Nouă Traducere În Limba Română

Matei 18

Cel mai mare în Împărăţia Cerurilor

1Chiar în ceasul acela ucenicii au venit la Isus şi L-au întrebat:

– Cine este cel mai mare în Împărăţia Cerurilor?

Isus a chemat un copilaş, l-a pus să stea în mijlocul lor şi le-a zis:

– Adevărat vă spun că, dacă nu vă schimbaţi şi nu deveniţi ca şi copilaşii, nu veţi intra niciodată în Împărăţia Cerurilor! Prin urmare, oricine se smereşte ca acest copilaş este cel mai mare în Împărăţia Cerurilor. Şi oricine primeşte un astfel de copilaş în Numele Meu, pe Mine Mă primeşte. Dar dacă cineva îl face să păcătuiască pe vreunul dintre aceşti micuţi care cred în Mine, ar fi mai de folos pentru el să i se atârne de gât o piatră mare de moară şi să fie înecat în adâncul mării.

Vai de lumea aceasta, din cauza prilejurilor de păcătuire! Căci prilejurile de păcătuire vin în mod inevitabil, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire! Dacă mâna sau piciorul tău te fac să păcătuieşti, taie-le şi aruncă-le! Este mai bine pentru tine să intri în viaţă ciung sau şchiop, decât să ai două mâini sau două picioare şi să fii aruncat în focul veşnic! Şi dacă ochiul tău te face să păcătuieşti, scoate-l şi aruncă-l! Este mai bine pentru tine să intri în viaţă cu un singur ochi, decât să ai amândoi ochii şi să fii aruncat în focul Gheenei[a]!

Pilda cu oaia rătăcită

10 Vedeţi să nu cumva să-l dispreţuiţi pe vreunul dintre aceşti micuţi, căci vă spun că îngerii lor din ceruri văd întotdeauna faţa Tatălui Meu, Care este în ceruri! 11 (Fiindcă Fiul Omului a venit să mântuiască ce era pierdut.)[b]

12 Ce părere aveţi? Dacă unui om care are o sută de oi i se rătăceşte una dintre ele, nu le lasă el oare pe celelalte nouăzeci şi nouă pe munţi şi se duce s-o caute pe cea rătăcită? 13 Şi dacă i se întâmplă să o găsească, adevărat vă spun că se bucură de ea mai mult decât de celelalte nouăzeci şi nouă, care nu s-au rătăcit! 14 Tot astfel, nu este voia Tatălui vostru din ceruri să piară vreunul dintre aceşti micuţi.

Dacă semenul tău păcătuieşte (împotriva ta)

15 Dacă fratele tău păcătuieşte (împotriva ta)[c], du-te şi mustră-l doar între tine şi el. Dacă te ascultă, l-ai câştigat pe fratele tău. 16 Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine una sau două persoane, pentru ca „orice vorbă să fie susţinută pe baza mărturiei a doi sau trei martori”[d]. 17 Dacă nici de ei nu vrea să asculte, spune acest lucru bisericii[e]. Dar dacă nici de biserică nu vrea să asculte, atunci să fie pentru tine ca unul dintre neamuri[f] şi ca un colector de taxe.

18 Adevărat vă spun că orice veţi lega pe pământ va fi legat în cer şi orice veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer.[g]

19 Din nou, (adevărat)[h] vă spun că, dacă doi dintre voi se înţeleg pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu, Care este în ceruri. 20 Căci unde sunt adunaţi doi sau trei în Numele Meu, acolo, în mijlocul lor, sunt şi Eu!

Pilda cu sclavul nemilostiv

21 Atunci Petru a venit la El şi L-a întrebat:

– Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu când va păcătui faţă de mine? Până la şapte ori?

22 Isus i-a răspuns:

– Eu nu-ţi zic să-l ierţi până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte[i].

23 De aceea, Împărăţia Cerurilor poate fi asemănată cu un împărat care a vrut să-şi pună în ordine socotelile cu sclavii săi. 24 Când a început să facă socotelile, a fost adus la el unul care-i datora zece mii de talanţi[j]. 25 Dar fiindcă nu avea cu ce să plătească, stăpânul a poruncit să fie vândut el, soţia lui, copiii lui şi tot ce avea, pentru a fi plătită datoria. 26 Sclavul a căzut la pământ, i s-a închinat şi i-a zis:

– Mai ai răbdare cu mine şi-ţi voi plăti tot!

27 Stăpânului acelui sclav i s-a făcut milă de el, aşa că l-a lăsat şi i-a iertat datoria.

28 După ce a ieşit afară, sclavul acela s-a întâlnit cu un confrate de-al său, care-i datora o sută de denari[k]. El l-a înşfăcat şi, în timp ce-l strângea de gât, i-a zis:

– Plăteşte ce-mi datorezi!

29 Atunci confratele său a căzut la pământ şi i-a zis:

– Mai ai răbdare cu mine şi-ţi voi plăti!

30 Dar el n-a vrut, ci s-a dus şi l-a aruncat în închisoare până va plăti ce este dator. 31 Când confraţii acestuia au văzut cele întâmplate, s-au întristat foarte tare. Ei s-au dus şi i-au povestit stăpânului lor tot ce se întâmplase.

32 Atunci stăpânul lui l-a chemat la el şi i-a zis:

– Sclav rău, eu ţi-am iertat ţie toată datoria aceea, pentru că m-ai rugat! 33 Nu trebuia oare să ai milă de confratele tău, aşa cum am avut milă şi eu de tine?

34 Stăpânul s-a mâniat şi l-a dat pe mâna celor care torturau, până va plăti tot ce este dator.

35 Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu ceresc dacă nu-l iertaţi fiecare, din inimă, pe fratele vostru.

Notas al pie

 1. Matei 18:9 Vezi nota de la 5:22
 2. Matei 18:11 Cele mai importante mss nu conţin acest verset
 3. Matei 18:15 Cele mai importante mss nu conţin aceste cuvinte
 4. Matei 18:16 Vezi Deut. 19:15
 5. Matei 18:17 Vezi nota de la 16:18
 6. Matei 18:17 Lit.: dintre păgâni (sau: dintre necredincioşi)
 7. Matei 18:18 Vezi nota de la 16:19
 8. Matei 18:19 Unele mss nu conţin acest cuvânt
 9. Matei 18:22 Sau: până la şaptezeci şi şapte; sau: de câte ori este nevoie.
 10. Matei 18:24 O sumă imensă, intenţionat exagerată: zeci de milioane de denari (un talant avea aproximativ 6.000 de denari); pentru denar vezi nota de la 20:2
 11. Matei 18:28 O sumă infimă, comparativ cu precedenta; pentru denar vezi nota de la 20:2

Knijga O Kristu

Evanđelje po Mateju 18

Tko je najveći u kraljevstvu

1U taj čas dođu k Isusu učenici te ga zapitaju: 'Tko je najveći u nebeskom kraljevstvu?'

Isus pozove malo dijete pa ga postavi među njih

i reče: 'Zaista vam kažem, ako se ne obratite i ne postanete poput male djece, nećete ući u nebesko kraljevstvo.

U nebeskome je kraljevstvu, dakle, najveći onaj tko se ponizi kao ovo malo dijete.

Tko zaradi mene[a] primi ovakvo dijete, mene prima.

Ali tko jednoga od ovih malenih koji vjeruju u mene navede da posrne u vjeri, bilo bi mu bolje da mu o vrat objese mlinski kamen i da potone u morsku dubinu.

Teško svijetu jer navodi ljude na grijeh! Napast na zlo je neizbježna, ali teško čovjeku kroz kojega dolazi napast.

Navodi li te na grijeh vlastita ruka ili noga, odsijeci ju i baci. Bolje da u nebo[b] uđeš kljast ili hrom nego da s objema rukama i s objema nogama budeš bačen u vječni oganj.

Navodi li te na grijeh vlastito oko, iskopaj ga i baci. Bolje da jednook uđeš u nebo nego da s oba oka budeš bačen u ognjeni pakao.

10 Pazite da ne prezrete nijednoga od ovih malenih. Jer kažem vam da njihovi anđeli na nebu neprestano gledaju lice mojega Oca, koji je na nebesima. (

11 A ja, Sin Čovječji, došao sam spasiti izgubljene.)'[c]

Prispodoba o izgubljenoj ovci

12 'Što mislite, da netko ima sto ovaca i da jedna od njih zaluta, neće li ostaviti onih devedeset devet u gorama i poći potražiti zalutalu?

13 Zaista vam kažem, ako ju uspije naći, više će se radovati što je pronašao tu jednu ovcu nego što ih devedeset devet nije zalutalo.

14 Tako ni vaš nebeski Otac ne želi da se izgubi i propadne ijedan od ovih malenih.'

Opomena drugim vjernicima

15 'Ako ti brat zgriješi, ukori ga nasamo. Posluša li te, zadobio si brata.

16 Ako te ne posluša, povedi sa sobom još jednoga ili dvojicu braće da se svaka tvrdnja temelji na iskazu dvojice ili trojice svjedoka.[d]

17 Ne posluša li ni njih, reci Crkvi. Ako ne posluša ni Crkvu, smatraj ga poganinom i pokvarenim.[e]

18 Zaista vam kažem, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.

19 Također vam kažem: ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zamole bilo što, moj će im nebeski Otac to dati.

20 Jer gdje se dvojica ili trojica sastanu zaradi mene,[f] tu sam i ja s njima.'

Priča o okrutnom dužniku

21 Tada mu priđe Petar i upita: 'Gospodine, koliko puta da oprostim bratu koji je zgriješio protiv mene? Sedam puta?'

22 'Ne sedam puta,' odgovori mu Isus, 'već sedamdeset puta sedam![g]

23 Nebesko je kraljevstvo kao kad kralj odluči izravnati račune sa slugama.

24 Kad su počeli obračunavati, dovedu mu jednoga koji mu je dugovao tristo tona zlata[h].

25 Kako nije mogao vratiti, kralj zapovjedi da se prodaju on, žena, djeca i sve što imaju te da se tako podmiri dug.

26 Sluga nato padne ničice pred njim i zamoli: "Imaj strpljenja sa mnom i sve ću ti vratiti!'

27 Kralj se sažali nad njim, oslobodi ga i oprosti mu dug.

28 Ali kad taj sluga iziđe, susretne prijatelja koji je njemu dugovao malo novca.[i] Ščepa ga za vrat i počne ga daviti govoreći: "Vrati što si dužan!'

29 Prijatelj klekne pred njega i zamoli: "Imaj sa mnom strpljenja i vratit ću ti!'

30 Ali njegov vjerovnik nije htio pričekati, nego ode i baci ga u tamnicu dok ne vrati dug.

31 Kad su njegovi prijatelji vidjeli što se dogodilo, silno se ražaloste te odu sve ispričati kralju.

32 Nato ga kralj pozove i reče mu: "Zli slugo! Ja sam tebi oprostio sav dug jer si me zamolio!

33 Nisi li se i ti trebao smilovati svojemu prijatelju kao što sam se ja tebi smilovao?

34 I gnjevni ga kralj preda mučiteljima dok ne vrati sav dug.

35 Tako će i moj nebeski Otac postupiti s vama ne oprostite li svojemu bratu od sveg srca.'

Notas al pie

 1. Evanđelje po Mateju 18:5 U grčkome: u moje ime.
 2. Evanđelje po Mateju 18:8 i 9 U grčkome: u život.
 3. Evanđelje po Mateju 18:11 Neki rukopisi ne sadrže taj stih.
 4. Evanđelje po Mateju 18:16 Vidjeti: Ponovljeni zakon 19:15.
 5. Evanđelje po Mateju 18:17 U grčkome: ubiračem poreza. Oni su u to doba bili omraženi jer su surađivali s okupatorskim rimskim vlastima i iznuđivali novac od stanovništva.
 6. Evanđelje po Mateju 18:20 U grčkome: u moje ime.
 7. Evanđelje po Mateju 18:22 Ili: sedamdeset sedam puta.
 8. Evanđelje po Mateju 18:24 U grčkome: deset tisuća talenata. Talenat iznosi otprilike 34 kilograma.
 9. Evanđelje po Mateju 18:28 U grčkome: sto denara.