Nouă Traducere În Limba Română

Matei 1

Cartea genealogiei lui Isus Cristos

1Cartea genealogiei lui Isus Cristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.

Lui Avraam i s-a născut Isaac,

lui Isaac i s-a născut Iacov,

lui Iacov i s-au născut Iuda şi fraţii acestuia,

lui Iuda i s-au născut Pereţ şi Zerah, mama lor fiind Tamar,

lui Pereţ i s-a născut Heţron,

lui Heţron i s-a născut Ram,

lui Ram i s-a născut Aminadab,

lui Aminadab i s-a născut Nahşon,

lui Nahşon i s-a născut Salmon,

lui Salmon i s-a născut Boaz, mama acestuia fiind Rahab,

lui Boaz i s-a născut Obed, mama acestuia fiind Rut,

lui Obed i s-a născut Işai, iar lui Işai i s-a născut regele David.

Lui David i s-a născut Solomon, a cărui mamă fusese înainte soţia lui Urie,

lui Solomon i s-a născut Roboam,

lui Roboam i s-a născut Abia,

lui Abia i s-a născut Asa,

lui Asa i s-a născut Iehoşafat,

lui Iehoşafat i s-a născut Iehoram,

lui Iehoram i s-a născut Uzia,

lui Uzia i s-a născut Iotam,

lui Iotam i s-a născut Ahaz,

lui Ahaz i s-a născut Ezechia,

10 lui Ezechia i s-a născut Manase,

lui Manase i s-a născut Amon,

lui Amon i s-a născut Iosia,

11 iar lui Iosia i s-a născut Iehonia şi fraţii acestuia, pe vremea exilului în Babilon.

12 După exilul în Babilon,

lui Iehonia i s-a născut Şealtiel,

lui Şealtiel i s-a născut Zerub-Babel,

13 lui Zerub-Babel i s-a născut Abiud,

lui Abiud i s-a născut Eliachim,

lui Eliachim i s-a născut Azor,

14 lui Azor i s-a născut Ţadok,

lui Ţadok i s-a născut Achim,

lui Achim i s-a născut Eliud,

15 lui Eliud i s-a născut Elazar,

lui Elazar i s-a născut Mattan,

lui Mattan i s-a născut Iacov,

16 iar lui Iacov i s-a născut Iosif, soţul Mariei, din care s-a născut Isus, Cel Care este numit Cristos[a].

17 Aşadar, de la Avraam până la David sunt în total paisprezece generaţii, de la David până la exilul în Babilon sunt paisprezece generaţii, iar de la exilul în Babilon până la Cristos sunt paisprezece generaţii.[b]

Naşterea lui Isus Cristos

18 Iată însă cum a avut loc naşterea lui Isus Cristos: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif, dar înainte ca ei să locuiască împreună, ea a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. 19 Iosif însă, soţul ei, era un om drept şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea lumii. De aceea el şi-a propus s-o părăsească pe ascuns[c].

20 Dar în timp ce se gândea el la aceste lucruri, iată că un înger al Domnului i s-a arătat în vis şi i-a zis: „Iosif, fiu al lui David, nu te teme s-o iei pe Maria de soţie, căci ce s-a conceput în ea este de la Duhul Sfânt! 21 Ea va naşte un Fiu, Căruia Îi vei pune numele Isus[d], pentru că El Îşi va mântui poporul de păcatele lui!“

22 Toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul care zice: 23 „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi Îi vor pune numele Emanuel“[e], nume care, tradus, înseamnă „Dumnezeu este cu noi“.

24 Când s-a trezit din somn, Iosif a făcut aşa cum i-a poruncit îngerul Domnului. A luat-o pe Maria de soţie, 25 dar n-a cunoscut-o până când ea nu a dat naştere unui Fiu. Iar el I-a pus numele Isus.

Notas al pie

  1. Matei 1:16 Sau: Mesia; atât Cristos (greacă), cât şi Mesia (ebraică şi aramaică) înseamnă Cel care este uns; peste tot în carte
  2. Matei 1:17 În genealogiile biblice, unele nume, care nu sunt atât de importante, sunt omise fie pentru a relaţiona un anume individ în mod direct la un strămoş important, fie pentru a obţine numărul dorit, care de multe ori este un multiplu de şapte, așa cum este în acest text
  3. Matei 1:19 În contextul iudaic, logodna era un angajament mult mai puternic decât în zilele noastre şi nu putea fi ruptă decât printr-un act de divorţ; în Deut. 22:24 femeia logodită este numită soţie, iar în acest verset Iosif este numit soţul Mariei, chiar dacă erau doar logodiţi
  4. Matei 1:21 Isus este transcrierea în greacă a termenului ebraic Iosua (Ieşua), care înseamnă Domnul mântuie
  5. Matei 1:23 Vezi Isaia 7:14

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Мат 1

Родословие Исы Масиха

1Вот родословие Исы Масиха[a], потомка Давуда, потомка Ибрахима.

Ибрахим был отцом Исхака,

Исхак – отцом Якуба,

Якуб – отцом Иуды и его братьев,

Иуда – отцом Фареца и Зераха, а их матерью была Фамарь.

Фарец был отцом Хецрона,

Хецрон – отцом Рама,

Рам был отцом Аминадава,

Аминадав – отцом Нахшона,

Нахшон – отцом Салмона,

Салмон – отцом Боаза, а его матерью была Рахав.

Боаз был отцом Овида, а его матерью была Руфь.

Овид был отцом Есея, а Есей – отцом царя Давуда.

Давуд был отцом Сулеймана, а его матерью была бывшая жена Урии.

Сулейман был отцом Реховоама,

Реховоам – отцом Авии,

Авия – отцом Асы,

Аса – отцом Иосафата,

Иосафат – отцом Иорама,

Иорам – отцом Уззии,

Уззия – отцом Иотама,

Иотам – отцом Ахаза,

Ахаз – отцом Езекии,

10 Езекия – отцом Манассы,

Манасса – отцом Амона,

Амон – отцом Иосии,

11 Иосия – отцом Иехонии и его братьев. В это время народ был переселён в Вавилон.

12 После переселения в Вавилон Иехония стал отцом Шеалтиила,

Шеалтиил был отцом Зоровавеля,

13 Зоровавель – отцом Авиуда,

Авиуд – отцом Элиакима,

Элиаким – отцом Азора,

14 Азор – отцом Цадока,

Цадок – отцом Ахима,

Ахим – отцом Элиуда,

15 Элиуд – отцом Элеазара,

Элеазар – отцом Матфана,

Матфан – отцом Якуба,

16 Якуб – отцом Юсуфа, мужа Марьям, которая и родила Ису, называемого Масихом.

17 Всего от Ибрахима до Давуда было четырнадцать поколений, от Давуда до переселения в Вавилон – тоже четырнадцать, и четырнадцать поколений от переселения в Вавилон до рождения Масиха.[b]

Рождение Исы Масиха

18 История рождения Исы Масиха такова. Мать Исы, Марьям, была обручена с Юсуфом, но, прежде чем они поженились, оказалось, что она беременна. Ребёнок, которого ей предстояло родить, был от Святого Духа. 19 Жених Марьям, Юсуф, был благочестивым человеком и, узнав о её беременности, хотел тайно расстаться с ней, не предавая дело огласке, чтобы Марьям избежала позора. 20 Но когда он принял такое решение, ему во сне явился ангел от Вечного[c] и сказал:

– Юсуф, потомок царя Давуда! Не бойся взять Марьям в жёны, потому что её будущий ребёнок – от Святого Духа. 21 Она родит сына, и ты назовёшь Его Иса («Вечный спасает»), потому что Он спасёт Свой народ от грехов их![d]

22 Всё произошедшее с ними было исполнением того, что Вечный сказал через пророка: 23 «Вот, девственница забеременеет и родит сына, и назовут Его Иммануил»[e], что значит: «С нами Всевышний».

24 Пробудившись ото сна, Юсуф сделал так, как велел ему ангел от Вечного. Марьям стала женой Юсуфа, 25 но супружеской близости между ними не было, пока она не родила сына. Юсуф назвал Его Иса.

Notas al pie

  1. 1:1 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
  2. 1:17 Матай делит историю Исраила на три периода, в которые он включил по четырнадцать поколений. Но, скорее всего, на самом деле поколений было больше, чем записал автор. Авторы того времени могли сокращать родословные списки в соответствии с некой системой – вероятно, для облегчения запоминания. Поэтому в некоторых случаях слово «отец» может означать здесь более дальнего предка.
  3. 1:20 Вечный   – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Имя Яхве («Он есть») указывает на активное участие Аллаха в жизни Своего народа и всего творения, говорит о Его вечном существовании и показывает неизменность Его природы и характера. Это и послужило причиной использования имени «Вечный» в данном переводе. Традиционный перевод: «Господь», «Сущий». См. Исх. 3:13-15.
  4. 1:21 См. Заб. 129:8.
  5. 1:23 Ис. 7:14.