Nouă Traducere În Limba Română

Mica 6

Domnul acuză Israelul

1Ascultaţi ce zice Domnul:

„Ridică-te şi apără-ţi pricina înaintea munţilor
    şi dealurile să-ţi asculte glasul!
Munţi, ascultaţi acuza Domnului!
    Luaţi aminte, temelii trainice ale pământului,
căci Domnul are o dispută cu poporul Său
    şi se judecă cu Israel!

Poporul Meu, ce ţi-am făcut?
    Cu ce te-am împovărat? Răspunde-Mi!
Căci te-am scos din ţara Egiptului
    şi te-am răscumpărat din casa sclaviei!
I-am trimis înaintea ta pe Moise,
    pe Aaron şi pe Miriam!
Poporul Meu, adu-ţi aminte
    ce plănuia Balak, regele Moabului,
        şi ce i-a răspuns Balaam, fiul lui Beor!
Aminteşte-ţi ce s-a întâmplat de la Şitim la Ghilgal,
    ca să pricepi faptele drepte ale Domnului!

Cu ce-L voi întâmpina pe Domnul,
    cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului Preaînalt?
Să-L întâmpin oare cu arderi de tot,
    cu viţei de un an?
Va fi, oare, Domnul mulţumit cu mii de berbeci
    sau cu zeci de mii de torente de untdelemn?
Să dau, oare, pentru nelegiuirea mea pe întâiul meu născut,
    să ofer rodul trupului meu pentru păcatele sufletului meu?
El ţi-a arătat, omule, ce este bine!
    Şi ce altceva cere Domnul de la tine
decât să faci dreptate, să iubeşti îndurarea
    şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?

Vina şi pedeapsa lui Israel

Glasul Domnului strigă cetăţii
    (Este înţelept să se teamă de Numele Tău![a]):
        Ascultaţi pedeapsa şi pe Cel Ce o hotărăşte![b]
10 Mai sunt în casa celui rău comori nelegiuite[c]
    şi blestemata aceea de efă[d] mică?
11 Pot socoti Eu curat pe cel cu cântare măsluite
    şi cu greutăţi înşelătoare în sac?
12 Bogaţii cetăţii sunt plini de violenţă;
    locuitorii ei spun minciuni
        şi limba le este înşelătoare.“
13 „De aceea şi Eu te voi lovi cu boală,[e]
    te voi pustii pentru păcatele tale!
14 Vei mânca, dar nu te vei sătura,
    ci foamea[f] va rămâne în tine.
Vei ascunde lucruri, dar nu le vei putea salva,
    şi ceea ce totuşi vei salva voi da pradă sabiei.
15 Vei semăna, dar nu vei secera;
    vei stoarce măsline, dar nu te vei unge cu uleiul lor;
        vei face must, dar nu vei bea vin.
16 Ai păzit hotărârile lui Omri
    şi toate faptele casei lui Ahab[g],
        urmând sfaturile lor.
De aceea te voi da pradă pustiirii,
    locuitorii tăi[h] vor fi de batjocură
        şi veţi purta batjocura popoarelor[i].“

Notas al pie

 1. Mica 6:9 Sau: Teama de Numele Tău înseamnă înţelepciune!
 2. Mica 6:9 Sensul în ebraică al versului este nesigur; sau: Ascultaţi, voi triburi / şi adunarea cetăţii!
 3. Mica 6:10 Sensul în ebraică al versului este nesigur; sau: Sunt Eu gata să iert (sau: să trec cu vederea), casă nelegiuită, averea dobândită în chip nelegiuit
 4. Mica 6:10 Unitate de măsură pentru volum; aici se referă la măsură în general
 5. Mica 6:13 TM; LXX, Siriacă: „De aceea şi Eu voi începe să te lovesc,
 6. Mica 6:14 Sensul termenului în ebraică este nesigur; sau: murdărie
 7. Mica 6:16 Vezi 1 Regi 16:25, 30
 8. Mica 6:16 Ebr.: ei, cu referire, probabil, la cetatea Ierusalimului
 9. Mica 6:16 LXX; TM: veţi purta batjocura poporului Meu

Nueva Versión Internacional

Miqueas 6

Querella de Dios contra su pueblo

1Escuchen lo que dice el Señor:

«Levántate, presenta tu caso ante las montañas;
    deja que las colinas oigan tu voz».

Escuchen, montañas, la querella del Señor;
    presten atención, firmes cimientos de la tierra;
el Señor entra en juicio contra su pueblo,
    entabla un pleito contra Israel:
«Pueblo mío, ¿qué te he hecho?
    ¡Dime en qué te he ofendido!
Yo fui quien te sacó de Egipto,
    quien te libró de esa tierra de esclavitud.
Yo envié a Moisés, Aarón y Miriam
    para que te dirigieran.
Recuerda, pueblo mío,
    lo que tramaba Balac, rey de Moab,
    y lo que le respondió Balán hijo de Beor.
Recuerda tu paso desde Sitín hasta Guilgal,
    y reconoce las hazañas redentoras del Señor».

¿Cómo podré acercarme al Señor
    y postrarme ante el Dios Altísimo?
¿Podré presentarme con holocaustos
    o con becerros de un año?
¿Se complacerá el Señor con miles de carneros,
    o con diez mil arroyos de aceite?
¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito,
    al fruto de mis entrañas por mi pecado?

¡Ya se te ha declarado lo que es bueno!
    Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor:
Practicar la justicia,
    amar la misericordia,
        y humillarte ante tu Dios.

Castigo por delitos económicos y sociales

Tribu y asamblea de la ciudad,
    escuchen la voz del Señor, que los convoca,
    pues es de sabios temer su nombre.[a]
10 «¡Malvados!
    ¿Debo tolerar sus tesoros mal habidos,
    y sus odiosas medidas adulteradas?
11 ¿Debo tener por justas la balanza falsa
    y la bolsa de pesas alteradas?
12 Los ricos de la ciudad son gente violenta;
    sus habitantes son gente mentirosa;
    ¡engañan con la boca y con la lengua!
13 Por lo que a mí toca, te demoleré a golpes,
    te destruiré por tus pecados.
14 Comerás, pero no te saciarás,
    sino que seguirás padeciendo hambre.[b]
Lo que recojas no lo podrás retener,
    y lo que retengas lo entregaré a la espada.
15 Lo que siembres no lo cosecharás,
    ni usarás el aceite de las aceitunas que exprimas,
    ni beberás el vino de las uvas que pises.
16 Tú sigues fielmente los decretos de Omrí
    y todas las prácticas de la dinastía de Acab;
    te conduces según sus consejos.
Por eso voy a entregarte a la destrucción,
    y a poner en ridículo a tus habitantes.
    ¡Tendrás que soportar el insulto de los pueblos!»[c]

Notas al pie

 1. 6:9 Versículo de difícil traducción.
 2. 6:14 seguirás padeciendo hambre. Texto de difícil traducción.
 3. 6:16 los pueblos (LXX); mi pueblo (TM).