Nouă Traducere În Limba Română

Mica 4

Muntele Casei Domnului

1„În zilele de pe urmă,
    muntele Casei Domnului
va fi aşezat drept cel mai înalt dintre munţi,
    va fi înălţat deasupra dealurilor
        şi popoarele vor curge spre el.
Multe neamuri vor veni şi vor zice:
«Să mergem şi să ne suim la muntele Domnului,
    la Casa Dumnezeului lui Iacov!
El să ne înveţe căile Sale,
    şi noi să umblăm pe cărările Sale!»
Căci din Sion va ieşi Legea,
    iar Cuvântul Domnului – din Ierusalim.
El va judeca între multe popoare
    şi va hotărî pentru neamuri puternice, depărtate.
Ei îşi vor făuri din săbii pluguri,
    şi din suliţe – cosoare.
Nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altui neam
    şi nu vor mai învăţa războiul.
Fiecare va locui sub viţa lui
    şi sub smochinul lui
şi nimeni nu-l va mai îngrozi,
    căci gura Domnului Oştirilor[a] a vorbit!

Toate popoarele umblă, fiecare
    în numele zeilor lor;
noi însă vom umbla în Numele Domnului,
    Dumnezeul nostru, pentru veci de veci!“

Promisiunea restaurării

„În ziua aceea, zice Domnul,

îi voi aduna pe cei şchiopi
    şi îi voi strânge laolaltă pe cei alungaţi,
        pe cei pe care i-am rănit.
Voi face din cei şchiopi o rămăşiţă
    şi din cei izgoniţi – un neam puternic.
Domnul va împărăţi peste ei pe muntele Sion,
    de acum şi până în veci.
Cât despre tine, turn de veghe al turmei,
    deal[b] al fiicei Sionului[c],
stăpânirea de odinioară îţi va fi redată,
    regatul se va întoarce la fiica Ierusalimului.

Acum, de ce strigi aşa de tare?
    Nu ai rege?
Ţi-a pierit sfetnicul,
    de te apucă durerea ca pe o femeie la naştere?
10 Zvârcoleşte-te şi geme[d], fiică a Sionului,
    ca o femeie la naştere,
căci acum va trebui să ieşi din cetate
    şi vei locui în câmp!
Te vei duce la Babilon
    şi abia acolo vei fi izbăvită.
Acolo, Domnul te va răscumpăra
    din mâna duşmanilor tăi.

11 Dar acum multe neamuri
    sunt adunate împotriva ta,
zicând: «Să fie pângărit,
    iar ochii noştri să privească de sus Sionul!»
12 Ei însă nu cunosc
    gândurile Domnului,
nu înţeleg planul Lui,
    nu ştiu că El i-a strâns ca pe nişte snopi în aria de treierat.

13 Scoală-te şi treieră, fiică a Sionului,
    căci îţi voi face cornul din fier.
Copitele ţi le voi face din bronz,
    ca să sfărâmi multe popoare.
Vei închina[e] Domnului prada lor,
    iar bogăţiile lor – Stăpânului întregului pământ.“

Notas al pie

  1. Mica 4:4 Ebr.: YHWH Ţevaot. Termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers
  2. Mica 4:8 Sau: fortăreaţă
  3. Mica 4:8 Cetatea lui David, regele davidic fiind văzut drept păstorul lui Israel (vezi Ps. 78:70-72)
  4. Mica 4:10 Sensul termenului ebraic este nesigur; sau: ţipă
  5. Mica 4:13 Termenul ebraic se referă la un lucru sau o persoană dedicate irevocabil Domnului, fie ca dar, fie printr-o distrugere completă

Nueva Versión Internacional

Miqueas 4

Futura exaltación de Sión

1En los últimos días,
    el monte del templo del Señor
será puesto sobre la cumbre de las montañas
    y se erguirá por encima de las colinas.
Entonces los pueblos marcharán hacia ella,
    y muchas naciones se acercarán, diciendo:
«Vengan, subamos al monte del Señor,
    a la casa del Dios de Jacob.
Dios mismo nos instruirá en sus caminos,
    y así andaremos en sus sendas».
Porque de Sión viene la instrucción;
    de Jerusalén, la palabra del Señor.
Dios mismo juzgará entre muchos pueblos,
    y administrará justicia
    a naciones poderosas y lejanas.
Convertirán en azadones sus espadas,
    y en hoces sus lanzas.
Ya no alzará su espada nación contra nación,
    ni se adiestrarán más para la guerra.
Cada uno se sentará
    bajo su parra y su higuera;
y nadie perturbará su solaz
    —el Señor Todopoderoso lo ha dicho—.
Todos los pueblos marchan
    en nombre de sus dioses,
pero nosotros marchamos en el nombre del Señor,
    en el nombre de nuestro Dios,
    desde ahora y para siempre.

Futura restauración de Sión

«En aquel día —afirma el Señor
    reuniré a las ovejas lastimadas,
    dispersas y maltratadas.
Con las ovejas heridas formaré un remanente,
    y con las desterradas, una nación poderosa.
El Señor reinará sobre ellas en el monte Sión
    desde ahora y para siempre.
Y tú, Torre del Rebaño,
    colina fortificada de la ciudad de Sión:
a ti volverá tu antiguo poderío,
    la soberanía de la ciudad de Jerusalén».

Castigo y triunfo de Sión

Ahora, ¿por qué gritas tanto?
    ¿Acaso no tienes rey?
¿Por qué te han venido dolores de parto?
    ¿Murió acaso tu consejero?
10 Retuércete y puja, hija de Sión,
    como mujer a punto de dar a luz,
porque ahora vas a salir de tu ciudad,
    y tendrás que vivir a campo abierto.
Irás a Babilonia, pero de allí serás rescatada;
    el Señor te librará del poder de tus enemigos.

11 Ahora muchas naciones se han reunido contra ti.
    Y dicen: «¡Que sea profanada Sión!
    ¡Disfrutemos del espectáculo!»
12 Pero ellas no saben lo que piensa el Señor,
    ni comprenden sus designios;
no saben que él las junta
    como a gavillas en la era.
13 ¡Levántate, hija de Sión!
    ¡Ponte a trillar!
Yo haré de hierro tus cuernos
    y de bronce tus pezuñas,
para que conviertas en polvo a muchos pueblos,
    y consagres al Señor sus ganancias injustas;
    sus riquezas, al Señor de toda la tierra.