Nouă Traducere În Limba Română

Numeri 33:1-56

Itinerarul lui Israel între Egipt și Iordan

1Iată popasurile fiilor lui Israel care au ieșit din țara Egiptului potrivit oștirilor lor, sub conducerea lui Moise și Aaron. 2La porunca Domnului, Moise a scris popasurile din timpul călătoriilor lor. Iată călătoriile lor potrivit popasurilor lor:

3Ei au pornit din Ramses în luna întâi, în a cincisprezecea zi a lunii întâi. A doua zi după Paște, fiii lui Israel au ieșit cu îndrăzneală3 Lit.: cu mână înălțată. sub privirile tuturor egiptenilor, 4în timp ce egiptenii își înmormântau toți întâii născuți pe care îi lovise Domnul. Domnul adusese judecata chiar și asupra dumnezeilor lor.

5Fiii lui Israel au pornit din Ramses și apoi și‑au așezat tabăra la Sucot.

6Au pornit din Sucot și apoi și‑au așezat tabăra la Etam, care este la marginea pustiei.

7Au pornit din Etam, s‑au întors la Pi‑Hahirot care este față în față cu Baal-Țefon și apoi și‑au așezat tabăra înaintea Migdolului.

8Au pornit din Pi‑Hahirot, au trecut prin mijlocul mării spre pustie, au călătorit trei zile în pustia Etam și apoi și‑au așezat tabăra la Mara.

9Au pornit din Mara, s‑au dus la Elim, unde erau douăsprezece izvoare și șaptezeci de palmieri și apoi și‑au așezat tabăra acolo.

10Au pornit din Elim și apoi și‑au așezat tabăra lângă Marea Roșie10-11 Vezi nota de la 14:25..

11Au pornit de la Marea Roșie și apoi și‑au așezat tabăra în pustia Sin.

12Au pornit din pustia Sin și apoi și‑au așezat tabăra la Dofka.

13Au pornit din Dofka și apoi și‑au așezat tabăra la Aluș.

14Au pornit din Aluș și apoi și‑au așezat tabăra la Refidim, unde nu s‑a găsit apă de băut pentru popor.

15Au pornit din Refidim și apoi și‑au așezat tabăra în pustia Sinai.

16Au pornit din pustia Sinai și apoi și‑au așezat tabăra la Chibrot-Hataava.

17Au pornit din Chibrot-Hataava și apoi și‑au așezat tabăra la Hațerot.

18Au pornit din Hațerot și apoi și‑au așezat tabăra la Ritma.

19Au pornit din Ritma și apoi și‑au așezat tabăra la Rimon-Pereț.

20Au pornit din Rimon-Pereț apoi și și‑au așezat tabăra la Libna.

21Au pornit din Libna și apoi și‑au așezat tabăra la Risa.

22Au pornit din Risa și apoi și‑au așezat tabăra la Chehelata.

23Au pornit din Chehelata și apoi și‑au așezat tabăra la muntele Șafer.

24Au pornit de la muntele Șafer și apoi și‑au așezat tabăra la Harada.

25Au pornit din Harada și apoi și‑au așezat tabăra la Makhelot.

26Au pornit din Makhelot și apoi și‑au așezat tabăra la Tahat.

27Au pornit din Tahat și apoi și‑au așezat tabăra la Terah.

28Au pornit din Terah și apoi și‑au așezat tabăra la Mitka.

29Au pornit din Mitka și apoi și‑au așezat tabăra la Hașmona.

30Au pornit din Hașmona și apoi și‑au așezat tabăra la Moserot.

31Au pornit din Moserot și apoi și‑au așezat tabăra la Bene-Iaakan.

32Au pornit din Bene-Iaakan și apoi și‑au așezat tabăra la Hor‑Haghidgad.

33Au pornit din Hor‑Haghidgad și apoi și‑au așezat tabăra la Iotbata.

34Au pornit din Iotbata și apoi și‑au așezat tabăra la Abrona.

35Au pornit din Abrona și apoi și‑au așezat tabăra la Ețion-Gheber.

36Au pornit din Ețion-Gheber și apoi și‑au așezat tabăra la Kadeș, în pustia Țin.

37Au pornit din Kadeș și apoi și‑au așezat tabăra la muntele Hor, la hotarul Edomului.

38La porunca Domnului, preotul Aaron s‑a urcat pe muntele Hor unde a murit în prima zi a lunii a cincea, în al patruzecilea an după ieșirea fiilor lui Israel din țara Egiptului. 39Aaron era în vârstă de o sută douăzeci și trei de ani când a murit pe muntele Hor. 40Regele canaanit al Aradului, care locuia în Neghev40 Vezi nota de la 13:17., în țara Canaan, a auzit de venirea fiilor lui Israel.

41Au pornit de la muntele Hor și apoi și‑au așezat tabăra la Țalmona.

42Au pornit din Țalmona și apoi și‑au așezat tabăra la Punon.

43Au pornit din Punon și apoi și‑au așezat tabăra la Obot.

44Au pornit din Obot și apoi și‑au așezat tabăra la Iye‑Abarim, la hotarul Moabului.

45Au pornit din Iyim45 Același cu Iye‑Abarim. și apoi și‑au așezat tabăra la Dibon‑Gad.

46Au plecat din Dibon‑Gad și apoi și‑au așezat tabăra la Almon-Diblataim.

47Au pornit din Almon-Diblataim și apoi și‑au așezat tabăra în munții Abarimului, înaintea muntelui Nebo.

48Au pornit de la munții Abarimului și apoi și‑au așezat tabăra în câmpiile Moabului, lângă Iordan, în fața Ierihonului. 49Acolo, în câmpiile Moabului, și‑au așezat tabăra de‑a lungul Iordanului, de la Bet‑Ieșimot la Abel-Șitim.

Porunci privind cucerirea țării

50Domnul i‑a vorbit lui Moise în câmpiile Moabului, lângă Iordan, în fața Ierihonului, zicând: 51„Vorbește‑le fiilor lui Israel și spune‑le: «Când veți trece dincolo de Iordan, în țara Canaan, 52să‑i alungați pe toți locuitorii țării dinaintea voastră. Să le distrugeți toate chipurile de piatră și toate chipurile turnate și să le nimiciți toate înălțimile. 53Luați țara în stăpânire și locuiți în ea, căci Eu v‑am dat țara aceasta ca s‑o stăpâniți. 54Să împărțiți țara prin sorți, potrivit clanurilor voastre. Celor ce sunt mai mulți să le dai o moștenire mai mare, iar celor ce sunt mai puțini să le dai o moștenire mai mică. Moștenirea fiecăruia să fie în locul care iese prin aruncarea sorților. Să luați în stăpânire țara potrivit semințiilor părinților voștri.

55Dar dacă nu‑i veți alunga pe locuitorii țării, aceia pe care îi veți lăsa dintre ei vă vor fi spini în ochii și ghimpi în coaste. Ei vă vor dușmăni în țara în care veți locui. 56Și vă voi face și vouă așa cum am plănuit să le fac lor.»“

Nova Versão Internacional

Números 33:1-56

As Etapas da Viagem desde o Egito

1Estas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizados segundo as suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. 2Por ordem do Senhor Moisés registrou as etapas da jornada deles. Esta foi a jornada deles, por etapas:

3Os israelitas partiram de Ramessés no décimo quinto dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Saíram, marchando desafiadoramente à vista de todos os egípcios, 4enquanto estes sepultavam o primeiro filho de cada um deles, que o Senhor matou. O Senhor impôs castigo aos seus deuses.

5Os israelitas partiram de Ramessés e acamparam em Sucote.

6Partiram de Sucote e acamparam em Etã, nos limites do deserto.

7Partiram de Etã, voltaram para Pi-Hairote, a leste de Baal-Zefom, e acamparam perto de Migdol.

8Partiram de Pi-Hairote e atravessaram o mar, chegando ao deserto, e, depois de viajarem três dias no deserto de Etã, acamparam em Mara.

9Partiram de Mara e foram para Elim, onde havia doze fontes e setenta palmeiras, e acamparam ali.

10Partiram de Elim e acamparam junto ao mar Vermelho.

11Partiram do mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim.

12Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dofca.

13Partiram de Dofca e acamparam em Alus.

14Partiram de Alus e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber.

15Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai.

16Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote-Hataavá.

17Partiram de Quibrote-Hataavá e acamparam em Hazerote.

18Partiram de Hazerote e acamparam em Ritmá.

19Partiram de Ritmá e acamparam em Rimom-Perez.

20Partiram de Rimom-Perez e acamparam em Libna.

21Partiram de Libna e acamparam em Rissa.

22Partiram de Rissa e acamparam em Queelata.

23Partiram de Queelata e acamparam no monte Séfer.

24Partiram do monte Séfer e acamparam em Harada.

25Partiram de Harada e acamparam em Maquelote.

26Partiram de Maquelote e acamparam em Taate.

27Partiram de Taate e acamparam em Terá.

28Partiram de Terá e acamparam em Mitca.

29Partiram de Mitca e acamparam em Hasmona.

30Partiram de Hasmona e acamparam em Moserote.

31Partiram de Moserote e acamparam em Bene-Jaacã.

32Partiram de Bene-Jaacã e acamparam em Hor-Gidgade.

33Partiram de Hor-Gidgade e acamparam em Jotbatá.

34Partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona.

35Partiram de Abrona e acamparam em Eziom-Geber.

36Partiram de Eziom-Geber e acamparam em Cades, no deserto de Zim.

37Partiram de Cades e acamparam no monte Hor, na fronteira de Edom. 38Por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu o monte Hor, onde morreu no primeiro dia do quinto mês do quadragésimo ano depois que os israelitas saíram do Egito. 39Arão tinha cento e vinte e três anos de idade quando morreu no monte Hor.

40O rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, na terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando.

41Eles partiram do monte Hor e acamparam em Zalmona.

42Partiram de Zalmona e acamparam em Punom.

43Partiram de Punom e acamparam em Obote.

44Partiram de Obote e acamparam em Ijé-Abarim, na fronteira de Moabe.

45Partiram de Ijim33.45 Isto é, Ijé-Abarim. e acamparam em Dibom-Gade.

46Partiram de Dibom-Gade e acamparam em Almom-Diblataim.

47Partiram de Almom-Diblataim e acamparam nos montes de Abarim, defronte de Nebo.

48Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe junto ao Jordão, frente a Jericó. 49Nas campinas de Moabe eles acamparam junto ao Jordão, desde Bete-Jesimote até Abel-Sitim.

As Normas para a Ocupação e Distribuição de Canaã

50Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: 51“Diga aos israelitas: Quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, 52expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra. Destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos, e derrubem todos os altares idólatras deles. 53Apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu dei a vocês a terra para que dela tomem posse. 54Distribuam a terra por sorteio, de acordo com os seus clãs. Aos clãs maiores vocês darão uma herança maior, e aos menores, uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Distribuam-na entre as tribos dos seus antepassados.

55“Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles causarão problemas para vocês na terra em que vocês irão morar. 56Então farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles”.