Nouă Traducere În Limba Română

Mica 5

Promisiunea Conducătorului din Betleem

1Acum însă strânge-ţi oştirea[a], fiică înconjurată de războinici[b],
    căci suntem sub asediu!
Ei îl vor lovi cu toiagul peste obraz
    pe judecătorul lui Israel!

„Dar tu, Betleeme Efrata[c],
    deşi eşti neînsemnat printre miile lui Iuda,
totuşi din tine Îmi va ieşi
    Cel Ce va fi Conducător în Israel,
Cel a Cărui origine este din vechime,
    chiar din zilele veşniciei.

De aceea El îi va abandona
    până la vremea când cea care trebuie să nască va naşte.
Apoi, rămăşiţa fraţilor Săi se va întoarce
    la israeliţi.

El se va înfăţişa şi va păstori poporul
    în puterea Domnului,
        în toată maiestatea Numelui Domnului, Dumnezeul Său.
Şi ei vor locui liniştiţi,
    căci atunci El va fi măreţ până la marginile pământului!
        El va fi pacea lor!

Când asirianul va invada ţara noastră
    şi va pătrunde în citadelele noastre[d],
vom ridica împotriva lui şapte păstori,
    chiar opt conducători.
Ei vor păstori ţara Asiriei cu sabia,
    iar ţara lui Nimrod – cu sabia scoasă din teacă[e].
El ne va izbăvi de asirian
    când acesta va invada ţara noastră
        şi va pătrunde în hotarul nostru.

Rămăşiţa lui Iacov, restaurată şi purificată

Atunci rămăşiţa lui Iacov va fi,
    în mijlocul multor popoare,
ca roua de la Domnul,
    ca ploaia măruntă de pe iarbă,
care nu aşteaptă pe nimeni
    şi care nu stă după fiii oamenilor.
Atunci rămăşiţa lui Iacov va fi printre neamuri,
    în mijlocul multor popoare,
ca leul între fiarele pădurii,
    ca un leu tânăr în turmele de oi,
care trece şi calcă în picioare,
    care sfâşie, fără ca cineva să poată izbăvi.
Mâna îţi va fi ridicată peste duşmanii tăi
    şi toţi vrăjmaşii tăi vor fi nimiciţi!

10 În ziua aceea, zice Domnul,

îţi voi nimici caii din mijlocul tău
    şi-ţi voi distruge carele,
11 îţi voi nimici cetăţile din ţară
    şi-ţi voi dărâma toate fortificaţiile,
12 îţi voi nimici vrăjitoriile din mână
    şi nu se vor mai găsi la tine oameni care ghicesc,
13 îţi voi nimici idolii
    şi stâlpii sacri din mijlocul tău
şi nu te vei mai închina
    la lucrarea mâinilor tale,
14 îţi voi dezrădăcina aşerele[f] din mijlocul tău
    şi-ţi voi nimici cetăţile.
15 Apoi, mă voi răzbuna cu mânie şi furie
    pe neamurile care nu M-au ascultat.“

Notas al pie

  1. Mica 5:1 Sensul termenului ebraic este nesigur; sau: fă-ţi crestături, în semn de disperare
  2. Mica 5:1 Sau: fiică războinică (lit.: fiică plină cu războinici), posibil o aluzie la fărădelegile Ierusalimului, deoarece acelaşi termen ebraic tradus cu oştire şi cu războinică poate fi tradus şi cu bandă (de jefuitori)
  3. Mica 5:2 Efrata era regiunea în care se afla Betleemul
  4. Mica 5:5 TM; LXX: pe teritoriul nostru (vezi ultimul vers din v. 6)
  5. Mica 5:6 Sau: Nimrod – intrând pe porţile sale (lit.: Nimrod – în porţile sale)
  6. Mica 5:14 Ebr.: aşerim, simboluri din lemn ale zeiţei canaanite Aşera sau ale zeiţei Aştoret (numită în greacă Astarte), împlântate pe o înălţime, sub un copac umbros, alături de un altar; stâlpi sacri, crânguri sacre

Nueva Versión Internacional

Miqueas 5

Humillación y exaltación de la dinastía davídica

1Reagrupa tus tropas, ciudad guerrera,
    porque nos asedian.
Con vara golpearán en la mejilla
    al gobernante de Israel.
Pero de ti, Belén Efrata,
    pequeña entre los clanes de Judá,
    saldrá el que gobernará a Israel;
sus orígenes se remontan hasta la antigüedad,
    hasta tiempos inmemoriales.
Por eso Dios los entregará al enemigo
    hasta que tenga su hijo la que va a ser madre,
y vuelva junto al pueblo de Israel
    el resto de sus hermanos.
Pero surgirá uno para pastorearlos
    con el poder del Señor,
    con la majestad del nombre del Señor su Dios.
Vivirán seguros, porque él dominará
    hasta los confines de la tierra.
    ¡Él traerá la paz!
Si Asiria llegara a invadir nuestro país
    para pisotear nuestras fortalezas,
le haremos frente con siete pastores,
    y aun con ocho líderes del pueblo;
ellos pastorearán a Asiria con la espada;
    con la daga, a la tierra de Nimrod.
Si Asiria llegara a invadir nuestro país,
    si llegara a profanar nuestras fronteras,
    ¡él nos rescatará!

El remanente

Será el remanente de Jacob,
    en medio de muchos pueblos,
como rocío que viene del Señor,
    como abundante lluvia sobre la hierba,
que no depende de los hombres,
    ni espera nada de ellos.
Será el remanente de Jacob entre las naciones,
    en medio de muchos pueblos,
como un león entre los animales del bosque,
    como un cachorro entre las ovejas del rebaño,
que al pasar las pisotea y las desgarra,
    sin que nadie pueda rescatarlas.
Levantarás la mano contra tus enemigos,
    y acabarás con todos tus agresores.

Purificación de un pueblo idólatra y belicoso

10 Esto afirma el Señor:

«En aquel día exterminaré tu caballería,
    y destruiré tus carros de guerra.
11 Exterminaré las ciudades de tu país
    y derribaré todas tus fortalezas.
12 Pondré fin a tus hechicerías
    y no tendrás más adivinos.
13 Acabaré con tus ídolos
    y con tus monumentos sagrados;
nunca más volverás a postrarte
    ante las obras de tus manos.
14 Arrancaré tus imágenes de Aserá,
    y reduciré a escombros tus ciudades;
15 con ira y con furor me vengaré
    de las naciones que no me obedecieron».