Nouă Traducere În Limba Română

Neemia 1

Rugăciunea lui Neemia

1Cuvintele lui Neemia, fiul lui Hacalia.

În luna Chislev[a], în al douăzecilea an, în timp ce mă aflam în citadela Susei, unul din fraţii mei, Hanani, a sosit din Iuda împreună cu câţiva bărbaţi. I-am întrebat despre iudeii care supravieţuiseră, cei rămaşi după captivitate, şi despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns astfel: „Supravieţuitorii, cei care au rămas după captivitate, sunt acolo, în provincie, în necaz mare şi ruşine! Zidul Ierusalimului este dărâmat, iar porţile lui sunt arse.“

Când am auzit aceste lucruri, m-am aşezat jos, am plâns şi am bocit câteva zile. Am postit şi m-am rugat Dumnezeului cerurilor, zicând astfel:

Doamne, Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule cel Mare şi Înfricoşător, Cel Care Îşi păstrează legământul şi îndurarea[b] faţă de cei ce Îl iubesc şi-I păzesc poruncile, pleacă-Ţi, Te rog, urechea şi deschide-Ţi ochii, ca să iei aminte la rugăciunea slujitorului Tău, rugăciune cu care mă înfăţişez înaintea Ta zi şi noapte, rugăciune cu privire la israeliţi, slujitorii Tăi, mărturisind păcatele israeliţilor, pe care noi le-am săvârşit faţă de Tine. Atât eu, cât şi familia mea am păcătuit. Te-am jignit şi nu am păzit poruncile, legile şi hotărârile pe care Tu le-ai poruncit lui Moise, robul Tău. Adu-Ţi aminte de cuvântul pe care i l-ai poruncit lui Moise, robul Tău, când ai zis: «Dacă veţi fi necredincioşi, vă voi împrăştia printre popoare, dar, dacă vă veţi întoarce la Mine, dacă veţi păzi poruncile Mele şi le veţi împlini, chiar dacă veţi fi alungaţi până la marginea îndepărtată a cerului şi de acolo vă voi aduna şi vă voi aduce în locul unde am ales să locuiască Numele Meu.» 10 Ei sunt slujitorii Tăi şi poporul Tău, pe care l-ai răscumpărat cu puterea Ta cea mare şi cu braţul Tău cel puternic. 11 Stăpâne, Te rog, pleacă-Ţi urechea la rugăciunea slujitorului Tău şi la rugăciunea slujitorilor Tăi care-şi găsesc plăcerea în a se teme de Numele Tău. Te rog, dă izbândă slujitorului Tău astăzi! Fă să capăt trecere înaintea acestui om!“

Pe atunci eram paharnicul împăratului.

Notas al pie

  1. Neemia 1:1 Luna a noua în calendarul babilonian, ce corespunde lunilor noiembrie-decembrie
  2. Neemia 1:5 Ebr.: hesed, termen care apare frecvent (de peste 250 ori) în VT, având o varietate de sensuri (îndurare, bunătate, bunăvoinţă, milă, credincioşie, dragoste statornică). Se referă atât la relaţiile dintre oameni, cât şi, într-un mod cu totul special, la relaţia dintre YHWH şi Israel. Cel mai frecvent, se referă la loialitatea părţilor implicate în legământ (în special loialitatea lui YHWH, care este certă). Termenul, aşa cum o dovedeşte varietatea de sensuri, cuprinde toate implicaţiile loialităţii lui YHWH faţă de promisiunile legământului; peste tot în carte. Sau: Îşi păstrează cu loialitate legământul; sau: Îşi păstrează legământul dragostei

New Living Translation

Nehemiah 1

1These are the memoirs of Nehemiah son of Hacaliah.

Nehemiah’s Concern for Jerusalem

In late autumn, in the month of Kislev, in the twentieth year of King Artaxerxes’ reign,[a] I was at the fortress of Susa. Hanani, one of my brothers, came to visit me with some other men who had just arrived from Judah. I asked them about the Jews who had returned there from captivity and about how things were going in Jerusalem.

They said to me, “Things are not going well for those who returned to the province of Judah. They are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem has been torn down, and the gates have been destroyed by fire.”

When I heard this, I sat down and wept. In fact, for days I mourned, fasted, and prayed to the God of heaven. Then I said,

“O Lord, God of heaven, the great and awesome God who keeps his covenant of unfailing love with those who love him and obey his commands, listen to my prayer! Look down and see me praying night and day for your people Israel. I confess that we have sinned against you. Yes, even my own family and I have sinned! We have sinned terribly by not obeying the commands, decrees, and regulations that you gave us through your servant Moses.

“Please remember what you told your servant Moses: ‘If you are unfaithful to me, I will scatter you among the nations. But if you return to me and obey my commands and live by them, then even if you are exiled to the ends of the earth,[b] I will bring you back to the place I have chosen for my name to be honored.’

10 “The people you rescued by your great power and strong hand are your servants. 11 O Lord, please hear my prayer! Listen to the prayers of those of us who delight in honoring you. Please grant me success today by making the king favorable to me.[c] Put it into his heart to be kind to me.”

In those days I was the king’s cup-bearer.

Notas al pie

  1. 1:1 Hebrew In the month of Kislev of the twentieth year. A number of dates in the book of Nehemiah can be cross-checked with dates in surviving Persian records and related accurately to our modern calendar. This month of the ancient Hebrew lunar calendar occurred within the months of November and December 446 B.c. The twentieth year probably refers to the reign of King Artaxerxes I; compare 2:1; 5:14.
  2. 1:9 Hebrew of the heavens.
  3. 1:11 Hebrew today in the sight of this man.