Nouă Traducere În Limba Română

Matei 1

Cartea genealogiei lui Isus Cristos

1Cartea genealogiei lui Isus Cristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.

Lui Avraam i s-a născut Isaac,

lui Isaac i s-a născut Iacov,

lui Iacov i s-au născut Iuda şi fraţii acestuia,

lui Iuda i s-au născut Pereţ şi Zerah, mama lor fiind Tamar,

lui Pereţ i s-a născut Heţron,

lui Heţron i s-a născut Ram,

lui Ram i s-a născut Aminadab,

lui Aminadab i s-a născut Nahşon,

lui Nahşon i s-a născut Salmon,

lui Salmon i s-a născut Boaz, mama acestuia fiind Rahab,

lui Boaz i s-a născut Obed, mama acestuia fiind Rut,

lui Obed i s-a născut Işai, iar lui Işai i s-a născut regele David.

Lui David i s-a născut Solomon, a cărui mamă fusese înainte soţia lui Urie,

lui Solomon i s-a născut Roboam,

lui Roboam i s-a născut Abia,

lui Abia i s-a născut Asa,

lui Asa i s-a născut Iehoşafat,

lui Iehoşafat i s-a născut Iehoram,

lui Iehoram i s-a născut Uzia,

lui Uzia i s-a născut Iotam,

lui Iotam i s-a născut Ahaz,

lui Ahaz i s-a născut Ezechia,

10 lui Ezechia i s-a născut Manase,

lui Manase i s-a născut Amon,

lui Amon i s-a născut Iosia,

11 iar lui Iosia i s-a născut Iehonia şi fraţii acestuia, pe vremea exilului în Babilon.

12 După exilul în Babilon,

lui Iehonia i s-a născut Şealtiel,

lui Şealtiel i s-a născut Zerub-Babel,

13 lui Zerub-Babel i s-a născut Abiud,

lui Abiud i s-a născut Eliachim,

lui Eliachim i s-a născut Azor,

14 lui Azor i s-a născut Ţadok,

lui Ţadok i s-a născut Achim,

lui Achim i s-a născut Eliud,

15 lui Eliud i s-a născut Elazar,

lui Elazar i s-a născut Mattan,

lui Mattan i s-a născut Iacov,

16 iar lui Iacov i s-a născut Iosif, soţul Mariei, din care s-a născut Isus, Cel Care este numit Cristos[a].

17 Aşadar, de la Avraam până la David sunt în total paisprezece generaţii, de la David până la exilul în Babilon sunt paisprezece generaţii, iar de la exilul în Babilon până la Cristos sunt paisprezece generaţii.[b]

Naşterea lui Isus Cristos

18 Iată însă cum a avut loc naşterea lui Isus Cristos: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif, dar înainte ca ei să locuiască împreună, ea a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. 19 Iosif însă, soţul ei, era un om drept şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea lumii. De aceea el şi-a propus s-o părăsească pe ascuns[c].

20 Dar în timp ce se gândea el la aceste lucruri, iată că un înger al Domnului i s-a arătat în vis şi i-a zis: „Iosif, fiu al lui David, nu te teme s-o iei pe Maria de soţie, căci ce s-a conceput în ea este de la Duhul Sfânt! 21 Ea va naşte un Fiu, Căruia Îi vei pune numele Isus[d], pentru că El Îşi va mântui poporul de păcatele lui!“

22 Toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul care zice: 23 „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi Îi vor pune numele Emanuel“[e], nume care, tradus, înseamnă „Dumnezeu este cu noi“.

24 Când s-a trezit din somn, Iosif a făcut aşa cum i-a poruncit îngerul Domnului. A luat-o pe Maria de soţie, 25 dar n-a cunoscut-o până când ea nu a dat naştere unui Fiu. Iar el I-a pus numele Isus.

Notas al pie

 1. Matei 1:16 Sau: Mesia; atât Cristos (greacă), cât şi Mesia (ebraică şi aramaică) înseamnă Cel care este uns; peste tot în carte
 2. Matei 1:17 În genealogiile biblice, unele nume, care nu sunt atât de importante, sunt omise fie pentru a relaţiona un anume individ în mod direct la un strămoş important, fie pentru a obţine numărul dorit, care de multe ori este un multiplu de şapte, așa cum este în acest text
 3. Matei 1:19 În contextul iudaic, logodna era un angajament mult mai puternic decât în zilele noastre şi nu putea fi ruptă decât printr-un act de divorţ; în Deut. 22:24 femeia logodită este numită soţie, iar în acest verset Iosif este numit soţul Mariei, chiar dacă erau doar logodiţi
 4. Matei 1:21 Isus este transcrierea în greacă a termenului ebraic Iosua (Ieşua), care înseamnă Domnul mântuie
 5. Matei 1:23 Vezi Isaia 7:14

New American Standard Bible

Matthew 1

The Genealogy of Jesus the Messiah

1The [a]record of the genealogy of [b]Jesus [c]the Messiah, the son of David, the son of Abraham:

Abraham [d]was the father of Isaac, [e]Isaac the father of Jacob, and Jacob the father of [f]Judah and his brothers. Judah was the father of Perez and Zerah by Tamar, Perez was the father of Hezron, and Hezron the father of [g]Ram. Ram was the father of Amminadab, Amminadab the father of Nahshon, and Nahshon the father of Salmon. Salmon was the father of Boaz by Rahab, Boaz was the father of Obed by Ruth, and Obed the father of Jesse. Jesse was the father of David the king.

David was the father of Solomon by [h]Bathsheba who had been the wife of Uriah. Solomon was the father of Rehoboam, Rehoboam the father of Abijah, and Abijah the father of [i]Asa. Asa was the father of Jehoshaphat, Jehoshaphat the father of [j]Joram, and Joram the father of Uzziah. Uzziah was the father of [k]Jotham, Jotham the father of Ahaz, and Ahaz the father of Hezekiah. 10 Hezekiah was the father of Manasseh, Manasseh the father of [l]Amon, and Amon the father of Josiah. 11 Josiah became the father of [m]Jeconiah and his brothers, at the time of the deportation to Babylon.

12 After the deportation to Babylon: Jeconiah became the father of [n]Shealtiel, and Shealtiel the father of Zerubbabel. 13 Zerubbabel was the father of [o]Abihud, Abihud the father of Eliakim, and Eliakim the father of Azor. 14 Azor was the father of Zadok, Zadok the father of Achim, and Achim the father of Eliud. 15 Eliud was the father of Eleazar, Eleazar the father of Matthan, and Matthan the father of Jacob. 16 Jacob was the father of Joseph the husband of Mary, by whom Jesus was born, who is called [p]the Messiah.

17 So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; from David to the deportation to Babylon, fourteen generations; and from the deportation to Babylon to [q]the Messiah, fourteen generations.

Conception and Birth of Jesus

18 Now the birth of Jesus [r]Christ was as follows: when His mother Mary had been [s]betrothed to Joseph, before they came together she was found to be with child by the Holy Spirit. 19 And Joseph her husband, being a righteous man and not wanting to disgrace her, planned [t]to send her away secretly. 20 But when he had considered this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, “Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife; for [u]the Child who has been [v]conceived in her is of the Holy Spirit. 21 She will bear a Son; and you shall call His name Jesus, for [w]He will save His people from their sins.” 22 Now all this [x]took place to fulfill what was spoken by the Lord through the prophet: 23 Behold, the virgin shall be with child and shall bear a Son, and they shall call His name [y]Immanuel,” which translated means, “God with us.” 24 And Joseph [z]awoke from his sleep and did as the angel of the Lord commanded him, and took Mary as his wife, 25 [aa]but kept her a virgin until she gave birth to a Son; and he called His name Jesus.

Notas al pie

 1. Matthew 1:1 Lit book
 2. Matthew 1:1 Heb Yeshua (Joshua), meaning The Lord saves
 3. Matthew 1:1 Gr Christos (Christ), Gr for Messiah, which means Anointed One
 4. Matthew 1:2 Lit fathered, and throughout the genealogy
 5. Matthew 1:2 Lit and..., and throughout the genealogy
 6. Matthew 1:2 Gr Judas; names of people in the Old Testament are given in their Old Testament form
 7. Matthew 1:3 Gr Aram
 8. Matthew 1:6 Lit her of Uriah
 9. Matthew 1:7 Gr Asaph
 10. Matthew 1:8 Also Gr for Jehoram in 2 King 8:16; cf 1 Chron 3:11
 11. Matthew 1:9 Gr Joatham
 12. Matthew 1:10 Gr Amos
 13. Matthew 1:11 Jehoiachin in 2 Kin 24:15
 14. Matthew 1:12 Gr Salathiel
 15. Matthew 1:13 Gr Abioud, usually spelled Abiud
 16. Matthew 1:16 Gr Christos (Christ)
 17. Matthew 1:17 Gr Christos (Christ)
 18. Matthew 1:18 I.e. The Messiah
 19. Matthew 1:18 The first stage of marriage in Jewish culture, usually lasting for a year before the wedding night, more legal than an engagement
 20. Matthew 1:19 Or to divorce her
 21. Matthew 1:20 Lit that which
 22. Matthew 1:20 Lit begotten
 23. Matthew 1:21 Lit He Himself
 24. Matthew 1:22 Lit has happened
 25. Matthew 1:23 Or Emmanuel
 26. Matthew 1:24 Lit got up
 27. Matthew 1:25 Lit and was not knowing her