Nouă Traducere În Limba Română

Naum 1

1O profeţie cu privire la Ninive. Cartea viziunii elkoşitului Naum:

Mânia Domnului împotriva cetăţii Ninive

Domnul este un Dumnezeu gelos şi răzbunător!
    Domnul se răzbună şi este plin de mânie;
Domnul se răzbună pe duşmanii Săi
    şi este mânios pe vrăjmaşii Săi.
Domnul este încet la mânie şi mare în putere!
    Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel rău.
Îşi are calea în vârtej şi în furtună,
    iar norii sunt pulberea de sub picioarele Sale.
El mustră marea şi o usucă
    şi seacă toate râurile;
Başanul şi Carmelul se veştejesc,
    iar floarea Libanului se ofileşte.
Munţii se cutremură înaintea Lui,
    şi dealurile se topesc;
se clatină pământul înaintea Lui,
    lumea şi toţi locuitorii ei.
Cine poate sta în faţa indignării Sale?
    Cine poate îndura apriga Lui mânie?
Furia Lui se revarsă ca focul;
    stâncile se prăbuşesc înaintea Lui.

Domnul este bun!
    El este un loc de scăpare în ziua necazului;
        El îi păzeşte pe cei ce caută adăpost la El.
Dar, printr-un potop care se revarsă,[a]
    El va distruge Ninive din locul ei
        şi Îşi va urmări duşmanii în întuneric.

Ce plănuiţi voi împotriva Domnului?
    El oricum va aduce nimicirea;
        nenorocirea nu va veni de două ori![b]
10 Căci, în timp ce vor fi ca nişte spini încâlciţi
    şi pe când vor fi îmbibaţi de băutură,
        ei vor fi mistuiţi ca o mirişte pe deplin uscată.[c]
11 Din tine, Ninive, a ieşit
    cel ce plănuia răul împotriva Domnului
        şi dădea sfaturi nelegiuite.

12 Aşa vorbeşte Domnul:

«Deşi au aliaţi şi sunt mulţi,
    vor fi seceraţi şi vor pieri.
Chiar dacă te-am asuprit, Iudo,
    nu te voi mai asupri!
13 Acum, voi zdrobi jugul lor de pe tine
    şi-ţi voi rupe legăturile.»

14 Iată ce a poruncit Domnul cu privire la tine, Ninive:
    «Nu vei mai avea urmaşi care să-ţi poarte numele!
Voi tăia chipul cioplit şi cel turnat
    din templul zeilor tăi.
Îţi voi pregăti mormântul,
    căci te-am găsit uşor[d]

15 Iată pe munţi
    picioarele celui ce aduce veşti bune,
        ale celui ce vesteşte pacea!
Iudo, celebrează-ţi sărbătorile
    şi împlineşte-ţi jurămintele,
căci cel nelegiuit nu te va mai invada;
    va fi nimicit cu desăvârşire.

Notas al pie

  1. Naum 1:8 Sau: la El / când se revarsă potopul; potopul simbolizează aici armata invadatoare (vezi Is. 8:7-8)
  2. Naum 1:9 Sau: duşmanii Lui nu se vor mai ridica a doua oară!
  3. Naum 1:10 Sensul în ebraică al acestui verset este nesigur
  4. Naum 1:14 În sensul de: fără valoare; sau: căci eşti de dispreţuit; sau: căci eşti blestemat (pe baza unei posibile relaţii între termenul ebraic qalal şi cel asirian qalu, care înseamnă blestemat)

New International Version

Nahum 1

1A prophecy concerning Nineveh. The book of the vision of Nahum the Elkoshite.

The Lord’s Anger Against Nineveh

The Lord is a jealous and avenging God;
    the Lord takes vengeance and is filled with wrath.
The Lord takes vengeance on his foes
    and vents his wrath against his enemies.
The Lord is slow to anger but great in power;
    the Lord will not leave the guilty unpunished.
His way is in the whirlwind and the storm,
    and clouds are the dust of his feet.
He rebukes the sea and dries it up;
    he makes all the rivers run dry.
Bashan and Carmel wither
    and the blossoms of Lebanon fade.
The mountains quake before him
    and the hills melt away.
The earth trembles at his presence,
    the world and all who live in it.
Who can withstand his indignation?
    Who can endure his fierce anger?
His wrath is poured out like fire;
    the rocks are shattered before him.

The Lord is good,
    a refuge in times of trouble.
He cares for those who trust in him,
    but with an overwhelming flood
he will make an end of Nineveh;
    he will pursue his foes into the realm of darkness.

Whatever they plot against the Lord
    he will bring[a] to an end;
    trouble will not come a second time.
10 They will be entangled among thorns
    and drunk from their wine;
    they will be consumed like dry stubble.[b]
11 From you, Nineveh, has one come forth
    who plots evil against the Lord
    and devises wicked plans.

12 This is what the Lord says:

“Although they have allies and are numerous,
    they will be destroyed and pass away.
Although I have afflicted you, Judah,
    I will afflict you no more.
13 Now I will break their yoke from your neck
    and tear your shackles away.”

14 The Lord has given a command concerning you, Nineveh:
    “You will have no descendants to bear your name.
I will destroy the images and idols
    that are in the temple of your gods.
I will prepare your grave,
    for you are vile.”

15 Look, there on the mountains,
    the feet of one who brings good news,
    who proclaims peace!
Celebrate your festivals, Judah,
    and fulfill your vows.
No more will the wicked invade you;
    they will be completely destroyed.[c]

Notas al pie

  1. Nahum 1:9 Or What do you foes plot against the Lord? / He will bring it
  2. Nahum 1:10 The meaning of the Hebrew for this verse is uncertain.
  3. Nahum 1:15 In Hebrew texts this verse (1:15) is numbered 2:1.