Nouă Traducere În Limba Română

Numeri 1

Primul recensământ al lui Israel

1Domnul i-a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în Cortul Întâlnirii, în prima zi a celei de-a doua luni, în al doilea an după ce au ieşit din ţara Egiptului. El i-a zis: „Faceţi numărătoarea întregii adunări a israeliţilor, după clanurile[a] şi familiile lor[b], înscriind pe fiecare bărbat în parte după numele său, pe toţi aceia din Israel de la douăzeci de ani în sus, care sunt în stare să meargă la război. Tu şi Aaron să-i număraţi potrivit oştirilor lor. Să fie cu voi câte un bărbat din fiecare seminţie, fiecare – căpetenia familiei lui. Acestea sunt numele bărbaţilor care vor trebui să fie împreună cu voi:

din Ruben: Eliţur, fiul lui Şedeur,

din Simeon: Şelumiel, fiul lui Ţurişadai;

din Iuda: Nahşon, fiul lui Aminadab;

din Isahar: Netanel, fiul lui Ţuar;

din Zabulon: Eliab, fiul lui Helon;

10 din fiii lui Iosif –

din Efraim: Elişama, fiul lui Amihud;

din Manase: Gamaliel, fiul lui Pedahţur;

11 din Beniamin: Abidan, fiul lui Ghidoni;

12 din Dan: Ahiezer, fiul lui Amişadai;

13 din Aşer: Paghiel, fiul lui Ocran;

14 din Gad: Eliasaf, fiul lui Deuel[c];

15 din Neftali: Ahira, fiul lui Enan.“

16 Aceştia au fost cei aleşi din adunare, conducătorii seminţiilor strămoşilor lor, căpeteniile miilor lui Israel.

17 Moise şi Aaron i-au luat pe aceşti bărbaţi, care au fost desemnaţi 18 şi, în prima zi a celei de-a doua luni, au convocat întreaga adunare. Poporul[d] s-a înscris pe clanuri şi familii, înscriind numele celor de la douăzeci de ani în sus, pe fiecare în parte, 19 aşa cum i-a poruncit Domnul lui Moise. Aşa i-a numărat el în pustia Sinai.

20 Urmaşii fiilor lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele fiecărui bărbat de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 21 cei număraţi din seminţia lui Ruben – au fost patruzeci şi şase de mii cinci sute.

22 Urmaşii fiilor lui Simeon, după clanurile şi familiile lor, toţi aceia care au fost înscrişi după numele fiecărui bărbat de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 23 cei număraţi din seminţia lui Simeon – au fost cincizeci şi nouă de mii trei sute.

24 Urmaşii fiilor lui Gad, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 25 cei număraţi din seminţia lui Gad – au fost patruzeci şi cinci de mii şase sute cincizeci.

26 Urmaşii fiilor lui Iuda, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 27 cei număraţi din seminţia lui Iuda – au fost şaptezeci şi patru de mii şase sute.

28 Urmaşii fiilor lui Isahar, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 29 cei număraţi din seminţia lui Isahar – au fost cincizeci şi patru de mii patru sute.

30 Urmaşii fiilor lui Zabulon, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 31 cei număraţi din seminţia lui Zabulon – au fost cincizeci şi şapte de mii patru sute.

32 Fiii lui Iosif, mai exact urmaşii fiilor lui Efraim, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 33 cei număraţi din seminţia lui Efraim – au fost patruzeci de mii cinci sute.

34 Urmaşii fiilor lui Manase, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 35 cei număraţi din seminţia lui Manase – au fost treizeci şi două de mii două sute.

36 Urmaşii fiilor lui Beniamin, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 37 cei număraţi din seminţia lui Beniamin – au fost treizeci şi cinci de mii patru sute.

38 Urmaşii fiilor lui Dan, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 39 cei număraţi din seminţia lui Dan – au fost şaizeci şi două de mii şapte sute.

40 Urmaşii fiilor lui Aşer, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 41 cei număraţi din seminţia lui Aşer – au fost patruzeci şi unu de mii cinci sute.

42 Urmaşii fiilor lui Neftali, după clanurile şi familiile lor, înscrişi după numele celor de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia care erau în stare să meargă la război – 43 cei număraţi din seminţia lui Neftali – au fost cincizeci şi trei de mii patru sute.

44 Aceştia sunt cei care au fost număraţi, pe care Moise şi Aaron i-au numărat cu ajutorul conducătorilor lui Israel, cei doisprezece oameni, fiecare reprezentând propria lui familie. 45 Deci toţi israeliţii care au fost număraţi după familiile lor, de la douăzeci de ani în sus, toţi aceia din Israel, care erau în stare să meargă la război, 46 toţi cei ieşiţi la numărătoare au fost şase sute trei mii cinci sute cincizeci. 47 Leviţii, după seminţia strămoşilor lor, n-au fost număraţi împreună cu ei.

Deosebirea leviţilor

48 Domnul îi zisese lui Moise: 49 „Să nu numeri seminţia lui Levi şi să nu îi ţii socoteala în mijlocul celorlalţi israeliţi; 50 dă în grija leviţilor Tabernaculul Mărturiei[e], toate uneltele lui şi tot ce ţine de el; ei trebuie să poarte Tabernaculul şi toate uneltele lui, să aibă grijă de el şi să-şi facă tabăra în jurul lui. 51 Când Tabernaculul urmează să fie mutat, leviţii trebuie să-l strângă, iar când Tabernaculul urmează să fie întins, leviţii să-l înalţe. Străinul[f] care se va apropia să fie omorât. 52 Ceilalţi israeliţi să se aşeze fiecare în tabăra lui, fiecare bărbat sub steagul său, potrivit oştirilor lor. 53 Dar leviţii să-şi facă tabăra în jurul Tabernaculului Mărturiei, ca să nu izbucnească mânia Mea împotriva adunării israeliţilor; leviţii să aibă în pază Tabernaculul Mărturiei.“

54 Israeliţii au făcut întocmai; ei au făcut aşa cum Domnul i-a poruncit lui Moise.

Notas al pie

  1. Numeri 1:2 Clanul era o entitate alcătuită din mai multe familii; peste tot în capitol
  2. Numeri 1:2 Lit.: după casele părinţilor (strămoşilor) lor; peste tot în capitol
  3. Numeri 1:14 Sau: Reuel (vezi 2:14)
  4. Numeri 1:18 TM: Ei
  5. Numeri 1:50 Mărturia se referă la Tablele Legii pe care erau inscripţionate Cele Zece Porunci; peste tot în carte
  6. Numeri 1:51 Sau: Oricine altcineva, străin având aici sensul de profan

Ang Pulong Sang Dios

Numero 1

Ang Nahauna nga Pagsensos sang Israel

1Sang nahauna nga adlaw, sang ikaduha nga bulan, sang ikaduha nga tuig halin sang pagguwa sang mga Israelinhon sa Egipto, nagpakigsugilanon ang Ginoo kay Moises sa Tolda nga Ginapakigkitaan didto sa kamingawan sang Sinai. Siling niya: Isensos ninyo ang bug-os nga katilingban sang Israel suno sa ila mga pamilya. Ilista ninyo ang mga ngalan sang tanan nga lalaki nga nagaedad sing 20 ka tuig paibabaw nga puwede magsoldado. Kamo ni Aaron ang magdumala sa pagsensos. Magabulig sa inyo ang pangulo sang kada tribo. 5-15 Amo ini sila ang magabulig sa inyo:

Tribo Pangulo
ReubenElizur nga anak ni Shedeur
SimeonShelumiel nga anak ni Zurishadai
JudaNashon nga anak ni Aminadab
IsacarNetanel nga anak ni Zuar
ZebulunEliab nga anak ni Helon
Efraim nga anak ni JoseElishama nga anak ni Amihud
Manase nga anak ni JoseGamaliel nga anak ni Pedazur
BenjaminAbidan nga anak ni Gideoni
DanAhiezer nga anak ni Amishadai
AsherPagiel nga anak ni Ocran
GadEliasaf nga anak ni Deuel
NaftaliAhira nga anak ni Enan

16 Amo ato sila ang mga pangulo sang mga tribo nga ginpili halin sa katilingban sang Israel.

17-18 Ginpatipon ni Moises kag ni Aaron kaupod sang sini nga mga pangulo ang bug-os nga katilingban sadto mismo nga adlaw. Ginlista nila ang tanan nga lalaki nga nagaedad sing 20 ka tuig paibabaw, suno sa ila mga pamilya. 19 Ginlista sila ni Moises didto sa kamingawan sang Sinai, suno sa ginsugo sa iya sang Ginoo.

20-43 Amo ini ang kadamuon sang mga lalaki nga nagaedad 20 ka tuig paibabaw nga puwede magsoldado, nga nalista suno sa ila tribo kag pamilya:

Tribo Kadamuon
Reuben (ang kamagulangan ni Jacob[a])46,500
Simeon59,300
Gad45,650
Juda74,600
Isacar54,400
Zebulun57,400
Efraim nga anak ni Jose40,500
Manase nga anak ni Jose32,200
Benjamin35,400
Dan62,700
Asher41,500
Naftali53,400

44-45 Amo ato ang mga lalaki nga gin-isip ni Moises kag ni Aaron kag sang dose ka pangulo sang Israel. Ang kada isa sa ila nagarepresentar sang iya pamilya, kag nagaedad sila sing 20 ka tuig paibabaw kag puwede magsoldado. 46 Ang kabug-usan nga kadamuon nila, 603,550 tanan.

47 Pero wala malakip diri ang mga kaliwat ni Levi. 48 Kay nagsiling ang Ginoo kay Moises, 49 “Indi pag-ilakip ang tribo ni Levi sa pagsensos upod sa iban nga mga Israelinhon nga magaserbisyo sa tion sang inaway. 50 Sa baylo, ihatag sa ila ang responsibilidad sa pagdumala sang Tolda nga Simbahan nga sa diin nabutang ang Kasuguan, kag sang tanan nga kagamitan sini. Sila ang magdala sang Tolda kag sang tanan nga kagamitan sini, kag kinahanglan nga atipanon nila ini kag magkampo sila sa palibot sini. 51 Kon sayluhon na gani ang Tolda, sila ang maghimos sini, kag kon patindugon naman ini, sila man gihapon ang magpatindog sini. Ang bisan sin-o nga maghimo sang sini nga mga buluhaton sa Tolda, nga indi kaliwat ni Levi, pagapatyon. 52 Magakampo ang mga Israelinhon suno sa ila tribo, kag ang kada tribo may bandera. 53 Pero ang mga kaliwat ni Levi magakampo sa palibot sang Tolda nga sa diin nabutang ang Kasuguan, agod indi ako maakig sa katilingban sang Israel. Ang mga kaliwat ni Levi amo ang responsable sa pag-atipan sa Tolda.”

54 Ginhimo ini tanan sang mga Israelinhon suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

Notas al pie

  1. 1:20-43 Jacob: sa Hebreo, Israel.