Nouă Traducere În Limba Română

Mica 4

Muntele Casei Domnului

1„În zilele de pe urmă,
    muntele Casei Domnului
va fi aşezat drept cel mai înalt dintre munţi,
    va fi înălţat deasupra dealurilor
        şi popoarele vor curge spre el.
Multe neamuri vor veni şi vor zice:
«Să mergem şi să ne suim la muntele Domnului,
    la Casa Dumnezeului lui Iacov!
El să ne înveţe căile Sale,
    şi noi să umblăm pe cărările Sale!»
Căci din Sion va ieşi Legea,
    iar Cuvântul Domnului – din Ierusalim.
El va judeca între multe popoare
    şi va hotărî pentru neamuri puternice, depărtate.
Ei îşi vor făuri din săbii pluguri,
    şi din suliţe – cosoare.
Nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altui neam
    şi nu vor mai învăţa războiul.
Fiecare va locui sub viţa lui
    şi sub smochinul lui
şi nimeni nu-l va mai îngrozi,
    căci gura Domnului Oştirilor[a] a vorbit!

Toate popoarele umblă, fiecare
    în numele zeilor lor;
noi însă vom umbla în Numele Domnului,
    Dumnezeul nostru, pentru veci de veci!“

Promisiunea restaurării

„În ziua aceea, zice Domnul,

îi voi aduna pe cei şchiopi
    şi îi voi strânge laolaltă pe cei alungaţi,
        pe cei pe care i-am rănit.
Voi face din cei şchiopi o rămăşiţă
    şi din cei izgoniţi – un neam puternic.
Domnul va împărăţi peste ei pe muntele Sion,
    de acum şi până în veci.
Cât despre tine, turn de veghe al turmei,
    deal[b] al fiicei Sionului[c],
stăpânirea de odinioară îţi va fi redată,
    regatul se va întoarce la fiica Ierusalimului.

Acum, de ce strigi aşa de tare?
    Nu ai rege?
Ţi-a pierit sfetnicul,
    de te apucă durerea ca pe o femeie la naştere?
10 Zvârcoleşte-te şi geme[d], fiică a Sionului,
    ca o femeie la naştere,
căci acum va trebui să ieşi din cetate
    şi vei locui în câmp!
Te vei duce la Babilon
    şi abia acolo vei fi izbăvită.
Acolo, Domnul te va răscumpăra
    din mâna duşmanilor tăi.

11 Dar acum multe neamuri
    sunt adunate împotriva ta,
zicând: «Să fie pângărit,
    iar ochii noştri să privească de sus Sionul!»
12 Ei însă nu cunosc
    gândurile Domnului,
nu înţeleg planul Lui,
    nu ştiu că El i-a strâns ca pe nişte snopi în aria de treierat.

13 Scoală-te şi treieră, fiică a Sionului,
    căci îţi voi face cornul din fier.
Copitele ţi le voi face din bronz,
    ca să sfărâmi multe popoare.
Vei închina[e] Domnului prada lor,
    iar bogăţiile lor – Stăpânului întregului pământ.“

Notas al pie

  1. Mica 4:4 Ebr.: YHWH Ţevaot. Termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers
  2. Mica 4:8 Sau: fortăreaţă
  3. Mica 4:8 Cetatea lui David, regele davidic fiind văzut drept păstorul lui Israel (vezi Ps. 78:70-72)
  4. Mica 4:10 Sensul termenului ebraic este nesigur; sau: ţipă
  5. Mica 4:13 Termenul ebraic se referă la un lucru sau o persoană dedicate irevocabil Domnului, fie ca dar, fie printr-o distrugere completă

King James Version

Micah 4

1But in the last days it shall come to pass, that the mountain of the house of the Lord shall be established in the top of the mountains, and it shall be exalted above the hills; and people shall flow unto it.

And many nations shall come, and say, Come, and let us go up to the mountain of the Lord, and to the house of the God of Jacob; and he will teach us of his ways, and we will walk in his paths: for the law shall go forth of Zion, and the word of the Lord from Jerusalem.

And he shall judge among many people, and rebuke strong nations afar off; and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruninghooks: nation shall not lift up a sword against nation, neither shall they learn war any more.

But they shall sit every man under his vine and under his fig tree; and none shall make them afraid: for the mouth of the Lord of hosts hath spoken it.

For all people will walk every one in the name of his god, and we will walk in the name of the Lord our God for ever and ever.

In that day, saith the Lord, will I assemble her that halteth, and I will gather her that is driven out, and her that I have afflicted;

And I will make her that halted a remnant, and her that was cast far off a strong nation: and the Lord shall reign over them in mount Zion from henceforth, even for ever.

And thou, O tower of the flock, the strong hold of the daughter of Zion, unto thee shall it come, even the first dominion; the kingdom shall come to the daughter of Jerusalem.

Now why dost thou cry out aloud? is there no king in thee? is thy counsellor perished? for pangs have taken thee as a woman in travail.

10 Be in pain, and labour to bring forth, O daughter of Zion, like a woman in travail: for now shalt thou go forth out of the city, and thou shalt dwell in the field, and thou shalt go even to Babylon; there shalt thou be delivered; there the Lord shall redeem thee from the hand of thine enemies.

11 Now also many nations are gathered against thee, that say, Let her be defiled, and let our eye look upon Zion.

12 But they know not the thoughts of the Lord, neither understand they his counsel: for he shall gather them as the sheaves into the floor.

13 Arise and thresh, O daughter of Zion: for I will make thine horn iron, and I will make thy hoofs brass: and thou shalt beat in pieces many people: and I will consecrate their gain unto the Lord, and their substance unto the Lord of the whole earth.