Nouă Traducere În Limba Română

Numeri 15

Daruri suplimentare diferitelor jertfe

1Domnul i-a zis lui Moise: „Spune-le israeliţilor: «Când veţi intra în ţara în care veţi locui, pe care v-o voi da, şi veţi aduce Domnului o jertfă mistuită de foc – fie o ardere de tot, fie o jertfă pentru împlinirea unui jurământ deosebit sau un dar de bunăvoie sau o jertfă cu ocazia sărbătorilor periodice – ca să faceţi din cirezile sau turmele voastre o aromă plăcută Domnului, cel care va aduce Domnului o astfel de jertfă va trebui să aducă şi un dar de mâncare dintr-o zecime de efă[a] de făină aleasă, amestecată cu un sfert de hin[b] de ulei. Pentru fiecare miel adus ca jertfă sau ca ardere de tot, să aducă şi un sfert de hin de vin ca jertfă de băutură. Pentru fiecare berbec să aducă şi un dar de mâncare din două zecimi de efă[c] de făină aleasă, amestecată cu o treime de hin[d] de ulei, şi o jertfă de băutură dintr-o treime de hin de vin, de o aromă plăcută Domnului. Când vor aduce un bou ca jertfă sau ca ardere de tot pentru împlinirea unui jurământ deosebit sau ca jertfă de pace[e] în cinstea Domnului, să aducă împreună cu boul un dar de mâncare din trei zecimi de efă[f] de făină aleasă, amestecată cu o jumătate de hin[g] de ulei 10 şi o jertfă de băutură din jumătate de hin de vin ca jertfă mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului.

11 Aşa să se facă pentru fiecare bou sau berbec sau pentru fiecare dintre miei sau iezi. 12 Aşa să se facă pentru fiecare în parte, oricare ar fi numărul lor.

13 Aşa să facă orice băştinaş care îşi va aduce jertfa mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului. 14 Dacă vreun străin care locuieşte cu voi sau care se naşte printre voi de-a lungul generaţiilor, va dori să aducă o jertfă mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului, el va trebui să facă aşa cum faceţi voi. 15 Să fie o singură poruncă pentru toată adunarea, atât pentru voi, cât şi pentru străinul care locuieşte printre voi, o poruncă veşnică pentru toate generaţiile; şi voi şi străinul veţi fi la fel înaintea Domnului. 16 Să fie aceeaşi lege şi aceeaşi poruncă atât pentru voi, cât şi pentru străinul care locuieşte cu voi.»“

17 Domnul i-a zis lui Moise: 18 „Spune-le israeliţilor: «După ce veţi ajunge în ţara în care vă duc, 19 când veţi mânca din pâinea ţării, să aduceţi Domnului o jertfă prin ridicare. 20 Din prima parte a aluatului să aduceţi o turtă ca jertfă prin ridicare; să o aduceţi aşa cum aduceţi o jertfă prin ridicare din aria de treierat. 21 În toate generaţiile să aduceţi Domnului această jertfă din prima parte a aluatului vostru.

Jertfe pentru păcatul fără voie

22 Dacă păcătuiţi fără voie, neîmplinind toate aceste porunci pe care Domnul i le-a spus lui Moise 23 – tot ce v-a poruncit Domnul prin Moise, din ziua în care Domnul v-a dat porunci şi până acum, tot ce v-a spus de-a lungul generaţiilor – 24 deci dacă adunarea a păcătuit fără voie, fără să-şi dea seama, atunci toată adunarea să aducă un viţel ca ardere de tot de o aromă plăcută Domnului, împreună cu un dar de mâncare potrivit poruncii şi un ţap ca jertfă pentru păcat. 25 Preotul să facă ispăşire pentru toată adunarea israeliţilor şi ei vor fi iertaţi; căci au păcătuit fără voie şi şi-au adus atât jertfa, adică jertfa mistuită de foc pentru Domnul, cât şi jertfa de ispăşire înaintea Domnului pentru păcatul pe care l-au săvârşit. 26 Toată adunarea israeliţilor va fi iertată, atât ei, cât şi străinii care locuiesc în mijlocul lor, pentru că tot poporul a păcătuit fără voie.

27 Dacă cineva păcătuieşte fără voie, să aducă o capră de un an ca jertfă pentru păcat. 28 Preotul să facă ispăşire înaintea Domnului pentru cel care a păcătuit fără voie şi după ce va face ispăşire pentru el, va fi iertat. 29 Să fie aceeaşi lege pentru toţi aceia care păcătuiesc fără voie, atât pentru băştinaşul dintre israeliţi, cât şi pentru străinul care locuieşte în mijlocul lor.

30 Însă cel ce păcătuieşte cu voie[h] – indiferent dacă este băştinaş sau străin – Îl huleşte pe Domnul; omul acela va trebui să fie nimicit din mijlocul poporului. 31 Fiindcă a dispreţuit Cuvântul Domnului şi a încălcat porunca Lui, omul acela să fie nimicit pe deplin şi să-şi poarte vina.»“

Pedeapsa pentru călcarea Sabatului

32 În timp ce israeliţii erau în pustie, au găsit un om adunând vreascuri în ziua de Sabat. 33 Cei care-l găsiseră adunând vreascuri l-au adus înaintea lui Moise, a lui Aaron şi a întregii adunări. 34 Pentru că încă nu era clar ce trebuie să i se facă, l-au pus sub pază. 35 Domnul i-a zis lui Moise: „Omul acela să fie omorât; toată adunarea să-l omoare cu pietre în afara taberei.“ 36 Toată adunarea l-a dus în afara taberei şi l-a omorât cu pietre, aşa cum i-a poruncit Domnul lui Moise.

Ciucurii de la veşminte

37 Domnul i-a zis lui Moise: 38 „Spune-le israeliţilor să-şi facă ciucuri la colţurile hainelor în fiecare generaţie şi să pună un şnur albastru pe ciucurele de la fiecare colţ. 39 Când veţi avea ciucurii aceştia, să vă uitaţi la ei şi să vă aduceţi aminte de toate poruncile Domnului ca să le puteţi împlini; şi astfel nu veţi mai umbla după poftele inimilor voastre şi ale ochilor voştri prin care comiteţi adulter. 40 Aşa vă veţi aduce aminte să împliniţi toate poruncile Mele şi veţi fi sfinţi pentru Dumnezeul vostru. 41 Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, Care v-am scos din ţara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru: Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.“

Notas al pie

 1. Numeri 15:4 Aproximativ 2,2 l
 2. Numeri 15:4 Aproximativ 0,9 l (şi în v. 5)
 3. Numeri 15:6 Aproximativ 4,5 l
 4. Numeri 15:6 Aproximativ 1,2 l (şi în v. 7)
 5. Numeri 15:8 Vezi nota de la 6:14
 6. Numeri 15:9 Aproximativ 6,5 l
 7. Numeri 15:9 Aproximativ 1,8 l (şi în v. 10)
 8. Numeri 15:30 Sau: sfidător, obraznic, cu premeditare (lit.: cu o mână ridicată)

New International Version

Numbers 15

Supplementary Offerings

1The Lord said to Moses, “Speak to the Israelites and say to them: ‘After you enter the land I am giving you as a home and you present to the Lord food offerings from the herd or the flock, as an aroma pleasing to the Lord—whether burnt offerings or sacrifices, for special vows or freewill offerings or festival offerings— then the person who brings an offering shall present to the Lord a grain offering of a tenth of an ephah[a] of the finest flour mixed with a quarter of a hin[b] of olive oil. With each lamb for the burnt offering or the sacrifice, prepare a quarter of a hin of wine as a drink offering.

“‘With a ram prepare a grain offering of two-tenths of an ephah[c] of the finest flour mixed with a third of a hin[d] of olive oil, and a third of a hin of wine as a drink offering. Offer it as an aroma pleasing to the Lord.

“‘When you prepare a young bull as a burnt offering or sacrifice, for a special vow or a fellowship offering to the Lord, bring with the bull a grain offering of three-tenths of an ephah[e] of the finest flour mixed with half a hin[f] of olive oil, 10 and also bring half a hin of wine as a drink offering. This will be a food offering, an aroma pleasing to the Lord. 11 Each bull or ram, each lamb or young goat, is to be prepared in this manner. 12 Do this for each one, for as many as you prepare.

13 “‘Everyone who is native-born must do these things in this way when they present a food offering as an aroma pleasing to the Lord. 14 For the generations to come, whenever a foreigner or anyone else living among you presents a food offering as an aroma pleasing to the Lord, they must do exactly as you do. 15 The community is to have the same rules for you and for the foreigner residing among you; this is a lasting ordinance for the generations to come. You and the foreigner shall be the same before the Lord: 16 The same laws and regulations will apply both to you and to the foreigner residing among you.’”

17 The Lord said to Moses, 18 “Speak to the Israelites and say to them: ‘When you enter the land to which I am taking you 19 and you eat the food of the land, present a portion as an offering to the Lord. 20 Present a loaf from the first of your ground meal and present it as an offering from the threshing floor. 21 Throughout the generations to come you are to give this offering to the Lord from the first of your ground meal.

Offerings for Unintentional Sins

22 “‘Now if you as a community unintentionally fail to keep any of these commands the Lord gave Moses— 23 any of the Lord’s commands to you through him, from the day the Lord gave them and continuing through the generations to come— 24 and if this is done unintentionally without the community being aware of it, then the whole community is to offer a young bull for a burnt offering as an aroma pleasing to the Lord, along with its prescribed grain offering and drink offering, and a male goat for a sin offering.[g] 25 The priest is to make atonement for the whole Israelite community, and they will be forgiven, for it was not intentional and they have presented to the Lord for their wrong a food offering and a sin offering. 26 The whole Israelite community and the foreigners residing among them will be forgiven, because all the people were involved in the unintentional wrong.

27 “‘But if just one person sins unintentionally, that person must bring a year-old female goat for a sin offering. 28 The priest is to make atonement before the Lord for the one who erred by sinning unintentionally, and when atonement has been made, that person will be forgiven. 29 One and the same law applies to everyone who sins unintentionally, whether a native-born Israelite or a foreigner residing among you.

30 “‘But anyone who sins defiantly, whether native-born or foreigner, blasphemes the Lord and must be cut off from the people of Israel. 31 Because they have despised the Lord’s word and broken his commands, they must surely be cut off; their guilt remains on them.’”

The Sabbath-Breaker Put to Death

32 While the Israelites were in the wilderness, a man was found gathering wood on the Sabbath day. 33 Those who found him gathering wood brought him to Moses and Aaron and the whole assembly, 34 and they kept him in custody, because it was not clear what should be done to him. 35 Then the Lord said to Moses, “The man must die. The whole assembly must stone him outside the camp.” 36 So the assembly took him outside the camp and stoned him to death, as the Lord commanded Moses.

Tassels on Garments

37 The Lord said to Moses, 38 “Speak to the Israelites and say to them: ‘Throughout the generations to come you are to make tassels on the corners of your garments, with a blue cord on each tassel. 39 You will have these tassels to look at and so you will remember all the commands of the Lord, that you may obey them and not prostitute yourselves by chasing after the lusts of your own hearts and eyes. 40 Then you will remember to obey all my commands and will be consecrated to your God. 41 I am the Lord your God, who brought you out of Egypt to be your God. I am the Lord your God.’”

Notas al pie

 1. Numbers 15:4 That is, probably about 3 1/2 pounds or about 1.6 kilograms
 2. Numbers 15:4 That is, about 1 quart or about 1 liter; also in verse 5
 3. Numbers 15:6 That is, probably about 7 pounds or about 3.2 kilograms
 4. Numbers 15:6 That is, about 1 1/3 quarts or about 1.3 liters; also in verse 7
 5. Numbers 15:9 That is, probably about 11 pounds or about 5 kilograms
 6. Numbers 15:9 That is, about 2 quarts or about 1.9 liters; also in verse 10
 7. Numbers 15:24 Or purification offering; also in verses 25 and 27