Nouă Traducere În Limba Română

Naum 2:1-13

Căderea cetății Ninive

1Distrugătorul s‑a suit împotriva ta, Ninive1 În anul 612 î.Cr. o alianță formată din Babilonia (Nabopolassar) și Media (Cyaxares), cărora li s‑au alăturat triburi scite, au asediat Ninive și au cucerit‑o.!

Păzește‑ți fortificațiile!

Veghează asupra drumului!

Încinge‑ți coapsele!

Adună‑ți toată puterea!

2Căci Domnul va reface măreția lui Iacov

asemenea măreției lui Israel de odinioară,

căci i‑au jefuit prădătorii

și le‑au distrus butucii de vie.

3Scutul vitejilor lui este roșu;

războinicii lui sunt îmbrăcați în stacojiu.

Carele sunt ca un metal înroșit

în ziua pregătirii lor,

iar sulițele sunt agitate.

4Carele aleargă nebunește pe drumuri

și gonesc prin piețe.

La înfățișare sunt ca niște torțe

și țâșnesc ca fulgerele.

5El5 Cu referire fie la împăratul Asiriei, fie la asediator. își aduce aminte de cei măreți ai săi,

dar ei se împiedică în mersul lor.

Aceștia se grăbesc spre zid

și așază zidul de protecție.

6Porțile râurilor6 Cu referire fie la cele 15 porți pe care le avea Ninive, fie la niște stăvilare prin care asediatorii au oprit apa care a lovit cu putere în zidul cetății și l‑a spart. sunt deschise

și palatul se prăbușește.

7A fost stabilit7 Sensul termenului ebraic este nesigur.! Este dusă în captivitate7 Sau: Este dezgolită., este luată.

Slujitoarele ei se vaită ca niște turturele

și se bat pe piept.

8Ninive este ca un iaz plin,

a cărui apă se scurge.

„Stați! Stați!“,

dar niciunul nu se întoarce.

9Jefuiți argintul,

jefuiți aurul!

Acolo sunt comori nesfârșite,

o mulțime de tot felul de lucruri prețioase.

10Este jefuită, pustiită și devastată!

Inimile se topesc de frică și genunchii tremură!

Toate coapsele sunt în chin și toate fețele au pălit.

11Unde este acum culcușul acela al leilor,

pășunea aceea pentru leii tineri,

pe unde umbla leul, leoaica și puiul de leu,

fără să le sperie nimeni?

12Leul a sfâșiat îndeajuns pentru puii săi

și a sugrumat destulă pradă pentru leoaicele sale.

El și‑a umplut grotele cu pradă

și gropile cu carne sfâșiată.

13„Iată că sunt împotriva ta!“

zice Domnul Oștirilor13 Ebr.: YHWH Țebaot. Termenul ebraic pentru oștiri se poate referi: (1) la oștirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9); (2) la corpurile cerești (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2). Acest titlu face referire, probabil, la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers..

„Îți voi preface carele în fum,

iar sabia îți va mistui leii tineri;

îți voi nimici prada de pe pământ

și glasul mesagerilor tăi nu va mai fi auzit!“

New International Version

Nahum 2:1-13

Nineveh to Fall

In Hebrew texts 2:1-13 is numbered 2:2-14. 1An attacker advances against you, Nineveh.

Guard the fortress,

watch the road,

brace yourselves,

marshal all your strength!

2The Lord will restore the splendor of Jacob

like the splendor of Israel,

though destroyers have laid them waste

and have ruined their vines.

3The shields of the soldiers are red;

the warriors are clad in scarlet.

The metal on the chariots flashes

on the day they are made ready;

the spears of juniper are brandished.2:3 Hebrew; Septuagint and Syriac ready; / the horsemen rush to and fro.

4The chariots storm through the streets,

rushing back and forth through the squares.

They look like flaming torches;

they dart about like lightning.

5Nineveh summons her picked troops,

yet they stumble on their way.

They dash to the city wall;

the protective shield is put in place.

6The river gates are thrown open

and the palace collapses.

7It is decreed2:7 The meaning of the Hebrew for this word is uncertain. that Nineveh

be exiled and carried away.

Her female slaves moan like doves

and beat on their breasts.

8Nineveh is like a pool

whose water is draining away.

“Stop! Stop!” they cry,

but no one turns back.

9Plunder the silver!

Plunder the gold!

The supply is endless,

the wealth from all its treasures!

10She is pillaged, plundered, stripped!

Hearts melt, knees give way,

bodies tremble, every face grows pale.

11Where now is the lions’ den,

the place where they fed their young,

where the lion and lioness went,

and the cubs, with nothing to fear?

12The lion killed enough for his cubs

and strangled the prey for his mate,

filling his lairs with the kill

and his dens with the prey.

13“I am against you,”

declares the Lord Almighty.

“I will burn up your chariots in smoke,

and the sword will devour your young lions.

I will leave you no prey on the earth.

The voices of your messengers

will no longer be heard.”