mare care se pune deasupra, draperia de la intrarea în Cortul Întâlnirii, 26 draperiile curţii, draperia de la intrarea pe poarta curţii care înconjoară Tabernaculul şi altarul, funiile lor şi toate uneltele care ţin de ele; ei să facă tot ce este nevoie cu privire la acestea. 27 Toată slujirea gherşoniţilor cu privire la tot ce trebuie să ducă şi tot ce trebuie să facă, să fie făcută la porunca lui Aaron şi a fiilor săi; să-i pui responsabili peste tot ce au de dus. 28 Aceasta este slujirea clanurilor gherşoniţilor în ce priveşte Cortul Întâlnirii; responsabilităţile lor să fie sub supravegherea lui Itamar, fiul preotului Aaron.

Responsabilităţile merariţilor

29 Cu privire la fiii lui Merari, să-i numeri după clanurile şi familiile lor, 30 de la vârsta de treizeci de ani până la vârsta de cincizeci de ani, pe oricine este în stare să facă vreo lucrare la Cortul Întâlnirii. 31 Acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le ducă, aceasta este toată slujirea lor la Cortul Întâlnirii: scândurile Tabernaculului cu drugii lor, stâlpii, piedestalele, 32 stâlpii curţii de jur împrejur, piedestalele lor, ţăruşii lor şi funiile lor, toate uneltele lor şi tot ce ţine de acestea; să specificaţi exact numele lucrurilor pe care trebuie să le ducă. 33 Aceasta este slujirea clanurilor fiilor lui Merari, toată slujirea lor la Cortul Întâlnirii, sub supravegherea lui Itamar, fiul preotului Aaron.“

Numărul pe clanuri al leviţilor

34 Moise, Aaron şi conducătorii adunării i-au numărat pe fiii lui Chehat, potrivit clanurilor şi familiilor lor, 35 de la vârsta de treizeci de ani până la vârsta de cincizeci de ani, pe toţi aceia care erau în stare să facă vreo lucrare la Cortul Întâlnirii; 36 numărul lor pe clanuri a fost de două mii şapte sute cincizeci. 37 Aceştia au fost cei ieşiţi la numărătoare din clanurile chehatiţilor, toţi aceia care puteau să slujească la Cortul Întâlnirii, pe care Moise şi Aaron i-au numărat după porunca Domnului dată prin Moise.

38 Apoi au fost număraţi gherşoniţii potrivit clanurilor şi familiilor lor, 39 de la vârsta de treizeci de ani până la vârsta de cincizeci de ani. Cei ce erau în stare să facă vreo lucrare la Cortul Întâlnirii, 40 număraţi potrivit clanurilor şi familiilor lor, au fost două mii şase sute treizeci de oameni. 41 Aceştia au fost cei ieşiţi la numărătoare din clanurile gherşoniţilor, toţi aceia care puteau să slujească la Cortul Întâlnirii, pe care Moise şi Aaron i-au numărat după porunca Domnului.

42 După aceea, au fost număraţi cei din clanurile fiilor lui Merari, potrivit clanurilor şi familiilor lor, 43 de la vârsta de treizeci de ani până la vârsta de cincizeci de ani. Cei ce erau în stare să facă vreo lucrare la Cortul Întâlnirii, 44 număraţi potrivit clanurilor lor, au fost trei mii două sute de oameni. 45 Aceştia au fost cei ieşiţi la numărătoare din clanurile fiilor lui Merari, pe care Moise şi Aaron i-au numărat după porunca Domnului dată prin Moise.

46 Toţi leviţii care au fost număraţi, pe care Moise, Aaron şi conducătorii lui Israel i-au numărat potrivit clanurilor şi familiilor lor, 47 de la vârsta de treizeci de ani până la vârsta de cincizeci de ani, toţi aceia care puteau să slujească şi să ducă poverile de la Cortul Întâlnirii, 48 au fost în număr de opt mii cinci sute optzeci. 49 Ei au fost număraţi după porunca dată de Domnul prin Moise, fiecăruia arătându-i-se ce trebuie să slujească şi ce trebuie să ducă.

Şi astfel ei au fost număraţi aşa cum Domnul i-a poruncit lui Moise.

Notas al pie

  1. Numeri 4:3 Probabil că primii cinci ani erau o perioadă de ucenicie (vezi 8:24)
  2. Numeri 4:4 Sau: la Cortul Întâlnirii: Sfânta Sfintelor

New International Version - UK

Numbers 4

The Kohathites

1The Lord said to Moses and Aaron: ‘Take a census of the Kohathite branch of the Levites by their clans and families. Count all the men from thirty to fifty years of age who come to serve in the work at the tent of meeting.

‘This is the work of the Kohathites at the tent of meeting: the care of the most holy things. When the camp is to move, Aaron and his sons are to go in and take down the shielding curtain and put it over the ark of the covenant law. Then they are to cover the curtain with durable leather,[a] spread a cloth of solid blue over that and put the poles in place.

‘Over the table of the Presence they are to spread a blue cloth and put on it the plates, dishes and bowls, and the jars for drink offerings; the bread that is continually there is to remain on it. They are to spread a scarlet cloth over them, cover that with durable leather and put the poles in place.

‘They are to take a blue cloth and cover the lampstand that is for light, together with its lamps, its wick trimmers and trays, and all its jars for the oil used to supply it. 10 Then they are to wrap it and all its accessories in a covering of durable leather and put it on a carrying frame.

11 ‘Over the gold altar they are to spread a blue cloth and cover that with durable leather and put the poles in place.

12 ‘They are to take all the articles used for ministering in the sanctuary, wrap them in a blue cloth, cover that with durable leather and put them on a carrying frame.

13 ‘They are to remove the ashes from the bronze altar and spread a purple cloth over it. 14 Then they are to place on it all the utensils used for ministering at the altar, including the firepans, meat forks, shovels and sprinkling bowls. Over it they are to spread a covering of durable leather and put the poles in place.

15 ‘After Aaron and his sons have finished covering the holy furnishings and all the holy articles, and when the camp is ready to move, only then are the Kohathites to come and do the carrying. But they must not touch the holy things or they will die. The Kohathites are to carry those things that are in the tent of meeting.

16 ‘Eleazar son of Aaron, the priest, is to have charge of the oil for the light, the fragrant incense, the regular grain offering and the anointing oil. He is to be in charge of the entire tabernacle and everything in it, including its holy furnishings and articles.’

17 The Lord said to Moses and Aaron, 18 ‘See that the Kohathite tribal clans are not destroyed from among the Levites. 19 So that they may live and not die when they come near the most holy things, do this for them: Aaron and his sons are to go into the sanctuary and assign to each man his work and what he is to carry. 20 But the Kohathites must not go in to look at the holy things, even for a moment, or they will die.’

The Gershonites

21 The Lord said to Moses, 22 ‘Take a census also of the Gershonites by their families and clans. 23 Count all the men from thirty to fifty years of age who come to serve in the work at the tent of meeting.

24 ‘This is the service of the Gershonite clans in their carrying and their other work: 25 they are to carry the curtains of the tabernacle, that is, the tent of meeting, its covering and its outer covering of durable leather, the curtains for the entrance to the tent of meeting, 26 the curtains of the courtyard surrounding the tabernacle and altar, the curtain for the entrance to the courtyard, the ropes and all the equipment used in the service of the tent. The Gershonites are to do all that needs to be done with these things. 27 All their service, whether carrying or doing other work, is to be done under the direction of Aaron and his sons. You shall assign to them as their responsibility all they are to carry. 28 This is the service of the Gershonite clans at the tent of meeting. Their duties are to be under the direction of Ithamar son of Aaron, the priest.

The Merarites

29 ‘Count the Merarites by their clans and families. 30 Count all the men from thirty to fifty years of age who come to serve in the work at the tent of meeting. 31 As part of all their service at the tent, they are to carry the frames of the tabernacle, its crossbars, posts and bases, 32 as well as the posts of the surrounding courtyard with their bases, tent pegs, ropes, all their equipment and everything related to their use. Assign to each man the specific things he is to carry. 33 This is the service of the Merarite clans as they work at the tent of meeting under the direction of Ithamar son of Aaron, the priest.’

The numbering of the Levite clans

34 Moses, Aaron and the leaders of the community counted the Kohathites by their clans and families. 35 All the men from thirty to fifty years of age who came to serve in the work at the tent of meeting, 36 counted by clans, were 2,750. 37 This was the total of all those in the Kohathite clans who served at the tent of meeting. Moses and Aaron counted them according to the Lord’s command through Moses.

38 The Gershonites were counted by their clans and families. 39 All the men from thirty to fifty years of age who came to serve in the work at the tent of meeting, 40 counted by their clans and families, were 2,630. 41 This was the total of those in the Gershonite clans who served at the tent of meeting. Moses and Aaron counted them according to the Lord’s command.

42 The Merarites were counted by their clans and families. 43 All the men from thirty to fifty years of age who came to serve in the work at the tent of meeting, 44 counted by their clans, were 3,200. 45 This was the total of those in the Merarite clans. Moses and Aaron counted them according to the Lord’s command through Moses.

46 So Moses, Aaron and the leaders of Israel counted all the Levites by their clans and families. 47 All the men from thirty to fifty years of age who came to do the work of serving and carrying the tent of meeting 48 numbered 8,580. 49 At the Lord’s command through Moses, each was assigned his work and told what to carry.

Thus they were counted, as the Lord commanded Moses.

Notas al pie

  1. Numbers 4:6 Possibly the hides of large aquatic mammals; also in verses 8, 10, 11, 12, 14 and 25