Nouă Traducere În Limba Română

Numeri 29

Sărbătoarea Trâmbiţelor

1În prima zi a lunii a şaptea[a] să aveţi o adunare sfântă; să nu faceţi nici o muncă obişnuită în timpul ei. Este ziua când veţi suna din trâmbiţe. Să aduceţi o ardere de tot de o aromă plăcută Domnului, dintr-un viţel, un berbec şi şapte miei de un an, toţi fără meteahnă. Darul de mâncare să fie din făină aleasă, amestecată cu ulei: trei zecimi de efă[b] alături de viţel, două zecimi[c] pentru berbec şi câte o zecime[d] alături de fiecare miel din cei şapte. Să aduceţi şi un ţap ca jertfă pentru păcat, ca să se facă ispăşire pentru voi. Toate acestea să fie aduse în afară de arderea de tot lunară, cu darul ei de mâncare, arderea de tot continuă, cu darul ei de mâncare şi jertfele lor de băutură care au fost stabilite. Aceasta este o jertfă mistuită de foc pentru Domnul, de o aromă plăcută.

Ziua Ispăşirii

În a zecea zi a lunii a şaptea să ţineţi o adunare sfântă. Să vă smeriţi sufletele[e] şi să nu lucraţi nimic. Să aduceţi ca ardere de tot de o aromă plăcută Domnului, un viţel, un berbec şi şapte miei de un an, toţi fără meteahnă. Darul de mâncare să fie adus din făină aleasă, amestecată cu ulei: trei zecimi de efă alături de viţel, două zecimi alături de berbec 10 şi câte o zecime pentru fiecare din cei şapte miei. 11 Să aduceţi şi un ţap ca jertfă pentru păcat, în afară de jertfa de ispăşire pentru păcat, arderea de tot continuă, darul de mâncare şi jertfele de băutură.

Sărbătoarea Corturilor

12 În a cincisprezecea zi a lunii a şaptea să aveţi o adunare sfântă şi să nu faceţi nici o muncă obişnuită în timpul ei. Ţineţi o sărbătoare în cinstea Domnului timp de şapte zile. 13 Să aduceţi ca ardere de tot o jertfă mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului, din treisprezece viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an, toţi fără meteahnă. 14 Darul de mâncare să fie adus din făină aleasă, amestecată cu ulei: trei zecimi de efă alături de fiecare din cei treisprezece viţei, două zecimi alături de fiecare din cei doi berbeci 15 şi o zecime alături de fiecare din cei paisprezece miei. 16 Să aduceţi şi un ţap ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot continuă, darul de mâncare şi jertfa de băutură.

17 A doua zi să aduceţi doisprezece viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an, toţi fără meteahnă. 18 Împreună cu viţeii, berbecii şi mieii să aduceţi şi darul de mâncare şi jertfele de băutură potrivit măsurilor stabilite. 19 Să aduceţi şi un ţap ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot continuă, darul de mâncare şi jertfele de băutură.

20 În a treia zi să aduceţi unsprezece viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an, toţi fără meteahnă. 21 Împreună cu viţeii, berbecii şi mieii să aduceţi şi darul de mâncare şi jertfele de băutură potrivit măsurilor stabilite. 22 Să aduceţi şi un ţap ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot continuă, darul de mâncare şi jertfa de băutură.

23 În a patra zi să aduceţi zece viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an, toţi fără meteahnă. 24 Împreună cu viţeii, berbecii şi mieii să aduceţi şi darul de mâncare şi jertfele de băutură potrivit măsurilor stabilite. 25 Să aduceţi şi un ţap ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot continuă, darul de mâncare şi jertfa de băutură.

26 În a cincea zi să aduceţi nouă viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an, toţi fără meteahnă. 27 Împreună cu viţeii, berbecii şi mieii să aduceţi şi darul de mâncare şi jertfele de băutură potrivit măsurilor stabilite. 28 Să aduceţi şi un ţap ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot continuă, darul de mâncare şi jertfa de băutură.

29 În a şasea zi să aduceţi opt viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an, toţi fără meteahnă. 30 Împreună cu viţeii, berbecii şi mieii să aduceţi şi darul de mâncare şi jertfele de băutură potrivit măsurilor stabilite. 31 Să aduceţi şi un ţap ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot continuă, darul de mâncare şi jertfele de băutură.

32 În a şaptea zi să aduceţi şapte viţei, doi berbeci şi paisprezece miei de un an, toţi fără meteahnă. 33 Împreună cu viţeii, berbecii şi mieii să aduceţi şi darul de mâncare şi jertfele de băutură potrivit măsurilor stabilite. 34 Să aduceţi şi un ţap ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot continuă, darul de mâncare şi jertfa de băutură.

35 În a opta zi să ţineţi o adunare şi să nu faceţi nici o muncă obişnuită. 36 Să aduceţi ca ardere de tot o jertfă mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului, dintr-un viţel, un berbec şi şapte miei de un an, toţi fără meteahnă. 37 Împreună cu viţelul, berbecul şi mieii să aduceţi şi darul de mâncare şi jertfele de băutură potrivit măsurilor stabilite. 38 Să aduceţi şi un ţap ca jertfă pentru păcat, în afară de arderea de tot continuă, darul de mâncare şi jertfa de băutură.

39 Acestea sunt jertfele pe care trebuie să le aduceţi Domnului la sărbătorile rânduite, în afară de jertfele pentru împlinirea unui jurământ şi darurile de bunăvoie: arderi de tot, daruri de mâncare, jertfe de băutură şi jertfe de pace[f].»“

40 Moise le-a spus israeliţilor tot ce i-a poruncit Domnul.

Notas al pie

 1. Numeri 29:1 Luna Tişri, septembrie-octombrie; mai târziu, Anul Nou, deoarece marca sfârşitul anului agricol şi începutul unui nou sezon
 2. Numeri 29:3 Aproximativ 6,5 l (şi în vs. 9, 14)
 3. Numeri 29:3 Aproximativ 4,5 l (şi în vs. 9, 14)
 4. Numeri 29:4 Aproximativ 2,2 l (şi în vs. 10, 15)
 5. Numeri 29:7 Sau: să postiţi
 6. Numeri 29:39 Vezi nota de la 6:14

New International Version - UK

Numbers 29

The Festival of Trumpets

1‘“On the first day of the seventh month hold a sacred assembly and do not do any of your ordinary work. It is a day for you to sound the trumpets. As an aroma pleasing to the Lord, offer a burnt offering of one young bull, one ram and seven male lambs a year old, all without defect. With the bull offer a grain offering of three-tenths of an ephah[a] of the finest flour mixed with olive oil; with the ram, one-fifth;[b] and with each of the seven lambs, one-tenth.[c] Include one male goat as a sin offering[d] to make atonement for you. These are in addition to the monthly and daily burnt offerings with their grain offerings and drink offerings as specified. They are food offerings presented to the Lord, a pleasing aroma.

The Day of Atonement

‘“On the tenth day of this seventh month hold a sacred assembly. You must deny yourselves[e] and do no work. Present as an aroma pleasing to the Lord a burnt offering of one young bull, one ram and seven male lambs a year old, all without defect. With the bull offer a grain offering of three-tenths of an ephah of the finest flour mixed with oil; with the ram, one-fifth; 10 and with each of the seven lambs, one-tenth. 11 Include one male goat as a sin offering, in addition to the sin offering for atonement and the regular burnt offering with its grain offering, and their drink offerings.

The Festival of Tabernacles

12 ‘“On the fifteenth day of the seventh month, hold a sacred assembly and do not do any ordinary work. Celebrate a festival to the Lord for seven days. 13 Present as an aroma pleasing to the Lord a food offering consisting of a burnt offering of thirteen young bulls, two rams and fourteen male lambs a year old, all without defect. 14 With each of the thirteen bulls offer a grain offering of three-tenths of an ephah of the finest flour mixed with oil; with each of the two rams, one-fifth; 15 and with each of the fourteen lambs, one-tenth. 16 Include one male goat as a sin offering, in addition to the regular burnt offering with its grain offering and drink offering.

17 ‘“On the second day offer twelve young bulls, two rams and fourteen male lambs a year old, all without defect. 18 With the bulls, rams and lambs, offer their grain offerings and drink offerings according to the number specified. 19 Include one male goat as a sin offering, in addition to the regular burnt offering with its grain offering, and their drink offerings.

20 ‘“On the third day offer eleven bulls, two rams and fourteen male lambs a year old, all without defect. 21 With the bulls, rams and lambs, offer their grain offerings and drink offerings according to the number specified. 22 Include one male goat as a sin offering, in addition to the regular burnt offering with its grain offering and drink offering.

23 ‘“On the fourth day offer ten bulls, two rams and fourteen male lambs a year old, all without defect. 24 With the bulls, rams and lambs, offer their grain offerings and drink offerings according to the number specified. 25 Include one male goat as a sin offering, in addition to the regular burnt offering with its grain offering and drink offering.

26 ‘“On the fifth day offer nine bulls, two rams and fourteen male lambs a year old, all without defect. 27 With the bulls, rams and lambs, offer their grain offerings and drink offerings according to the number specified. 28 Include one male goat as a sin offering, in addition to the regular burnt offering with its grain offering and drink offering.

29 ‘“On the sixth day offer eight bulls, two rams and fourteen male lambs a year old, all without defect. 30 With the bulls, rams and lambs, offer their grain offerings and drink offerings according to the number specified. 31 Include one male goat as a sin offering, in addition to the regular burnt offering with its grain offering and drink offering.

32 ‘“On the seventh day offer seven bulls, two rams and fourteen male lambs a year old, all without defect. 33 With the bulls, rams and lambs, offer their grain offerings and drink offerings according to the number specified. 34 Include one male goat as a sin offering, in addition to the regular burnt offering with its grain offering and drink offering.

35 ‘“On the eighth day hold a closing special assembly and do not do any of your ordinary work. 36 Present as an aroma pleasing to the Lord a food offering consisting of a burnt offering of one bull, one ram and seven male lambs a year old, all without defect. 37 With the bull, the ram and the lambs, offer their grain offerings and drink offerings according to the number specified. 38 Include one male goat as a sin offering, in addition to the regular burnt offering with its grain offering and drink offering.

39 ‘“In addition to what you vow and your freewill offerings, offer these to the Lord at your appointed festivals: your burnt offerings, grain offerings, drink offerings and fellowship offerings.”’

40 Moses told the Israelites all that the Lord commanded him.[f]

Notas al pie

 1. Numbers 29:3 That is, probably about 5 kilograms; also in verses 9 and 14
 2. Numbers 29:3 That is, probably about 3.2 kilograms; also in verses 9 and 14
 3. Numbers 29:4 That is, probably about 1.6 kilograms; also in verses 10 and 15
 4. Numbers 29:5 Or purification offering; also elsewhere in this chapter
 5. Numbers 29:7 Or must fast
 6. Numbers 29:40 In Hebrew texts this verse (29:40) is numbered 30:1.