Nouă Traducere În Limba Română

Numeri 3:1-51

Responsabilitățile leviților

1Aceasta este istoria1 Ebr.: toledot (generație, istorie, relatare), un cuvânt care marchează începutul unei noi secțiuni principale. lui Aaron și a lui Moise, de pe vremea când Domnul a vorbit cu Moise pe muntele Sinai.

2Acestea sunt numele fiilor lui Aaron: Nadab, întâiul născut, Abihu, Elazar și Itamar; 3acestea sunt numele fiilor lui Aaron, preoții care au primit ungerea, pe care el i‑a învestit3 Lit.: le‑a umplut mâna. în slujba preoției. 4Nadab și Abihu au murit înaintea Domnului în pustia Sinai, atunci când au adus foc străin înaintea Domnului. Ei n‑au avut copii. Elazar și Itamar au slujit ca preoți în prezența lui Aaron, tatăl lor.

5Domnul i‑a vorbit lui Moise, zicând: 6„Adu aproape seminția lui Levi și pune‑o înaintea preotului Aaron ca să‑i slujească. 7Ei să vegheze asupra îndatoririlor lui și asupra îndatoririlor întregii comunități înaintea Cortului Întâlnirii, făcând slujba de la Tabernacul. 8Să vegheze asupra tuturor obiectelor Cortului Întâlnirii și asupra îndatoririlor fiilor lui Israel, făcând slujba de la Tabernacul. 9Să‑i încredințezi pe leviți lui Aaron și fiilor săi. Să‑i fie încredințați lui cu totul, dintre fiii lui Israel. 10Să‑i pui pe Aaron și pe fiii lui să‑și păzească preoția, iar străinul10, 38 Vezi nota de la 1:51. care se va apropia să fie omorât.“

Leviții și întâii născuți ai lui Israel

11Domnul i‑a vorbit lui Moise, zicând: 12„Iată că Eu Însumi i‑am luat pe leviți din mijlocul fiilor lui Israel, în locul tuturor întâilor născuți care li se nasc fiilor lui Israel. Leviții vor fi ai Mei, 13pentru că toți întâii născuți sunt ai Mei. În ziua când i‑am lovit pe toți întâii născuți din țara Egiptului, Mi‑am sfințit13 Verbul poate avea sensul de a pune pe cineva/ceva într‑o stare specială (fizic sau spiritual), a consacra, a pune deoparte pentru Dumnezeu (uneori printr‑un ritual de ungere cu ulei sau sânge, spălare și/sau rugăciune ori declarație publică). toți întâii născuți din Israel, atât dintre oameni, cât și dintre animale. Ei vor fi ai Mei. Eu sunt Domnul.“

14Domnul i‑a vorbit lui Moise în pustia Sinai, zicând: 15„Numără‑i pe fiii lui Levi după familiile și clanurile lor. Să numeri fiecare parte bărbătească de la vârsta de o lună în sus.“ 16Moise i‑a numărat după Cuvântul Domnului, așa cum i s‑a poruncit.

17Acestea sunt numele fiilor lui Levi:

Gherșon, Chehat și Merari.

18Acestea sunt numele fiilor lui Gherșon, potrivit clanurilor lor:

Libni și Șimei.

19Fiii lui Chehat, potrivit clanurilor lor:

Amram, Ițhar, Hebron și Uziel.

20Iar fiii lui Merari, potrivit clanurilor lor:

Mahli și Muși. Acestea sunt clanurile leviților, potrivit familiilor lor.

Gherșoniții și responsabilitățile lor

21Din Gherșon provin clanul libniților și clanul șimeiților. Acestea alcătuiesc clanurile gherșoniților. 22Cei ieșiți la numărătoare, după numărul tuturor băieților de la o lună în sus, erau șapte mii cinci sute. 23Clanurile gherșoniților își așezau tabăra în spatele Tabernaculului, în partea de apus. 24Căpetenia familiilor gherșoniților era Eliasaf, fiul lui Lael. 25Îndatorirea fiilor lui Gherșon în Cortul Întâlnirii era să aibă grijă de Tabernacul, de cort cu acoperitoarea lui, de draperia de la intrarea în Cortul Întâlnirii, 26de draperiile curții, de draperia de la intrarea în curtea dimprejurul Tabernaculului și a altarului și de funii, pentru toată slujba Cortului.

Chehatiții și responsabilitățile lor

27Din Chehat provin clanul amramiților, clanul ițhariților, clanul hebroniților și clanul uzieliților; acestea alcătuiesc clanurile chehatiților. 28După ce au fost numărați toți bărbații de la vârsta de o lună în sus, s‑au găsit opt mii șase sute de bărbați a căror îndatorire era să aibă grijă de lucrurile Lăcașului. 29Clanurile chehatiților își așezau tabăra în partea de sud a Tabernaculului. 30Căpetenia familiilor din clanurile chehatiților era Elițafan, fiul lui Uziel. 31Îndatorirea lor era să aibă grijă de Chivot, de masă, de sfeșnic, de altare, de obiectele Lăcașului cu care preoții slujeau și de draperie31 Cu referire la draperia despărțitoare (vezi 4:5).. 32Căpetenia conducătorilor leviților era Elazar, fiul preotului Aaron. El era responsabil peste cei a căror îndatorire era să aibă grijă de Lăcaș.

Merariții și responsabilitățile lor

33Din Merari provin clanul mahliților și clanul mușiților. Acestea alcătuiesc clanurile merariților. 34Cei ieșiți la numărătoare, după numărul tuturor bărbaților de la vârsta de o lună în sus, erau șase mii două sute de bărbați. 35Căpetenia familiilor din clanurile lui Merari era Țuriel, fiul lui Abihail. Ei își așezau tabăra în partea de nord a Tabernaculului. 36Îndatorirea fiilor lui Merari era să aibă grijă de scândurile Tabernaculului, de drugiii lui, de stâlpii lui, de piedestalele lui, de toate obiectele lui și de toată lucrarea legată de acestea, 37de stâlpii care erau de jur împrejurul curții, de piedestalele acestora, de țăruși și de funii.

Preoții și responsabilitățile lor

38Cei care și‑au așezat tabăra înaintea Tabernaculului, în partea de răsărit – chiar înaintea Cortului Întâlnirii, spre răsărit – erau Moise, Aaron și fiii lui Aaron. Ei aveau îndatorirea să aibă grijă de Sfântul Lăcaș cu toate îndatoririle pe care le aveau fiii lui Israel. Orice alt om care se apropia era omorât.

Răscumpărarea întâilor născuți ai lui Israel

39Toți leviții pe care i‑a numărat Moise și Aaron după porunca Domnului, potrivit clanurilor lor, și anume toți bărbații de la vârsta de o lună în sus, au fost douăzeci și două de mii.

40Apoi Domnul i‑a zis lui Moise: „Numără‑i pe toți întâii născuți ai fiilor lui Israel, dintre băieții de la vârsta de o lună în sus, și ia numărul numelor lor. 41Pe leviți să‑i iei pentru Mine – Eu sunt Domnul – în locul tuturor întâilor născuți ai fiilor lui Israel, iar vitele leviților să le iei în locul tuturor întâilor născuți ai vitelor fiilor lui Israel.“

42Moise i‑a numărat pe toți întâii născuți dintre fiii lui Israel, așa cum i‑a poruncit Domnul. 43Toți întâii născuți dintre băieți, de la vârsta de o lună în sus, înscriși după numărul numele lor, au fost douăzeci și două de mii două sute șaptezeci și trei.

44Domnul i‑a vorbit lui Moise, zicând: 45„Ia‑i pe leviți în locul tuturor întâilor născuți ai fiilor lui Israel, iar turmele leviților în locul turmelor acestora. Leviții vor fi ai Mei. Eu sunt Domnul. 46Ca preț de răscumpărare pentru cei două sute șaptezeci și trei dintre întâii născuți ai fiilor lui Israel, care depășesc numărul leviților, 47să iei cinci șecheli47 Sau: siclii, greutate de bază, comună la toate popoarele semite antice; existau mai multe tipuri de șechel: regal (2 Sam. 14:26; aproximativ 13 gr), obișnuit (aproximativ 12 gr) și cel al Lăcașului (aproximativ 10 gr); greutatea șechelului a variat în diferite vremuri și în diferite zone; aproximativ 50 gr. pentru fiecare în parte, după șechelul Lăcașului (un șechel este douăzeci de ghere). 48Să le dai lui Aaron și fiilor săi argintul cu care sunt răscumpărați cei ce depășesc numărul leviților.“

49Moise a luat argintul pentru răscumpărare de la cei care erau peste numărul celor răscumpărați de leviți; 50a luat argintul de la întâii născuți ai fiilor lui Israel: o mie trei sute șaizeci și cinci de șecheli50 Aproximativ 13,5 kg., după șechelul Lăcașului. 51Moise a dat argintul pentru răscumpărare lui Aaron și fiilor săi, după Cuvântul51 Lit.: gura, glasul. Domnului, așa cum Domnul i‑a poruncit lui Moise.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Numeri 3:1-51

Alevi

1Iyi ndi mbiri ya banja la Aaroni ndi Mose pa nthawi yomwe Yehova anayankhula ndi Mose pa phiri la Sinai.

2Mayina a ana aamuna a Aaroni anali Nadabu, woyamba kubadwa, Abihu, Eliezara ndi Itamara. 3Amenewa ndi mayina a ana aamuna a Aaroni, ansembe odzozedwa omwe anapatulidwa kuti azitumikira ngati ansembe. 4Koma Nadabu ndi Abihu, anagwa nafa pamaso pa Yehova pamene ankapereka nsembe ndi moto wachilendo pamaso pa Yehova mʼchipululu cha Sinai. Iwowo analibe ana aamuna. Choncho Eliezara ndi Itamara ndiwo amene ankatumikira ngati ansembe nthawi imene Aaroni abambo awo anali moyo.

5Yehova anati kwa Mose, 6“Bweretsa fuko la Levi ndipo ulipereke kwa Aaroni wansembe kuti lizimutumikira. 7Azigwira ntchito yothandiza iyeyo ndi gulu lonse ku tenti ya msonkhano pogwira ntchito ya ku Chihema. 8Azisamalira zipangizo zonse za mu tenti ya msonkhano, ndipo azigwirira ntchito Aisraeli potumikira mu tenti. 9Pereka Alevi kwa Aaroni ndi kwa ana ake aamuna. Amenewa ndiwo Aisraeli amene aperekedwa kwa iye kwathunthu. 10Usankhe Aaroni ndi ana ake aamuna kuti azitumikira pa ntchito ya unsembe. Koma wina aliyense woyandikira malo opatulika aphedwe.”

11Yehova anawuzanso Mose kuti, 12“Pakati pa Aisraeli onse ndatenga Alevi kulowa mʼmalo mwa mwana wamwamuna aliyense woyamba kubadwa kwa amayi a Chiisraeli. Alevi ndi anga, 13pakuti ana onse oyamba kubadwa ndi anga. Nditakantha ana onse oyamba kubadwa mu Igupto, ndinadzipatulira ndekha mwana aliyense woyamba kubadwa mu Israeli, wa munthu ndi nyama. Azikhala anga. Ine ndine Yehova.”

14Yehova anawuza Mose mʼchipululu cha Sinai kuti, 15“Werenga Alevi monga mwa mabanja awo ndi mafuko awo. Werenga mwamuna aliyense kuyambira wa mwezi umodzi kapena kupitirirapo.” 16Choncho Mose anawawerenga potsatira zomwe Yehova anamulamulira.

17Mayina a ana aamuna a Levi ndi awa:

Geresoni, Kohati ndi Merari.

18Mayina a ana a Geresoni potsata mabanja awo ndi awa:

Libini ndi Simei.

19Ana a Kohati potsata mabanja awo ndi awa:

Amramu, Izihari, Hebroni ndi Uzieli.

20Ana a Merari potsata mabanja awo ndi awa:

Mali ndi Musi.

Amenewa ndiwo anali mabanja a Alevi monga mwa makolo awo.

21Kwa Geresoni kunali banja la Alibini, banja la Asimei. Amenewa ndiwo anali mabanja a Ageresoni. 22Chiwerengero cha amuna onse amene anawawerenga a mwezi umodzi kapena kupitirirapo chinali 7,500. 23Mabanja a Ageresoni azimanga misasa yawo kumadzulo, kumbuyo kwa Chihema. 24Mtsogoleri wa mabanja a Ageresoni anali Eliyasafu mwana wa Laeli. 25Ntchito imene Ageresoni anapatsidwa ku tenti ya msonkhano inali yosamalira Chihema ndi tenti, pamodzi ndi zophimbira zake, katani ya pa khomo la ku tenti ya msonkhano, 26ndi makatani wotchinga bwalo, katani ya pa chipata cholowera ku bwalo lozungulira Chihema ndi guwa lansembe, zingwe ndi zonse zokhudzana ndi ntchito yawo.

27Kwa Kohati kunali mabanja a Amramu, Aizihara, Ahebroni ndi Auzieli. Awa ndiye anali mabanja a Akohati. 28Chiwerengero cha amuna onse a mwezi umodzi kapena kupitirirapo chinali 8,600. Akohati ankagwira ntchito yosamalira malo wopatulika. 29Mabanja a ana a Kohati ankamanga misasa yawo kummwera kwa Chihema. 30Mtsogoleri wa magulu a mabanja a Kohati anali Elizafani mwana wa Uzieli. 31Iwo ankagwira ntchito yosamalira Bokosi la Chipangano, tebulo, choyikapo nyale, maguwa, zipangizo za kumalo wopatulika zimene ansembe ankagwiritsa ntchito, katani, ndi zonse zomwe ankagwiritsa ntchito. 32Mtsogoleri wamkulu wa Alevi anali Eliezara mwana wa Aaroni wansembe. Iye anasankhidwa kukhala woyangʼanira omwe ankasamalira malo wopatulika.

33Kwa Merari kunali banja la Mali ndi banja la Musi. Amenewa ndiye anali mabanja a Amerari. 34Chiwerengero cha amuna onse kuyambira a mwezi umodzi kapena kupitirirapo chinali 6,200. 35Mtsogoleri wa magulu a mabanja a Amerari anali Zuriyeli mwana wa Abihaili. Iwo ankamanga misasa yawo kumpoto kwa Chihema. 36Amerari anapatsidwa ntchito yosamalira mitengo ya chihema, nsichi zake, mizati yake, matsinde ake, ndi zida zake zonse, ndi zonse zomwe ankagwiritsa ntchito, 37pamodzi ndi mizati yozungulira bwalo ndi matsinde ake, zikhomo za chihema ndi zingwe zake.

38Mose ndi Aaroni ndi ana ake aamuna ankamanga misasa yawo kummawa kwa chihema, kuyangʼana kotulukira dzuwa, kutsogolo kwa tenti ya msonkhano. Anali ndi ntchito yosamalira malo wopatulika mʼmalo mwa Aisraeli. Aliyense woyandikira malo wopatulika ankayenera kuphedwa.

39Alevi onse amene Mose ndi Aaroni anawawerenga potsatira lamulo la Yehova monga mwa magulu a mabanja awo, amuna onse kuyambira a mwezi umodzi kapena kupitirirapo anali 22,000.

40Yehova anawuza Mose kuti, “Werenga ana onse aamuna oyamba kubadwa mu Israeli, omwe ali ndi mwezi umodzi kapena kupitirirapo ndipo ulembe mndandanda wa mayina awo. 41Unditengere Alevi onse mʼmalo mwa ana oyamba kubadwa onse a Aisraeli, ndiponso ziweto zazimuna za Alevi mʼmalo mwa ziweto zonse zazimuna zoyamba kubadwa za Aisraeli. Ine ndine Yehova.”

42Choncho Mose anawerenga ana aamuna onse oyamba kubadwa a Aisraeli monga momwe Yehova anamulamulira. 43Chiwerengero chonse cha ana aamuna oyamba kubadwa kuyambira a mwezi umodzi kapena kupitirirapo chinali 22, 273.

44Ndipo Yehova anawuzanso Mose kuti, 45“Tenga Alevi mʼmalo mwa ana aamuna oyamba kubadwa onse a Aisraeli, ndiponso zoweta zonse za Alevi mʼmalo mwa zoweta za Aisraeli. Alevi ndi anga. Ine ndine Yehova. 46Pofuna kuwombola ana aamuna 273 oyamba kubadwa a Aisraeli amene anaposa chiwerengero cha aamuna a fuko la Levi, 47utenge masekeli asanu pa munthu aliyense. Masekeliwo akhale ofanana ndi masekeli a ku malo wopatulika, kumene sekeli imodzi imakwanira magera makumi awiri. 48Ndalama zimenezi uzipereke kwa Aaroni ndi ana ake aamuna kuti ukhale mtengo woombolera Aisraeli woonjezerawo.”

49Choncho Mose anatenga ndalama zowombolera zija kuchokera kwa Aisraeli amene chiwerengero chawo chinaposa chiwerengero cha omwe anawomboledwa ndi Alevi. 50Anatenga masekeli a siliva okwana 1,365 molingana ndi masekeli a ku malo opatulika, kuchokera kwa ana aamuna oyamba kubadwa a Aisraeli. 51Mose anapereka ndalama zowombolera zija kwa Aaroni ndi ana ake aamuna monga mwa mawu amene Yehova analamulira.