Nouă Traducere În Limba Română

Naum 1:1-15

1O rostire despre Ninive. Cartea viziunii lui Naum, elkoșitul:

Mânia Domnului împotriva cetății Ninive

2Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător!

Domnul Se răzbună și este plin de mânie;

Domnul Se răzbună pe vrăjmașii Săi

și este mânios pe dușmanii Săi.

3Domnul este încet la mânie și mare în putere.

Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel rău.

Își are calea în vijelie și în furtună,

iar norii sunt pulberea de sub picioarele Sale.

4El mustră marea și o usucă

și seacă toate râurile;

Bașanul și Carmelul se veștejesc,

iar floarea Libanului se ofilește.

5Munții se cutremură înaintea Lui,

și dealurile se topesc;

se clatină pământul înaintea Lui,

lumea și toți locuitorii ei.

6Cine poate sta în fața indignării Sale?

Cine poate îndura apriga Lui mânie?

Furia Lui se revarsă ca focul;

stâncile se prăbușesc înaintea Lui.

7Domnul este bun,

este un loc de scăpare în ziua necazului.

El îi cunoaște pe cei ce se adăpostesc în El.

8Dar, printr‑un potop care se revarsă,7-8 Sau: la El / 8 când se revarsă potopul. Potopul simbolizează aici armata invadatoare (vezi Is. 8:7-8).

El va distruge Ninive din locul ei

și Își va urmări dușmanii în întuneric.

9Ce plănuiți voi împotriva Domnului?

El9 Sau: Orice ați plănui voi împotriva Domnului, / El. oricum va aduce nimicirea;

nenorocirea nu va veni de două ori!9 Sau: dușmanii Lui nu se vor mai ridica a doua oară!

10Căci, în timp ce vor fi ca niște spini încâlciți

și pe când vor fi îmbibați de băutură,

vor fi mistuiți ca o miriște pe deplin uscată.10 Sensul versetului este nesigur.

11Din tine a ieșit

cel ce plănuiește răul împotriva Domnului,

cel ce sfătuiește ticăloșia.

12Așa vorbește Domnul:

„Deși au aliați și sunt mulți,

vor fi secerați și vor pieri.

Chiar dacă te‑am asuprit, Iuda,

nu te voi mai asupri!

13Acum, voi zdrobi jugul lor de pe tine

și‑ți voi rupe legăturile.“

14Iată ce a poruncit Domnul cu privire la tine, Ninive:

„Nu vei mai avea urmași care să‑ți poarte numele!

Voi tăia chipul cioplit și chipul turnat

din casa dumnezeilor tăi.

Îți voi pregăti mormântul,

căci te‑am găsit ușor14 În sensul de: fără valoare; sau căci ești de disprețuit; sau căci ești blestemat (pe baza unei posibile relații între termenul ebraic qalal și cel asirian qalu, care înseamnă blestemat)..“

15Iată pe munți picioarele

celui ce aduce vești bune,

ale celui ce vestește pacea!

Iuda, celebrează‑ți sărbătorile

și împlinește‑ți jurămintele,

căci cel ticălos nu te va mai invada;

va fi nimicit cu desăvârșire.

New Russian Translation

Наум 1:1-15

1Пророчество о Ниневии. Книга видений Наума из Элкоша.

Гнев Господень против Ниневии

2Господь – ревнивый и мстительный Бог;

Господь мстительный и гневливый.

Господь мстит Своим врагам

и хранит гнев против Своих врагов.

3Господь долготерпелив и велик в Своем могуществе;

Господь не оставит виновных без наказания.

Его шествие – в буре и вихре,

облака – пыль от Его ног.

4Он приказывает морю, и оно высыхает,

рекам – и они иссякают.

Башан и Кармил увядают,

и блекнут цветы на Ливане.

5Сотрясаются перед Ним горы и тают холмы.

Земля трепещет перед Его лицом,

трепещет мир и все живущее в нем.

6Кто устоит перед Его негодованием?

Кто сможет выдержать Его пылающий гнев?

Подобно огню разливается Его гнев,

скалы рассыпаются перед Ним.

7Господь благ, Он – убежище в дни бедствий.

Он заботится о тех, кто в Нем ищет прибежища,

8но всепотопляющим наводнением

Он разрушит Ниневию до основания;

мрак настигнет Его врагов.

9Что бы вы ни замышляли против Господа,

Он истребит вас до конца,

и бедствие уже не повторится.

10Они запутаются в терновнике

и будут пьяны от вина,

они будут уничтожены, как сухое жнивье.

11Из тебя, Ниневия, вышел тот,

кто замышляет злое против Господа,

кто советует беззаконное.

12Так говорит Господь:

– Хотя у них есть союзники и их великое множество,

они будут уничтожены и исчезнут,

а тебя, Иудея, раньше Я отягощал,

но впредь уже не стану.

13И теперь Я сокрушу их ярмо, что на твоей шее,

и разорву твои оковы.

14Господь дал следующее повеление о тебе, Ниневия:

– Не станет у тебя потомков,

носящих твое имя.

Я разрушу твоих идолов и уничтожу истуканы,

что находятся в храмах твоих богов.

Я приготовлю тебе могилу,

потому что ты презираема.

15Смотри, идет по горам гонец,

несущий радостную весть,

провозглашающий мир!

Отмечай свои праздники, Иудея,

исполняй свои обещания.

Не вторгнется больше беззаконный в твои владения,

потому что будет полностью уничтожен.