Nouă Traducere În Limba Română

Matei 15

Isus şi tradiţia bătrânilor

1Atunci nişte farisei şi nişte cărturari au venit din Ierusalim la Isus şi L-au întrebat:

– De ce ucenicii Tăi încalcă tradiţia bătrânilor[a]? Căci ei nu-şi spală mâinile înainte să mănânce!

Isus le-a răspuns:

– Dar voi de ce încălcaţi porunca lui Dumnezeu de dragul tradiţiei voastre? Căci Dumnezeu a zis: „Cinsteşte-i pe tatăl tău şi pe mama ta!“[b] şi „Cel ce îşi blestemă tatăl sau mama trebuie să fie pedepsit cu moartea“[c]. Însă voi ziceţi: „Dacă cineva îi spune tatălui său sau mamei sale: «Orice ai putea primi de la mine este deja închinat ca dar lui Dumnezeu!», acela nu mai este dator să-şi cinstească tatăl (sau mama)[d]“. Şi anulaţi astfel Cuvântul lui Dumnezeu de dragul tradiţiei voastre. Ipocriţilor! Bine a profeţit Isaia despre voi când a zis:

„Poporul acesta Mă cinsteşte cu buzele,
    dar inima lui este departe de Mine!
Degeaba însă Mi se închină ei,
    dând ca învăţături
        nişte porunci de-ale oamenilor!“[e]

Lucrurile care-l spurcă pe om

10 Isus a chemat mulţimea şi a zis: „Ascultaţi şi înţelegeţi! 11 Nu ceea ce intră în gură îl spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură, aceea îl spurcă pe om!“

12 Atunci ucenicii Lui au venit şi I-au zis:

– Ştii că fariseii s-au poticnit la auzul acestor cuvinte?

13 Isus le-a răspuns:

– Orice plantă pe care nu a sădit-o Tatăl Meu ceresc va fi dezrădăcinată. 14 Lăsaţi-i; sunt nişte călăuze oarbe (pentru cei orbi)[f]. Şi dacă un orb călăuzeşte un alt orb, amândoi vor cădea în groapă.

15 Petru I-a zis:

– Explică-ne pilda aceasta!

16 Isus a zis:

– Şi voi tot fără pricepere sunteţi? 17 Nu înţelegeţi că orice intră în gură merge în stomac, iar apoi este aruncat afară, în latrină? 18 Dar ceea ce iese din gură vine din inimă şi aceea îl spurcă pe om. 19 Căci din inimă ies gândurile rele, crimele, adulterele, curviile, furturile, mărturiile mincinoase şi blasfemiile. 20 Acestea sunt lucrurile care îl spurcă pe om! Însă a mânca cu mâinile nespălate nu-l spurcă pe om!

Credinţa canaanitei

21 Isus a plecat de acolo şi S-a dus în părţile Tirului şi ale Sidonului. 22 Şi iată că o femeie canaanită din acea regiune a venit strigând:

– Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este demoniacă şi suferă cumplit!

23 Isus nu i-a răspuns nimic. Ucenicii s-au apropiat şi L-au rugat, zicându-i:

– Dă-i drumul, căci continuă să strige după noi!

24 Isus însă le-a răspuns:

– Nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.

25 Dar ea a venit şi I s-a închinat, zicând:

– Doamne, ajută-mă!

26 Isus i-a răspuns:

– Nu este bine să se ia pâinea copiilor şi să se arunce la căţeluşi!

27 – Da, Doamne, a zis ea, dar şi căţeluşii mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor!

28 Atunci Isus i-a răspuns:

– O, femeie, mare este credinţa ta! Să ţi se facă după cum doreşti!

Şi fiica ei a fost vindecată chiar în ceasul acela.

Isus hrăneşte peste patru mii de oameni

29 Isus a plecat de acolo şi a mers de-a lungul Mării Galileii. Apoi a urcat pe munte şi S-a aşezat acolo. 30 Au venit la El mulţimi mari de oameni, având cu ei şchiopi, orbi, schilozi, muţi şi mulţi alţi bolnavi. I-au aşezat la picioarele Lui, iar El i-a vindecat, 31 astfel că mulţimea s-a minunat văzând că cei muţi vorbesc, cei schilozi se însănătoşesc, cei şchiopi umblă, iar cei orbi văd; şi Îl slăveau pe Dumnezeul lui Israel.

32 Isus i-a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis:

– Mi-e milă de mulţime, pentru că sunt deja trei zile de când stau cu Mine şi nu au ce să mănânce. Nu vreau să-i las să plece flămânzi, ca nu cumva să leşine pe drum.

33 Ucenicii I-au zis:

– De unde să luăm în pustia aceasta atâtea pâini, ca să se sature o asemenea mulţime?!

34 Isus i-a întrebat:

– Câte pâini aveţi?

– Şapte … şi câţiva peştişori, I-au răspuns ei.

35 Isus i-a poruncit mulţimii să se aşeze pe pământ. 36 Apoi a luat cele şapte pâini şi peştişorii, a adus mulţumiri, le-a frânt şi le-a dat ucenicilor, iar ucenicii le-au împărţit mulţimilor. 37 Au mâncat toţi şi s-au săturat; şi au strâns şapte coşuri pline cu firimiturile rămase. 38 Cei ce mâncaseră erau patru mii de bărbaţi, în afară de femei şi de copii. 39 După ce le-a dat drumul mulţimilor, Isus S-a suit în barcă şi S-a dus în regiunea Magadan[g].

Notas al pie

 1. Matei 15:2 Interpretări şi aplicaţii ale Legii lui Moise, trasmise mai întâi pe cale orală, iar pe la 200 d.Cr. înregistrate în scris în ceea ce avea să se numească Mişna
 2. Matei 15:4 Vezi Ex. 20:12; Deut. 5:16
 3. Matei 15:4 Vezi Ex. 21:17; Lev. 20:9
 4. Matei 15:6 Unele mss importante nu conţin aceste cuvinte; posibil să fi fost adăugate pe baza v. 4-5
 5. Matei 15:9 Vezi Is. 29:13
 6. Matei 15:14 Unele mss nu conţin aceste cuvinte
 7. Matei 15:39 Numită şi Magdala sau Dalmanuta (cf. Mc. 8:10); poate fi vorba de acelaşi oraş sau de oraşe diferite, situate foarte aproape unul de celălalt

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Мат 15

О внутренней чистоте

1Затем пришли к Исо из Иерусалима блюстители Закона и учители Таврота и сказали:

– Почему Твои ученики нарушают обычаи наших предков? Они не омывают рук перед едой![a]

Исо ответил:

– А почему вы ради соблюдения своего обычая нарушаете повеление Всевышнего?[b] Ведь Всевышний сказал: «Почитай отца и мать»[c] и «Кто злословит отца или мать, тот должен быть предан смерти»[d]. Вы же говорите, что если человек скажет отцу или матери: «Отдаю Всевышнему то, чем я мог бы тебе помочь», то ему уже не обязательно помогать отцу.[e] Тем самым вы ради своего обычая отменяете слово Всевышнего. Лицемеры! Прав был Исаия, когда пророчествовал о вас:

«Этот народ чтит Меня на словах,
    но сердца их далеки от Меня.
Они поклоняются Мне впустую,
    потому что их учение состоит из человеческих предписаний»[f].

10 Иса подозвал к Себе народ и сказал:

– Выслушайте и постарайтесь понять. 11 Не то, что входит в человека через рот, оскверняет его; оскверняет человека то, что исходит из его уст.

12 Позже ученики сказали Исо:

– Ты знаешь, что Твои слова обидели блюстителей Закона?

13 Исо ответил:

– Каждое растение, посаженное не Моим Отцом, Который на небесах, будет вырвано с корнем. 14 Оставьте их, они слепые поводыри слепых. А если слепой поведёт слепого, то оба упадут в яму.

15 Петрус же попросил:

– Объясни нам эту притчу.

16 – Так и вы тоже до сих пор не понимаете? – сказал Исо. – 17 Неужели вы не понимаете, что всё, что входит в человека через рот, проходит через желудок, а потом выходит вон? 18 Но то, что исходит из уст, исходит из сердца, это и оскверняет человека. 19 Потому что из сердца исходят злые мысли, убийства, супружеская неверность, разврат, воровство, лжесвидетельство, клевета. 20 Именно это оскверняет человека, а не то, что он не омывает рук перед едой.

Вера язычницы

21 Покинув это место, Исо отправился в окрестности Тира и Сидона. 22 Там к Нему с плачем подошла местная женщина-ханонеянка и стала кричать:

– Повелитель, Сын Довуда, сжалься надо мной! Моя дочь одержима демоном и ужасно мучается!

23 Исо не отвечал ей ни слова. Тогда Его ученики стали просить:

– Отошли её, а то она идёт за нами и кричит.

24 Исо сказал женщине:

– Я послан только к народу Исроила, к заблудшим овцам.

25 Женщина подошла и поклонилась Ему:

– Повелитель, помоги мне!

26 Исо ответил:

– Нехорошо будет забрать хлеб у детей и бросить собакам[g].

27 – Да, Повелитель, – ответила женщина, – но ведь и собаки едят крошки, которые падают со стола хозяев.

28 Тогда Исо сказал ей:

– Женщина, у тебя великая вера! Пусть будет так, как ты хочешь.

И в тот же час её дочь исцелилась.

Народ восхваляет Всевышнего за исцеления

29 Исо ушёл оттуда и пошёл вдоль Галилейского озера. В одном месте Он поднялся на склон горы и сел там. 30 К Нему пришло множество людей, среди которых были хромые, слепые, калеки, немые и многие другие больные. Этих несчастных клали к ногам Исо, и Он исцелял их. 31 Люди удивлялись, когда видели немых говорящими, калек здоровыми, хромых ходящими и слепых зрячими, и славили Бога Исроила.

Насыщение более четырёх тысяч человек

32 Исо подозвал Своих учеников и сказал:

– Мне жаль этих людей, они со Мной вот уже три дня, и у них не осталось еды. Я не хочу отпускать их голодными, ведь они могут ослабеть в дороге.

33 Ученики ответили:

– Где же мы возьмём здесь, в этой пустыне, столько хлеба, чтобы накормить всё это множество людей?

34 – Сколько у вас лепёшек? – спросил Исо.

– Семь лепёшек и несколько рыбок, – ответили они.

35 Исо велел людям возлечь на землю. 36 Затем Он взял семь лепёшек и рыбу и, поблагодарив за них Всевышнего, стал разламывать на куски, передавая ученикам, а те, в свою очередь, – народу. 37 Все ели и насытились, и ещё набралось семь полных корзин остатков. 38 Всего ело четыре тысячи одних только мужчин, не считая женщин и детей.

39 Отпустив народ, Исо сел в лодку и отправился в окрестности Магадана[h].

Notas al pie

 1. Мат 15:2 У древних иудеев существовал особый ритуал омовения рук перед приёмом пищи, подобный тому, что можно наблюдать среди народов Востока.
 2. Мат 15:3 Духовные учители иудеев разработали целую систему обрядового очищения, намного превосходящую по своим требованиям то, что Всевышний предписал в Тавроте. Эти установления передавались из поколения в поколение в устной форме.
 3. Мат 15:4 Исх. 20:12; Втор. 5:16.
 4. Мат 15:4 Исх. 21:17; Лев. 20:9.
 5. Мат 15:6 Произнеся эти слова, человек, по мнению духовных учителей, освобождался от обязанности помогать своим нуждающимся родителям. И в данном случае никого не интересовало, будут ли эти средства потрачены на нужды храма или нет.
 6. Мат 15:9 Ис. 29:13.
 7. Мат 15:26 Букв.: «собачкам». Для иудеев собака считалась нечистым животным. Исроильтяне часто называли язычников собаками, но в данном случае Исо не желал кого-либо обидеть, Он просто приводит иллюстрацию из жизни.
 8. Мат 15:39 Точное местоположение этого города в Палестине не известно. Многие толкователи считают, что это другое название города Магдалы, откуда была родом Марьям, одна из последовательниц Исо (см. 27:56).