Nouă Traducere În Limba Română

Naum 3:1-19

Soarta cetății Ninive

1Vai de cetatea vărsătoare de sânge,

plină de minciună,

plină de jaf

și care nu renunță la a prăda!

2Se aude pocnetul biciului

și uruitul roții,

galopul cailor

și huruitul carelor!

3Călăreții se năpustesc,

săbiile scânteiază,

iar sulițele fulgeră!

Sunt o mulțime de morți,

grămezi de cadavre,

hoituri fără număr,

oameni care se împiedică de hoituri –

4și aceasta din cauza multelor curvii ale prostituatei,

cea grațioasă și plăcută, stăpâna vrăjitoriilor,

care vindea4 Sau: trăda; sau: subjuga. neamuri prin desfrânările ei

și clanuri prin vrăjitoriile ei4 Posibil o aluzie la cultul zeiței Iștar, zeița dragostei și a fertilității și la practica magiei, care era dominantă în Asiria..

5„Iată că sunt împotriva ta! zice Domnul Oștirilor.

Îți voi ridica poalele în cap5 Aceasta era pedeapsa aplicată prostituatelor și celor ce comiteau adulter.

și voi arăta neamurilor goliciunea ta,

iar regatelor – rușinea ta!

6Voi arunca spurcăciuni peste tine,

te voi înjosi

și te voi face o priveliște pentru toți.

7Atunci toți cei ce te vor vedea vor fugi de tine și vor zice:

«Ninive este pustiită! Cine o va plânge?»

Unde să‑ți caut mângâietori?“

8Ești tu mai bună decât No‑Amon8 Cu referire la Teba, o cetate importantă construită în Egiptul de Sus (sudul Egiptului), pe ambele maluri ale Nilului. Ea a fost cucerită și distrusă de asirieni în anul 663 î.Cr.,

cetatea care era așezată pe Nil,

înconjurată de ape,

a cărei fortăreață era marea8 Este vorba despre Nil, cea mai cunoscută apă pentru tebani, considerată o adevărată mare.

al cărei zid era apa?

9Cuș9 Regiunea Nilului Superior; Etiopia și teritoriile învecinate. și Egiptul erau tăria ei nemărginită,

iar Put9 Identificarea exactă a acestui teritoriu este nesigură; probabil în Africa, datorită asocierii lui, în referințele biblice, cu Egipt și Cuș (Etiopia); posibil Somalia (Punt în inscripțiile egiptene); vechile inscripții persane se referă la Libia sub numele de Putaya, iar Put a fost asociat în mod tradițional cu Libia, asociere care este însă nesigură, creând anumite probleme, ca în textul de față. și Libia îi erau ajutoare.

10Și totuși a fost exilată,

a trebuit să plece în captivitate!

Chiar și copiii ei au fost zdrobiți

la fiecare capăt de drum!

Au tras la sorți pentru fruntașii ei,

și toți mai marii ei au fost puși în lanțuri.

11Și tu te vei îmbăta

și te vei ascunde!

Și tu vei căuta un refugiu în fața dușmanului!

12Toate fortificațiile tale sunt ca niște smochini

plini cu cele dintâi roade;

dacă sunt scuturate,

ele cad în gura celui ce vrea să le mănânce.

13Iată, cei din poporul tău

sunt ca niște femei în mijlocul tău!

Porțile țării tale sunt larg deschise dușmanilor tăi;

focul le‑a mistuit zăvoarele.

14Scoate‑ți apă pentru asediu!

Întărește‑ți fortificațiile!

Calcă noroiul!

Frământă lutul!

Pregătește cuptorul de cărămidă!

15Acolo te va mistui focul,

iar sabia te va tăia;

te va devora, ca o lăcustă!

Înmulțiți‑vă ca lăcusta Ielek!

Înmulțiți‑vă ca lăcusta Arbe!15-17 Sensul exact al denumirilor în ebraică pentru cele două specii de lăcuste este nesigur.

16Ți‑ai înmulțit negustorii

mai mult decât stelele cerurilor.

Ei însă prădează ca lăcusta Ielek

și apoi zboară.

17Voievozii17 Sensul termenului ebraic este nesigur. tăi sunt ca lăcusta Arbe,

iar scribii17 Ofițeri care se ocupau cu recrutarea. tăi ca un roi de lăcuste

care se așază pe ziduri într‑o zi răcoroasă,

dar care, atunci când răsare soarele, zboară

și nu se mai cunoaște locul unde au fost.

18Păstorii18 Cu sensul de conducători; guvernatori. tăi au ațipit, împărate al Asiriei,

iar cei măreți ai tăi se odihnesc!

Poporul tău a fost împrăștiat pe munți

și nu este nimeni să‑i adune!

19Nu este alinare pentru rana ta,

iar lovitura‑ți este fatală!

Toți cei ce aud vești despre tine,

bat din palme,

căci peste cine nu s‑a abătut

răutatea ta neîncetată?!

New Russian Translation

Наум 3:1-19

Горе Ниневии

1Горе кровавому городу, полному лжи,

в котором не прекращаются воровство и грабеж!

2Слышны щелканье кнута, стук колес,

топот скачущих лошадей и грохот колесниц.

3Несется конница, сверкают мечи, блестят копья!

Множество пораженных, целые груды трупов,

мертвым телам нет числа,

люди спотыкаются об эти тела.

4И все это – за великое распутство блудницы,

пленительной и искусной в чарах,

покоряющей народы своим распутством

и племена – своим колдовством.

5– Я против тебя, – возвещает Господь Сил, –

Я задеру твой подол тебе на лицо,

Я покажу народам твою наготу

и царствам – твой срам.

6Я забросаю тебя грязью,

буду относиться к тебе с презрением

и выставлю тебя на всеобщее обозрение.

7И будет так, что каждый, кто увидит тебя,

побежит от тебя и скажет:

«Ниневия в руинах, кто будет ее оплакивать?»

Где найду Я того, кто утешит ее?

8Разве ты лучше города Фивы3:8 Букв.: «Но-Амон». Ассирия завоевала Фивы в 663 г. до н. э.,

расположенного между реками

и окруженного водой?

Река была его защитою, и вода – его стеною.

9Куш и Египет были его безграничной силой,

Пут и Ливия были в числе его союзников.

10Но он все же был взят в плен

и отправлен в изгнание.

Его младенцы разбиты на перекрестках всех улиц.

О его знатных людях бросали жребий,

и всех их заковали в цепи.

11Так и ты – опьянеешь, скроешься

и будешь искать защиты от врага.

12Твои крепости подобны инжиру

со спелыми плодами: если тряхнуть их,

то они упадут прямо в рот тому, кто ест.

13Взгляни на свои войска –

они трусливы, как женщины!

Ворота твоей земли

распахнуты настежь для твоих врагов,

а их засовы пожрал огонь.

14Начерпай воды и запасись ею на время осады,

укрепи свою оборону.

Иди, намеси глины и сделай кирпичи,

чтобы укрепить ими свои стены.

15Огонь поглотит тебя,

меч сразит тебя

и, как саранча, пожрет тебя.

Размножайся, как кузнечик,

размножайся, как саранча!

16Торговцев у тебя стало больше,

чем звезд на небе, но, подобно саранче,

они опустошат землю и улетят.

17Твоя охрана, как саранча,

твои военачальники, как полчища саранчи,

которые располагаются на стенах в холодные дни,

но как пригреет солнце, разлетаются,

а куда, никто не знает.

18Царь Ассирии, спят твои пастухи3:18 То есть правители.,

отдыхают твои приближенные.

Твои люди рассеяны по горам,

и некому их собрать.

19Твоя рана неизлечима,

твое ранение смертельно.

Все, кто услышит новость о твоем падении,

будут ей рукоплескать,

ведь кто не испытал на себе

твою бесконечную жестокость?