Neemia 10 – NTLR & NASV

Nouă Traducere În Limba Română

Neemia 10:1-39

1Cei care și‑au pus pecetea au fost:

guvernatorul Neemia, fiul lui Hacalia;

Zedechia,

2Seraia, Azaria, Ieremia,

3Pașhur, Amaria, Malchia,

4Hatuș, Șebania, Maluh,

5Harim, Meremot, Obadia,

6Daniel, Ghinton, Baruc,

7Meșulam, Abia, Miyamin,

8Maazia, Bilgai și Șemaia – aceștia erau preoți.

9Apoi leviții Iosua, fiul lui Azania, Binui, dintre fiii lui Henadad, Kadmiel

10și frații lor:

Șebania, Hodia, Chelita, Pelaia, Hanan,

11Mica, Rehob, Hașabia,

12Zacur, Șerebia, Șebania,

13Hodia, Bani și Beninu.

14După aceea căpeteniile poporului:

Paroș, Pahat-Moab, Elam, Zatu, Bani,

15Buni, Azgad, Bebai,

16Adonia, Bigvai, Adin,

17Ater, Ezechia, Azur,

18Hodia, Hașum, Bețai,

19Harif, Anatot, Nebai,

20Magpiaș, Meșulam, Hezir,

21Meșezabel, Țadok, Iadua,

22Pelatia, Hanan, Anaia,

23Osea, Hanania, Hașub,

24Haloheș, Pilha, Șobek,

25Rehum, Hașabna, Maaseia,

26Ahia, Hanan, Anan,

27Maluh, Harim și Baana.

28Restul poporului, preoții, leviții, portarii, cântăreții, slujitorii de la Templu și toți aceia care se separaseră de popoarele străine de dragul Legii lui Dumnezeu, împreună cu soțiile lor, cu fiii și cu fiicele lor și cu toți aceia care aveau cunoștință și pricepere, 29s‑au alăturat fraților lor, nobilii, și s‑au legat cu jurământ să umble în Legea lui Dumnezeu, dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să o păzească și să împlinească toate poruncile Domnului, Stăpânului nostru, precum și judecățile și hotărârile Lui.

30Am jurat atunci: „Nu ne vom da fetele de soții celor din popoarele din țară și nu le vom mai lua pe fetele lor de soții pentru fiii noștri.

31Când popoarele țării vor veni în ziua de Sabat să vândă produse și felurite alimente, nu vom cumpăra nimic de la ele, nici în ziua de Sabat, nici în vreo altă zi sfântă. În fiecare al șaptelea an vom lăsa ogorul nelucrat și vom anula orice datorie.

32Am hotărât să împlinim porunca de a da o treime dintr‑un șechel32 Aproximativ 4 gr. pe an, pentru slujba de la Casa Dumnezeului nostru, 33pentru pâinea prezentării, pentru darul de mâncare continuu, pentru arderea‑de‑tot continuă, pentru jertfele aduse în zilele de Sabat, de lună nouă și de sărbători, pentru darurile sfinte, pentru jertfele aduse ca ispășire pentru păcatele lui Israel, și pentru toată lucrarea de la Casa Dumnezeului nostru.

34Noi, – preoții, leviții și oameni din popor, – potrivit familiilor noastre, am aruncat sorții în legătură cu lemnele ce trebuie aduse ca ofrandă34 Sau: în legătură cu livrarea lemnelor; și în 13:31. în fiecare an, la vremuri hotărâte, la Casa Dumnezeului nostru, ca să fie arse pe altarul Domnului, Dumnezeul nostru, așa cum este scris în Lege.

35Vom aduce la Casa Domnului, în fiecare an, primele roade ale pământului nostru și primele roade din toate roadele fiecărui pom.

36De asemenea, așa cum este scris în Lege, vom aduce la Casa Dumnezeului nostru, la preoții care slujesc în Casa Dumnezeului nostru, pe întâii născuți dintre fiii noștri și dintre vitele noastre, și pe întâii născuți din cirezile noastre și din turmele noastre.

37Vom aduce preoților, în cămările Casei Dumnezeului nostru, cele dintâi roade din aluatul nostru, din contribuțiile noastre, din fructe, din must și din ulei și le vom da leviților zeciuiala din roadele pământurilor noastre. Înșiși leviții vor putea să ia zeciuiala în toate cetățile unde lucrăm. 38Preotul, fiul lui Aaron, să‑i însoțească pe leviți când vor lua zeciuiala, iar leviții să ducă a zecea parte din zeciuială la Casa Dumnezeului nostru, în cămările vistieriei. 39Căci fiii lui Israel și leviții vor aduce contribuțiile din grâne, din must și din ulei în cămările în care se află obiectele Sfântului Lăcaș, acolo unde slujesc preoții, portarii și cântăreții.

Nu vom mai uita de Casa Dumnezeului nostru!“

New Amharic Standard Version

ነህምያ 10:1-39

1ያተሙትም እነዚህ ናቸው፤

የሐካልያ ልጅ አገረ ገዥው ነህምያ።

ሴዴቅያስ፣ 2ሠራያ፣ ዓዛርያስ፣ ኤርምያስ፣

3ፋስኮር፣ አማርያ፣ መልክያ፣

4ሐጡስ፣ ሰበንያ፣ መሉክ፣

5ካሪም፣ ሜሪሞት፣ አብድዩ፣

6ዳንኤል፣ ጌንቶን፣ ባሮክ፣

7ሜሱላም፣ አብያ፣ ሚያሚን፣

8መዓዝያ፣ ቤልጋይ፣ ሸማያ፤

እነዚህ ካህናት ነበሩ።

9ሌዋውያኑ፦

የአዛንያ ልጅ ኢያሱ፣ ከኤንሐዳድ ወንዶች ልጆች ቢንዊ፣ ቀድምኤል፣

10ወንድሞቻቸው፦

ሰባንያ፣ ሆዲያ፣ ቆሊጣስ፣ ፌልያ፣ ሐናን፣

11ሚካ፣ ረአብ፣ ሐሸብያ፣

12ዘኩር፣ ሰራብያ፣ ሰበንያ፣

13ሆዲያ፣ ባኒ፣ ብኒኑ።

14የሕዝብ መሪዎች፦

ፋሮስ፣ ፈሐት፣ ሞዓብ፣ ኤላም፣ ዛቱዕ፣ ባኒ፣

15ቡኒ፣ ዓዝጋድ፣ ቤባይ፣

16አዶንያስ፣ በጉዋይ፣ ዓዲን፣

17አጤር፣ ሕዝቅያስ፣ ዓዙር፣

18ሆዲያ፣ ሐሱም፣ ቤሳይ፣

19ሐሪፍ፣ ዓናቶት፣ ኖባይ፣

20መግጲዓስ፣ ሜሱላም፣ ኤዚር፣

21ሜሴዜቤል፣ ሳዶቅ፣ ያጹአ፣

22ፈላጥያ፣ ሐናን፣ ዓናያ፣

23ሆሴዕ፣ ሐናንያ፣ አሱብ፣

24አሎኤስ፣ ፈልሃ፣ ሶቤቅ፣

25ሬሁም፣ ሐሰብና፣ መዕሤያ፣

26አኪያ፣ ሐናን፣ ዓናን፣

27መሉክ፣ ካሪምና በዓና።

28የቀሩት ሕዝብ፦ ማለት ካህናቱ፣ ሌዋውያኑ፣ በር ጠባቂዎቹ፣ መዘምራኑ፣ የቤተ መቅደሱ አገልጋዮች፣ ስለ እግዚአብሔር ሕግ ብለው ራሳቸውን ከጎረቤት አሕዛብ የለዩ ሁሉ፣ ሚስቶቻቸው፣ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻቸው፣ የሚያውቁና የሚያስተውሉ ሁሉ ቃለ መሐላ ፈጸሙ፤ 29እነርሱም ከወንድሞቻቸውና ከመኳንንታቸው ጋር በመሆን በእግዚአብሔር ባሪያ በሙሴ አማካይነት የተሰጠውን የእግዚአብሔርን ሕግ የጌታችንን የእግዚአብሔርን ትእዛዞች፣ ደንቦችና ሥርዐቶች ሁሉ ለመታዘዝ በዚህ ርግማንና መሐላ ቃል ገቡ።

30“ሴት ልጆቻችንን በዙሪያችን ላሉት አሕዛብ አንሰጥም፤ የእነርሱን ሴቶች ልጆች ለወንዶች ልጆቻችን አንወስድም።

31“አሕዛብ ጎረቤቶቻችን በሰንበት ቀን ለመሸጥ ሸቀጣ ሸቀጥ ወይም እህል ቢያመጡ፣ በሰንበት ወይም በማናቸውም በተቀደሰ ቀን ከእነርሱ አንገዛም። በየሰባት ዓመቱም ምድሪቱን እናሳርፋለን፤ ዕዳንም ሁሉ እንሠርዛለን።

32“በየዓመቱ ለእግዚአብሔር ቤት አገልግሎት የሚሆን የሰቅል10፥32 4 ግራም ያህል ነው። አንድ ሦስተኛ ለመስጠት ቃል እንገባለን፤ 33ይህም በጠረጴዛው ላይ ለሚቀርበው ገጸ ኅብስት፣ ዘወትር ለሚቀርበው የእህል ቍርባን፣ የሚቃጠል መሥዋዕት፣ በሰንበት፣ በወር መባቻና በተደነገጉ በዓላት ለሚቀርበው መሥዋዕት፣ ለተቀደሱ መባዎች፣ ለእስራኤል ስርየት ለሚቀርበው የኀጢአት መሥዋዕትና ለአምላካችን ቤት ሥራ ሁሉ የሚውል ነው።

34“እኛ፣ ማለት ካህናቱ፣ ሌዋውያኑና ሕዝቡ በየዓመቱ በተወሰነው ጊዜ በሕጉ እንደ ተጻፈው፣ በአምላካችን በእግዚአብሔር መሠዊያ ላይ የሚነድደውን ዕንጨት የእያንዳንዳችን ቤተ ሰብ መቼ ወደ አምላካችን ቤት ማምጣት እንዳለበት ለመወሰን ዕጣ ተጣጣልን።

35“የሰብላችንንና የእያንዳንዱን ዛፍ ፍሬ በኵራትም ወደ እግዚአብሔር ቤት ለማምጣት ቃል እንገባለን።

36“እንዲሁም በሕጉ እንደ ተጻፈው የወንድ ልጆቻችንንና፣ የቀንድ ከብቶቻችንን፣ የመንጋዎቻችንን፣ የበግና የፍየል መንጋዎቻችንን በኵራት ወደ አምላካችን ቤት፣ ወደሚያገለግሉትም ካህናት እናመጣለን።

37“ከዚህም በላይ የቡሗችንን፣ የእህል ቍርባናችንን፣ የዛፎቻችንን ፍሬ ሁሉ፣ አዲሱን የወይን ጠጃችንንና የዘይታችንን በኵራት ወደ ካህናቱ፣ ወደ አምላካችን ቤት ዕቃ ቤቶች እናመጣለን። እኛ በምንሠራባቸው ከተሞች ሁሉ ያለውን ዐሥራት የሚሰበስቡት ሌዋውያን ስለሆኑ፣ የሰብላችንን ዐሥራት ወደ ሌዋውያኑ እናመጣለን። 38ዐሥራቱን በሚቀበሉበት ጊዜም ከአሮን ዘር የተወለደው ካህን ከሌዋውያኑ ጋር አብሮ ይገኛል፤ ሌዋውያኑም የዐሥራቱን አንድ ዐሥረኛ ወደ አምላካችን ቤት፣ ወደ ዕቃ ማከማቻ ክፍሎች ያመጡታል። 39የእስራኤል ሕዝብና ሌዋውያኑ ጭምር፣ ከእህሉ፣ ከዐዲሱ ወይን ጠጅና ከዘይቱ ያዋጡትን፣ የመቅደሱ ዕቃዎች ወደሚቀመጡባቸው፣ አገልጋይ ካህናት፣ በር ጠባቂዎቹና መዘምራኑ ወደሚያርፉባቸው ዕቃ ቤቶች ያምጡ።

“እኛም የአምላካችንን ቤት ቸል አንልም።”