Nouă Traducere În Limba Română

Mica 1

1Cuvântul Domnului, care a venit la Mica din Moreşet, pe vremea lui Iotam, a lui Ahaz şi a lui Ezechia, regii lui Iuda[a] – ce a văzut el cu privire la Samaria şi la Ierusalim:

„Ascultaţi, toate popoarele!
    Să ia aminte pământul şi tot ce este pe el!
Stăpânul Domn să fie martor împotriva voastră,
    Stăpânul – din templul Lui cel sfânt[b]!

Judecată împotriva Samariei şi a Ierusalimului

Iată, Domnul iese din Lăcaşul Lui;
    El coboară şi păşeşte pe înălţimile pământului!
Munţii se topesc sub El
    şi văile se despică
ca ceara înaintea focului
    şi ca apele care ţâşnesc printre versanţi.
Toate acestea, din pricina nelegiuirii lui Iacov,
    din pricina păcatelor casei lui Israel!
Care este nelegiuirea lui Iacov?
    Oare nu Samaria?
Care sunt înălţimile[c] Iudeii?
    Oare nu Ierusalimul?

De aceea voi preface Samaria într-un morman de ruine
    şi într-un loc de plantat vie.
Îi voi prăvăli în vale pietrele
    şi-i voi dezveli temeliile.
Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate,
    tot câştigul ei va fi ars în foc
        şi pe toţi idolii ei îi voi lăsa pradă pustiirii;
pentru că a adunat toate acestea din câştigul de prostituată,
    în plată de prostituată se vor preface.

Plânset şi tânguire

Din pricina aceasta voi plânge şi mă voi tângui,
    voi umbla desculţ şi gol,
voi scoate strigăte precum şacalii
    şi voi jeli ca puii de struţ.
Căci rana[d] ei este de nevindecat;
    ea s-a întins până în Iuda,
a ajuns până la poarta poporului meu,
    până la Ierusalim.
10 Nu daţi de ştire în Gat[e],
    nu plângeţi deloc[f]!
Tăvăliţi-vă în ţărână,
    la Bet-Leafra[g]!
11 Treci, locuitoare a Şafirului[h],
    goală şi plină de ruşine!
Locuitoarea Ţaananului[i]
    nu îndrăzneşte să iasă!
Bet-Eţelul este în jale;
    sprijinul lui a fost luat de la voi![j]
12 Locuitoarea Marotului[k] tânjeşte
    după vremuri mai bune,
căci s-a coborât nenorocirea din partea Domnului
    până la poarta Ierusalimului.
13 Înhamă-ţi caii la carul de luptă,
    locuitoare a Lachişului[l]!
Tu ai fost cea dintâi pricină de păcătuire
    pentru fiica Sionului,
căci în tine au fost găsite
    nelegiuirile lui Israel.
14 De aceea vei da daruri de despărţire[m]
    lui Moreşet-Gat!
Casele din Aczib vor fi o amăgire[n]
    pentru regii lui Israel!
15 Voi aduce un stăpânitor împotriva ta,
    locuitor din Mareşa![o]
Slava lui Israel
    va veni la Adulam.
16 Rade-te şi tunde-te
    din pricina fiilor tăi, care erau bucuria ta;
lărgeşte-ţi pleşuvia precum vulturul,
    căci vor pleca de la tine în captivitate!“

Notas al pie

 1. Mica 1:1 Mica a fost contemporan cu profeţii Isaia şi Osea (vezi primul verset din fiecare carte)
 2. Mica 1:2 Probabil cu referire la cer; vezi v. 3
 3. Mica 1:5 Vezi 2 Cron. 28:25; sau, cf. LXX: păcatul
 4. Mica 1:9 LXX, Siriacă, VUL; TM: rănile
 5. Mica 1:10 Gat sună asemănător cu termenul ebraic pentru a da de ştire
 6. Mica 1:10 TM; LXX: nu plângeţi în Acco. În Acco sună asemănător cu termenul ebraic pentru a plânge
 7. Mica 1:10 Bet-Leafra înseamnă Casa prafului
 8. Mica 1:11 Şafir înseamnă plăcut(ă)
 9. Mica 1:11 Ţaanan sună asemănător cu termenul ebraic pentru a ieşi
 10. Mica 1:11 Bet-Eţel înseamnă Casa apropiată (vecină)
 11. Mica 1:12 Marot înseamnă Cele amare
 12. Mica 1:13 Lachiş sună asemănător cu termenul ebraic pentru caii folosiţi la atelaj
 13. Mica 1:14 Sau: zestre, pe care tatăl o dăruia fetei când aceasta părăsea casa părintească
 14. Mica 1:14 Aczib sună asemănător cu termenul ebraic pentru amăgire
 15. Mica 1:15 Mareşa sună asemănător cu termenul ebraic pentru stăpânitor

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Мих 1

Пролог

1Слово Вечного[a], которое было к Михею из Морешета в дни правления Иотама, Ахаза и Езекии, царей Иудеи,[b] – видение, которое было ему о Самарии и Иерусалиме.

Слушайте, все народы,
    внимай, земля, и всё, что на ней!
Пусть Владыка Вечный будет свидетелем против вас,
    Владыка – из святого храма Своего.

Суд над Самарией и Иерусалимом

Смотрите, Вечный выходит из Своего жилища;
    Он нисходит и ступает по высотам земли.
Плавятся горы под Ним,
    как воск от огня,
раскалываются долины,
    как вода, что льётся со склона.
Всё это – за отступничество Якуба,
    за грехи Исраила.
Кто ввёл Якуба в грех?
    Разве не сама столица Самария?
Кто склонил Иудею к идолопоклонству?
    Разве не сама столица Иерусалим?

– За это Я сделаю Самарию грудой развалин,
    среди которых разобьют виноградники.
Я низвергну её камни в долину
    и обнажу её основания.
Все её истуканы будут расколоты,
    сожжены все храмовые дары;
    Я уничтожу всех её идолов.
В уплату за блуд получала она эти дары,
    и платой блудницам опять они станут.

Плач и горе

Об этом я буду плакать и горевать,
    буду скитаться босым и нагим.
Как шакал, буду выть,
    и причитать – как сова,
потому что рана Самарии неисцелима;
    она дошла до Иудеи,
до ворот моего народа –
    до самого Иерусалима.
10 Не объявляйте об этом нашим врагам в Гате[c],
    не плачьте вовсе[d].
В Бет-Офре[e]
    в знак скорби валяйтесь в пыли.
11 Вы уйдёте в изгнание, горожане Шафира[f],
    нагими и опозоренными.
Не смогут выйти из города
    жители Цаанана[g].
Плачет Бет-Ецель[h]
    не дождётесь от него помощи.
12 Ждут тревожно добрых вестей
    горожане Марота[i],
ведь Вечный ниспослал бедствия
    к воротам Иерусалима.
13 Запрягайте скакунов в колесницы,
    обитатели Лахиша[j].
Вы были началом греха
    для дочери Сиона[k],
потому что с вас начались
    преступления Исраила.
14 Теперь пошлите прощальные подарки
    Морешет-Гату.
Жители Ахзива[l] окажутся обманом
    для царей Исраила.
15 Я опять приведу владельца к вам,
    обитатели Мареши[m].
Вожди[n] Исраила будут прятаться
    в пещерах Адуллама.
16 Обрейте головы в знак печали
    о ваших милых сыновьях;
станьте лысыми, подобно грифу,
    потому что в плен уводят их от вас.

Notas al pie

 1. 1:1 Вечный   – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
 2. 1:1 Иотам, Ахаз и Езекия правили Иудеей в период с 752 по 686 гг. до н. э. Об их правлении см. 4 Цар. 15:32–20:21; 2 Лет. 27–32.
 3. 1:10 В стихах с 10 по 15 пророк прибегает к тонкой игре слов. Гат   – на языке оригинала созвучно с глаголом «объявлять».
 4. 1:10 Или: «Не плачьте в Акко». На языке оригинала слова «в Акко» и «плакать» созвучны.
 5. 1:10 Бет-Офра   – переводится как «дом пыли».
 6. 1:11 Шафир   – переводится как «приятный».
 7. 1:11 Цаанан   – на языке оригинала созвучно с глаголом «выйти».
 8. 1:11 Бет-Ецель   – переводится как «ближайший дом».
 9. 1:12 Марот   – переводится как «горечь».
 10. 1:13 Лахиш   – можно перевести как «упряжка (лошадей)».
 11. 1:13 Дочь Сиона   – олицетворение Иерусалима; также в 4:8, 10 и 13.
 12. 1:14 Ахзив   – переводится как «обман».
 13. 1:15 Мареша   – на языке оригинала созвучно со словом «владелец».
 14. 1:15 Букв.: «Слава».