Nouă Traducere În Limba Română

Naum 1

1O profeţie cu privire la Ninive. Cartea viziunii elkoşitului Naum:

Mânia Domnului împotriva cetăţii Ninive

Domnul este un Dumnezeu gelos şi răzbunător!
    Domnul se răzbună şi este plin de mânie;
Domnul se răzbună pe duşmanii Săi
    şi este mânios pe vrăjmaşii Săi.
Domnul este încet la mânie şi mare în putere!
    Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel rău.
Îşi are calea în vârtej şi în furtună,
    iar norii sunt pulberea de sub picioarele Sale.
El mustră marea şi o usucă
    şi seacă toate râurile;
Başanul şi Carmelul se veştejesc,
    iar floarea Libanului se ofileşte.
Munţii se cutremură înaintea Lui,
    şi dealurile se topesc;
se clatină pământul înaintea Lui,
    lumea şi toţi locuitorii ei.
Cine poate sta în faţa indignării Sale?
    Cine poate îndura apriga Lui mânie?
Furia Lui se revarsă ca focul;
    stâncile se prăbuşesc înaintea Lui.

Domnul este bun!
    El este un loc de scăpare în ziua necazului;
        El îi păzeşte pe cei ce caută adăpost la El.
Dar, printr-un potop care se revarsă,[a]
    El va distruge Ninive din locul ei
        şi Îşi va urmări duşmanii în întuneric.

Ce plănuiţi voi împotriva Domnului?
    El oricum va aduce nimicirea;
        nenorocirea nu va veni de două ori![b]
10 Căci, în timp ce vor fi ca nişte spini încâlciţi
    şi pe când vor fi îmbibaţi de băutură,
        ei vor fi mistuiţi ca o mirişte pe deplin uscată.[c]
11 Din tine, Ninive, a ieşit
    cel ce plănuia răul împotriva Domnului
        şi dădea sfaturi nelegiuite.

12 Aşa vorbeşte Domnul:

«Deşi au aliaţi şi sunt mulţi,
    vor fi seceraţi şi vor pieri.
Chiar dacă te-am asuprit, Iudo,
    nu te voi mai asupri!
13 Acum, voi zdrobi jugul lor de pe tine
    şi-ţi voi rupe legăturile.»

14 Iată ce a poruncit Domnul cu privire la tine, Ninive:
    «Nu vei mai avea urmaşi care să-ţi poarte numele!
Voi tăia chipul cioplit şi cel turnat
    din templul zeilor tăi.
Îţi voi pregăti mormântul,
    căci te-am găsit uşor[d]

15 Iată pe munţi
    picioarele celui ce aduce veşti bune,
        ale celui ce vesteşte pacea!
Iudo, celebrează-ţi sărbătorile
    şi împlineşte-ţi jurămintele,
căci cel nelegiuit nu te va mai invada;
    va fi nimicit cu desăvârşire.

Notas al pie

  1. Naum 1:8 Sau: la El / când se revarsă potopul; potopul simbolizează aici armata invadatoare (vezi Is. 8:7-8)
  2. Naum 1:9 Sau: duşmanii Lui nu se vor mai ridica a doua oară!
  3. Naum 1:10 Sensul în ebraică al acestui verset este nesigur
  4. Naum 1:14 În sensul de: fără valoare; sau: căci eşti de dispreţuit; sau: căci eşti blestemat (pe baza unei posibile relaţii între termenul ebraic qalal şi cel asirian qalu, care înseamnă blestemat)

New Russian Translation

Nahum 1

1Пророчество о Ниневии. Книга видений Наума из Элкоша.

Гнев Господень против Ниневии

2Господь – ревнивый и мстительный Бог;

Господь мстительный и гневливый.

Господь мстит Своим врагам

и хранит гнев против Своих врагов.

3Господь долготерпелив и велик в Своем могуществе;

Господь не оставит виновных без наказания.

Его шествие – в буре и вихре,

облака – пыль от Его ног.

4Он приказывает морю, и оно высыхает,

рекам – и они иссякают.

Башан и Кармил увядают,

и блекнут цветы на Ливане.

5Сотрясаются перед Ним горы и тают холмы.

Земля трепещет перед Его лицом,

трепещет мир и все живущее в нем.

6Кто устоит перед Его негодованием?

Кто сможет выдержать Его пылающий гнев?

Подобно огню разливается Его гнев,

скалы рассыпаются перед Ним.

7Господь благ, Он – убежище в дни бедствий.

Он заботится о тех, кто в Нем ищет прибежища,

8но всепотопляющим наводнением

Он разрушит Ниневию до основания;

мрак настигнет Его врагов.

9Что бы вы ни замышляли против Господа,

Он истребит вас до конца,

и бедствие уже не повторится.

10Они запутаются в терновнике

и будут пьяны от вина,

они будут уничтожены, как сухое жнивье.

11Из тебя, Ниневия, вышел тот,

кто замышляет злое против Господа,

кто советует беззаконное.

12Так говорит Господь:

– Хотя у них есть союзники и их великое множество,

они будут уничтожены и исчезнут,

а тебя, Иудея, раньше Я отягощал,

но впредь уже не стану.

13И теперь Я сокрушу их ярмо, что на твоей шее,

и разорву твои оковы.

14Господь дал следующее повеление о тебе, Ниневия:

– Не станет у тебя потомков,

носящих твое имя.

Я разрушу твоих идолов и уничтожу истуканы,

что находятся в храмах твоих богов.

Я приготовлю тебе могилу,

потому что ты презираема.

15Смотри, идет по горам гонец,

несущий радостную весть,

провозглашающий мир!

Отмечай свои праздники, Иудея,

исполняй свои обещания.

Не вторгнется больше беззаконный в твои владения,

потому что будет полностью уничтожен.