Nouă Traducere În Limba Română

Naum 1

1O profeţie cu privire la Ninive. Cartea viziunii elkoşitului Naum:

Mânia Domnului împotriva cetăţii Ninive

Domnul este un Dumnezeu gelos şi răzbunător!
    Domnul se răzbună şi este plin de mânie;
Domnul se răzbună pe duşmanii Săi
    şi este mânios pe vrăjmaşii Săi.
Domnul este încet la mânie şi mare în putere!
    Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel rău.
Îşi are calea în vârtej şi în furtună,
    iar norii sunt pulberea de sub picioarele Sale.
El mustră marea şi o usucă
    şi seacă toate râurile;
Başanul şi Carmelul se veştejesc,
    iar floarea Libanului se ofileşte.
Munţii se cutremură înaintea Lui,
    şi dealurile se topesc;
se clatină pământul înaintea Lui,
    lumea şi toţi locuitorii ei.
Cine poate sta în faţa indignării Sale?
    Cine poate îndura apriga Lui mânie?
Furia Lui se revarsă ca focul;
    stâncile se prăbuşesc înaintea Lui.

Domnul este bun!
    El este un loc de scăpare în ziua necazului;
        El îi păzeşte pe cei ce caută adăpost la El.
Dar, printr-un potop care se revarsă,[a]
    El va distruge Ninive din locul ei
        şi Îşi va urmări duşmanii în întuneric.

Ce plănuiţi voi împotriva Domnului?
    El oricum va aduce nimicirea;
        nenorocirea nu va veni de două ori![b]
10 Căci, în timp ce vor fi ca nişte spini încâlciţi
    şi pe când vor fi îmbibaţi de băutură,
        ei vor fi mistuiţi ca o mirişte pe deplin uscată.[c]
11 Din tine, Ninive, a ieşit
    cel ce plănuia răul împotriva Domnului
        şi dădea sfaturi nelegiuite.

12 Aşa vorbeşte Domnul:

«Deşi au aliaţi şi sunt mulţi,
    vor fi seceraţi şi vor pieri.
Chiar dacă te-am asuprit, Iudo,
    nu te voi mai asupri!
13 Acum, voi zdrobi jugul lor de pe tine
    şi-ţi voi rupe legăturile.»

14 Iată ce a poruncit Domnul cu privire la tine, Ninive:
    «Nu vei mai avea urmaşi care să-ţi poarte numele!
Voi tăia chipul cioplit şi cel turnat
    din templul zeilor tăi.
Îţi voi pregăti mormântul,
    căci te-am găsit uşor[d]

15 Iată pe munţi
    picioarele celui ce aduce veşti bune,
        ale celui ce vesteşte pacea!
Iudo, celebrează-ţi sărbătorile
    şi împlineşte-ţi jurămintele,
căci cel nelegiuit nu te va mai invada;
    va fi nimicit cu desăvârşire.

Notas al pie

  1. Naum 1:8 Sau: la El / când se revarsă potopul; potopul simbolizează aici armata invadatoare (vezi Is. 8:7-8)
  2. Naum 1:9 Sau: duşmanii Lui nu se vor mai ridica a doua oară!
  3. Naum 1:10 Sensul în ebraică al acestui verset este nesigur
  4. Naum 1:14 În sensul de: fără valoare; sau: căci eşti de dispreţuit; sau: căci eşti blestemat (pe baza unei posibile relaţii între termenul ebraic qalal şi cel asirian qalu, care înseamnă blestemat)

Amplified Bible

Nahum 1

God Is Awesome

1The [a]oracle (a burdensome message—a pronouncement from God) concerning [b]Nineveh [the capital city of Assyria]. The book of the vision of Nahum of Elkosh [which he saw in spirit and prophesied].


The Lord is a jealous and avenging God [protecting and demanding what is rightfully and uniquely His];
The Lord avenges and He is full of wrath.
The Lord takes vengeance on His adversaries,
And He reserves wrath for His enemies.

The Lord is slow to anger and great in power
And He will by no means leave the guilty unpunished.
The Lord has His way in the whirlwind and in the storm,
And the clouds are the dust beneath His feet.

He rebukes the sea and dries it up;
He dries up all the rivers [illustrating His judgment].
Bashan [on the east] and [Mount] Carmel [on the west] wither,
And [in the north] the blossoms of Lebanon fade.

The mountains quake before Him
And the hills melt away;
Indeed the earth is shaken by His presence—
Yes, the world and all that dwell in it.

Who can stand before His indignation [His great wrath]?
And who can stand up and endure the fierceness of His anger?
His wrath is poured out like fire
And the rocks are destroyed by Him.

The Lord is good,
A strength and stronghold in the day of trouble;
He knows [He recognizes, cares for, and understands fully] those who take refuge and trust in Him.

But with an [c]overwhelming flood [of judgment through invading armies]
He will make a complete destruction of [d]its site
And will pursue His enemies into darkness.


Whatever [plot] you [Assyrians] devise against the Lord,
He will make a complete end of it;
Affliction [of God’s people by the hand of Assyria] will not occur twice.
10 
Like tangled thorn branches [gathered for fuel],
And like those drowned in drunkenness,
[e]The people of Nineveh are consumed [through fire]
Like stubble completely withered and dry [in the day of the Lord’s wrath].
11 
From you [O Nineveh],
One has gone forth who plotted evil against the Lord,
A malevolent [f]counselor [the king of Assyria].

12 This is what the Lord says,

“Though they are at full strength and many in number,
Even so, they will be cut off and pass away.
Though I have afflicted you and caused you grief [O Jerusalem],
I will afflict you no longer.
13 
“Now, I will break his yoke [of taxation] off you,
And I will tear off your shackles.”

14 
The Lord has given a command concerning you [O king of Nineveh]:
“Your name will no longer be perpetuated.
I will cut off the carved idols and cast images
From the temple of your gods;
I will prepare your grave,
For you are vile and unworthy.”

15 
Behold, on the mountains the feet of him who brings good news [telling of Assyria’s destruction],
Who announces peace and prosperity!
Celebrate your feasts, O Judah;
Perform your vows.
For the wicked one [the king of Assyria] will never again pass through you;
He is completely cut off.

Notas al pie

  1. Nahum 1:1 An urgent message the prophet is under compulsion to proclaim.
  2. Nahum 1:1 Under the preaching of Jonah, the king of Nineveh and all its people repented (Jon 3:5). But when Nahum came to Nineveh a hundred and fifty years later, everything had changed and the people had become hopelessly wicked. God’s wrath was not to be turned away this time.
  3. Nahum 1:8 The overwhelming flood may be understood as a metaphor describing a conquering army as well as a literal reference to a flood of water. Diodorus of Sicily refers to a legend that Nineveh could never be taken until the river became its enemy. Arbaces the Scythian had besieged the city in vain for two years, but in the third year the Khoser River washed away a considerable section of the very great wall and the invaders pushed through this opening. Nahum 2:6 refers to the devastating flood and 3:13, 15 probably to the destruction of Nineveh by fire. The vivid descriptions of ch 3 are historically accurate.
  4. Nahum 1:8 The city of Nineveh was the magnificent capital of the Assyrian Empire. The great palace of Sennacherib was without rival and contained at least seventy or more rooms. The city was home to more than 120,000 residents (at least twice the size of Babylon) and had no less than fifteen gates in the wall surrounding the city. During its glory days it was probably the largest city in the known world. Built near the juncture of the Tigris River and its tributary the Khoser, it was served by an elaborate water system of eighteen canals. Nineveh had many suburbs, three of which are mentioned along with Nineveh in Gen 10:11, 12. Nineveh’s extensive ruins are located near the modern city of Mosul, Iraq.
  5. Nahum 1:10 Lit They.
  6. Nahum 1:11 The reference here may be to Sennacherib, who reigned over Assyria from 705-681 b.c. He led an attack on Judah (the Southern Kingdom) in 701 b.c.