Nouă Traducere În Limba Română

Mica 4

Muntele Casei Domnului

1„În zilele de pe urmă,
    muntele Casei Domnului
va fi aşezat drept cel mai înalt dintre munţi,
    va fi înălţat deasupra dealurilor
        şi popoarele vor curge spre el.
Multe neamuri vor veni şi vor zice:
«Să mergem şi să ne suim la muntele Domnului,
    la Casa Dumnezeului lui Iacov!
El să ne înveţe căile Sale,
    şi noi să umblăm pe cărările Sale!»
Căci din Sion va ieşi Legea,
    iar Cuvântul Domnului – din Ierusalim.
El va judeca între multe popoare
    şi va hotărî pentru neamuri puternice, depărtate.
Ei îşi vor făuri din săbii pluguri,
    şi din suliţe – cosoare.
Nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altui neam
    şi nu vor mai învăţa războiul.
Fiecare va locui sub viţa lui
    şi sub smochinul lui
şi nimeni nu-l va mai îngrozi,
    căci gura Domnului Oştirilor[a] a vorbit!

Toate popoarele umblă, fiecare
    în numele zeilor lor;
noi însă vom umbla în Numele Domnului,
    Dumnezeul nostru, pentru veci de veci!“

Promisiunea restaurării

„În ziua aceea, zice Domnul,

îi voi aduna pe cei şchiopi
    şi îi voi strânge laolaltă pe cei alungaţi,
        pe cei pe care i-am rănit.
Voi face din cei şchiopi o rămăşiţă
    şi din cei izgoniţi – un neam puternic.
Domnul va împărăţi peste ei pe muntele Sion,
    de acum şi până în veci.
Cât despre tine, turn de veghe al turmei,
    deal[b] al fiicei Sionului[c],
stăpânirea de odinioară îţi va fi redată,
    regatul se va întoarce la fiica Ierusalimului.

Acum, de ce strigi aşa de tare?
    Nu ai rege?
Ţi-a pierit sfetnicul,
    de te apucă durerea ca pe o femeie la naştere?
10 Zvârcoleşte-te şi geme[d], fiică a Sionului,
    ca o femeie la naştere,
căci acum va trebui să ieşi din cetate
    şi vei locui în câmp!
Te vei duce la Babilon
    şi abia acolo vei fi izbăvită.
Acolo, Domnul te va răscumpăra
    din mâna duşmanilor tăi.

11 Dar acum multe neamuri
    sunt adunate împotriva ta,
zicând: «Să fie pângărit,
    iar ochii noştri să privească de sus Sionul!»
12 Ei însă nu cunosc
    gândurile Domnului,
nu înţeleg planul Lui,
    nu ştiu că El i-a strâns ca pe nişte snopi în aria de treierat.

13 Scoală-te şi treieră, fiică a Sionului,
    căci îţi voi face cornul din fier.
Copitele ţi le voi face din bronz,
    ca să sfărâmi multe popoare.
Vei închina[e] Domnului prada lor,
    iar bogăţiile lor – Stăpânului întregului pământ.“

Notas al pie

  1. Mica 4:4 Ebr.: YHWH Ţevaot. Termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers
  2. Mica 4:8 Sau: fortăreaţă
  3. Mica 4:8 Cetatea lui David, regele davidic fiind văzut drept păstorul lui Israel (vezi Ps. 78:70-72)
  4. Mica 4:10 Sensul termenului ebraic este nesigur; sau: ţipă
  5. Mica 4:13 Termenul ebraic se referă la un lucru sau o persoană dedicate irevocabil Domnului, fie ca dar, fie printr-o distrugere completă

La Bible du Semeur

Michée 4

Dieu régnera en Sion

1Dans l’avenir, il adviendra

que le mont sur lequel est le temple de l’Eternel
sera fermement établi au-dessus des montagnes,
et il s’élèvera par-dessus toutes les hauteurs,
et les peuples y afflueront[a].
De nombreux peuples étrangers viendront,
en se disant les uns aux autres:

«Venez, montons au mont de l’Eternel,
au temple du Dieu de Jacob!
Il nous enseignera les voies qu’il a prescrites;
nous suivrons ses sentiers.»
Car de Sion viendra la Loi,
et de Jérusalem, la Parole de l’Eternel.
Et il sera l’arbitre entre de nombreux peuples;
oui, il sera le juge de puissantes nations, même lointaines.
Martelant leurs épées, ils forgeront des socs pour leurs charrues,
et, de leurs lances, ils feront des faucilles.
Plus aucune nation ne brandira l’épée contre une autre nation,
et l’on n’apprendra plus la guerre.
Chacun habitera en paix sous sa vigne et sous son figuier[b],
il n’y aura personne qui puisse le troubler.
C’est l’Eternel qui a parlé, le Seigneur des armées célestes.
Les autres peuples marchent
chacun au nom de ses divinités,
mais nous, nous marcherons
au nom de l’Eternel, lui qui est notre Dieu,
toujours et à jamais.

Dieu rassemblera son troupeau dispersé

En ce jour-là,
l’Eternel le déclare,
je rassemblerai les brebis, celles qui boitent
et celles qui sont exilées
et que j’ai maltraitées.
Je ferai de celles qui boitent un reste qui subsistera;
de celles qui sont exilées je ferai un peuple puissant.
L’Eternel régnera sur eux, sur le mont Sion, dès maintenant et à jamais.
Et toi, tour du troupeau,
toi, citadelle de la communauté de Sion,
ta souveraineté d’antan
te reviendra:
la royauté que possédait Jérusalem.

Epreuve et délivrance

Et pourquoi maintenant, pousses-tu de tels cris?
N’as-tu donc plus de roi?
Ton conseiller a-t-il péri
pour que les douleurs t’aient saisie
comme une femme qui enfante?
10 Oui, tords-toi de douleur, gémis,
comme une femme qui enfante,
toi qui habites dans Sion!
Car tu devras quitter la ville
et camper en pleins champs;
tu iras jusqu’à Babylone.
Mais là, tu seras délivré,
car l’Eternel te sauvera
du pouvoir de tes ennemis.
11 Mais pour l’instant, de nombreux peuples se sont rassemblés contre toi
disant: «Qu’elle soit profanée,
et que nos yeux contemplent de Sion le spectacle!»
12 Mais ceux-là ne connaissent pas les plans de l’Eternel,
ils ne comprennent pas ses intentions:
il les a rassemblés comme des gerbes pour battre le blé sur une aire.
13 Debout, foulez le blé, habitants de Sion,
je rendrai vos cornes, d’acier,
et vos sabots, de bronze;
et vous écraserez de nombreux peuples;
vous vouerez exclusivement leurs biens à l’Eternel,
et vous offrirez leurs richesses au Seigneur de toute la terre.
14 Maintenant, rassemble tes troupes[c],
ville de troupes!
On nous assiège
et l’on frappe à coups de bâton, le chef d’Israël au visage.

Notas al pie

  1. 4.1 Les v. 1-3 sont parallèles à Es 2.2-4.
  2. 4.4 Expression proverbiale pour parler d’une paix et d’une sécurité parfaites (voir 1 R 5.5; Am 9.14; Za 3.10).
  3. 4.14 rassemble tes troupes. Autre traduction: fais-toi des incisions, pratique de deuil interdite par la Loi (Lv 19.28).