Nouă Traducere În Limba Română

Marcu 1

Lucrarea lui Ioan Botezătorul

1Începutul[a] Evangheliei[b] lui[c] Isus[d] Cristos[e], (Fiul lui Dumnezeu)[f]. Aşa cum este scris în Isaia, profetul[g]:

„Iată, îl trimit înaintea feţei Tale pe solul Meu,
    care-Ţi va pregăti calea!“

„Un glas strigă în pustie:
    «Pregătiţi calea Domnului,
        neteziţi-I cărările!»“

Ioan Botezătorul a venit în pustie şi a început să predice botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor. Toţi cei din ţinutul Iudeii şi toţi locuitorii Ierusalimului au început să vină la el şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan. Ioan avea îmbrăcămintea din păr de cămilă, iar în jurul mijlocului avea un brâu de piele.[h] El se hrănea cu lăcuste şi cu miere sălbatică. Ioan vestea şi zicea: „După mine vine Cel Ce este mai puternic decât mine, Căruia eu nu sunt vrednic să mă aplec să-I dezleg cureaua sandalelor! Eu v-am botezat cu[i] apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt.“

Botezul şi ispitirea lui Isus

În acele zile a venit Isus din Nazaretul Galileii şi a fost botezat de către Ioan în Iordan. 10 Imediat după ce a ieşit din apă, El a văzut cerurile deschise şi pe Duhul coborând peste El ca un porumbel. 11 Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit; în Tine Îmi găsesc plăcerea!“[j]

12 Imediat[k] Duhul L-a dus în pustie. 13 El a stat în pustie timp de patruzeci de zile[l], fiind ispitit de Satan[m]. Acolo stătea împreună cu animalele sălbatice, iar îngerii Îi slujeau[n].

Primii ucenici

14 După ce Ioan a fost închis, Isus a venit în Galileea, predicând Evanghelia lui[o] Dumnezeu. 15 El zicea: „S-a împlinit vremea! Împărăţia lui Dumnezeu[p] este aproape! Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie!“

16 În timp ce trecea pe lângă Marea Galileii[q], Isus l-a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon, care tocmai aruncau năvoadele în mare, căci erau pescari. 17 Isus le-a zis: „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni!“ 18 Ei şi-au lăsat imediat năvoadele şi L-au urmat.

19 Mergând puţin mai încolo, l-a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, şi pe Ioan, fratele lui. Ei erau într-o barcă şi îşi reparau năvoadele. 20 Imediat El i-a chemat, iar ei l-au lăsat pe tatăl lor, Zebedei, în barcă, împreună cu cei angajaţi şi L-au urmat.

Isus vindecă un demoniac în Capernaum

21 S-au dus în Capernaum şi, în Sabatul imediat următor, El a intrat în sinagogă[r] şi a început să dea învăţătură. 22 Oamenii erau uimiţi de învăţătura Lui, căci El îi învăţa ca Unul Care are autoritate, nu cum îi învăţau cărturarii[s]. 23 Chiar atunci în sinagoga lor era un om stăpânit de un duh necurat. 24 El a strigat:

– Ce avem noi de-a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne distrugi? Ştiu Cine eşti: Sfântul lui Dumnezeu!

25 Isus l-a mustrat zicându-i:

– Taci şi ieşi afară din el!

26 Duhul necurat a ieşit din el, scuturându-l şi scoţând un strigăt puternic. 27 Toţi au rămas uimiţi, aşa că se întrebau între ei: „Ce înseamnă aceasta? Este o învăţătură nouă, care are autoritate. El porunceşte chiar şi duhurilor necurate, iar ele Îl ascultă!“ 28 Şi I s-a dus vestea imediat pretutindeni, în toată regiunea din jurul Galileii.

Isus vindecă bolnavii

29 Imediat după ce au ieşit din sinagogă, s-au dus împreună cu Iacov şi Ioan în casa lui Simon şi a lui Andrei. 30 Soacra lui Simon era întinsă pe pat, având febră, şi ei I-au vorbit imediat despre ea. 31 El a venit, a prins-o de mână şi a ridicat-o. Şi febra a lăsat-o, iar ea a început să le slujească. 32 Seara, după ce a apus soarele, au adus la El pe toţi bolnavii şi pe cei demoniaci. 33 Întreaga cetate era adunată la uşă. 34 El i-a vindecat pe mulţi care sufereau de diferite boli şi a scos afară mulţi demoni. Pe demoni nu-i lăsa să vorbească, pentru că ei Îl cunoşteau.

Isus se roagă într-un loc pustiu

35 Dis-de-dimineaţă, când încă era întuneric, Isus S-a sculat, a ieşit, şi S-a dus într-un loc pustiu. Şi se ruga acolo. 36 Dar Simon şi cei ce erau de obicei cu El au început să-L caute 37 şi, când L-au găsit, I-au zis:

– Toţi Te caută!

38 Isus le-a răspuns:

– Să mergem în altă parte, în satele învecinate, ca să predic şi acolo, căci pentru aceasta am ieşit!

39 Şi S-a dus în toată Galileea, predicând în sinagogile lor şi scoţând demoni.

Curăţarea unui bolnav de lepră

40 A venit la El un lepros[t] care a îngenuncheat şi L-a rugat spunând:

– Dacă vrei, poţi să mă curăţeşti[u]!

41 Cuprins de milă[v], Isus a întins mâna, l-a atins şi i-a zis:

Da, vreau. Fii curăţit!

42 Lepra l-a părăsit imediat şi a fost curăţit. 43 Isus i-a atras atenţia şi i-a spus să plece imediat, 44 zicându-i totodată:

– Vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te, arată-te preotului şi adu pentru curăţirea ta ceea ce a poruncit Moise[w], drept mărturie pentru ei.

45 Dar el a ieşit afară şi a început să vorbească şi să răspândească vestea atât de mult, încât Isus nu mai putea să intre pe faţă în cetate, ci stătea afară, în locuri pustii. Şi oamenii veneau la El de pretutindeni.

Notas al pie

 1. Marcu 1:1 Termenul face aluzie la Gen. 1:1, în ideea că, odată cu venirea lui Isus Cristos, are loc un nou început; primul verset pare a funcţiona ca un titlu, fie al pasajului respectiv, fie al întregii Evanghelii
 2. Marcu 1:1 Sau: Veştii Bune; peste tot în carte
 3. Marcu 1:1 Sau: despre; sau: pe care a adus-o / proclamat-o
 4. Marcu 1:1 Isus este transcrierea în greacă a ebraicului Iosua (Ieşua), care înseamnă Domnul mântuie (vezi Mt. 1:21)
 5. Marcu 1:1 Sau: Mesia; atât Cristos (greacă), cât şi Mesia (ebraică şi aramaică) înseamnă Cel care este uns; peste tot în carte
 6. Marcu 1:1 Unele mss nu conţin aceste cuvinte
 7. Marcu 1:2 Citatul care urmează este, în prima parte, o combinaţie între Ex. 23:20 şi Mal. 3:1, iar în a doua parte este din Is. 40:3; evanghelistul îl menţionează doar pe Isaia (vezi şi Mt. 9:27 şi nota); pentru a rezolva problema, unele dintre mss mai târzii conţin: în profeţi
 8. Marcu 1:6 Vezi 2 Regi 1:8; Zah. 13:4
 9. Marcu 1:8 Sau: în
 10. Marcu 1:11 O aluzie la Ps. 2:7 şi la Isaia 42:1
 11. Marcu 1:12 Adverb folosit frecvent în Evanghelie, ţinând de particularitatea ei
 12. Marcu 1:13 Vezi Ex. 24:18; 34:28; Deut. 8:2-3; vezi nota de la Mt. 2:15
 13. Marcu 1:13 Cuvânt împrumutat din ebraică, însemnând Vrăjmaş sau Acuzator
 14. Marcu 1:13 Vezi Ex. 23:20,23; 32:34; vezi nota de la Mt. 2:15
 15. Marcu 1:14 Sau: despre; sau: pe care a adus-o
 16. Marcu 1:15 Împărăţia lui Dumnezeu reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în acelaşi timp o realitate prezentă şi o nădejde în viitor; peste tot în carte
 17. Marcu 1:16 Cunoscută şi sub numele de: Chineret, Ghenezaret, Tiberiadei; peste tot în carte
 18. Marcu 1:21 Lit.: întrunire sau loc de adunare; centru al comunităţii, loc public de rugăciune, de închinare şi de citire a Scripturilor, acolo unde existau cel puţin zece bărbaţi. Ca instituţie, Sinagoga a apărut în timpul exilului babilonian (după 586 î.Cr.); peste tot în carte
 19. Marcu 1:22 Lit.: scribii, în sensul de erudiţi, experţi în Lege; cei care studiau, interpretau şi învăţau legea scrisă şi orală. Majoritatea erau farisei; peste tot în carte
 20. Marcu 1:40 Termenul grecesc poate desemna diverse boli ale pielii, nu neapărat lepra; peste tot în acest capitol
 21. Marcu 1:40 Bolnavul era considerat necurat din punct de vedere ceremonial şi la fel erau consideraţi şi cei care intrau în contact cu el (vezi Lev. 13:1-46)
 22. Marcu 1:41 Unele mss conţin: de mânie; vezi şi 3:5; 10:14
 23. Marcu 1:44 Vezi Lev. 14:1-32

Священное Писание (Восточный Перевод)

Марк 1

Пророк Яхия готовит путь Исе Масиху

1Вот начало Радостной Вести об Исе Масихе[a], (вечном) Сыне Всевышнего[b]. Как написано в Книге Пророков, где Всевышний говорит:

«Вот, впереди Тебя (Масиха) посылаю Я вестника Моего,
    который приготовит Тебе путь».[c]
«Голос раздаётся в пустыне:
„Приготовьте путь Вечному[d],
    сделайте прямыми дороги Его!“»[e]

В пустыне появился пророк Яхия[f] и проповедовал, что все должны пройти обряд погружения в воду[g] в знак того, что они покаялись, чтобы получить прощение грехов. К нему приходили люди со всей Иудеи и все жители Иерусалима. Они открыто признавали свои грехи, и Яхия совершал над ними обряд погружения в воду в реке Иордане. Яхия носил одежду из верблюжьей шерсти и подпоясывался кожаным поясом.[h] Ел он саранчу и дикий мёд. В своей проповеди он говорил:

– После меня придёт Тот, Кто могущественнее меня, и я даже не достоин, нагнувшись, развязать ремни Его сандалий. Я совершал над вами обряд, погружая вас в воду, а Он будет погружать вас в Святого Духа[i].

Иса Масих проходит обряд погружения в воду у Яхии

В то время из галилейского города Назарета пришёл Иса и прошёл у Яхии обряд погружения в воду в Иордане. 10 И когда Иса выходил из воды, Он тотчас увидел раскрывшиеся небеса и Духа, спускающегося на Него в образе голубя. 11 И с небес прозвучал голос:

– Ты Мой любимый Сын (Избранный Мной Царь)! В Тебе Моя радость![j]

Искушение в пустыне

12 Тотчас Дух побудил Ису пойти в пустыню. 13 Он находился в пустыне сорок дней, искушаемый сатаной. Иса был там один, в окружении диких зверей, и ангелы служили Ему.

Иса Масих начинает Своё служение

14 После того как Яхия был заключён в темницу, Иса пришёл в Галилею, возвещая Радостную Весть от Всевышнего.

15 – Пришло время, – говорил Он, – Всевышний уже устанавливает Своё Царство! Покайтесь и верьте в Радостную Весть!

Четыре рыбака следуют за Исой Масихом

16 Однажды, проходя вдоль Галилейского озера, Иса увидел Шимона и его брата Андера. Они забрасывали в озеро сети, так как были рыбаками.

17 – Идите за Мной, – сказал им Иса, – и Я сделаю так, что вы станете ловцами людей.

18 Братья сразу же оставили сети и пошли за Ним. 19 Пройдя немного дальше, Иса увидел Якуба и Иохана, сыновей Завдая, которые сидели в своей лодке и чинили сети. 20 И Он сразу же позвал их, и они, оставив своего отца Завдая с наёмными работниками в лодке, пошли за Ним.

Изгнание нечистого духа

21 Когда они пришли в Капернаум, Иса в первую же субботу[k] пошёл в молитвенный дом иудеев и учил там. 22 Люди изумлялись Его учению, потому что Он учил их, как имеющий власть, а не как учители Таурата. 23 Как раз в это время в молитвенном доме находился человек, одержимый нечистым духом, который вдруг закричал:

24 – Что Ты хочешь от нас, Иса из Назарета? Ты пришёл, чтобы погубить нас? Я знаю, кто Ты! Ты – Святой Всевышнего!

25 – Замолчи! – строго приказал Иса. – Выйди из него!

26 Нечистый дух сотряс человека и с громким криком вышел из него. 27 Люди в изумлении говорили друг другу:

– Что это? Новое учение, да ещё и с такой властью! Он даже нечистым духам приказывает, и те подчиняются Ему!

28 Слух об Исе мгновенно разошёлся по всей Галилее.

Исцеление больных

29 Из молитвенного дома иудеев они с Якубом и Иоханом сразу же пошли домой к Шимону и Андеру. 30 Тёща Шимона лежала в горячке, и Исе сразу сказали о ней. 31 Он подошёл к ней, взял её за руку и помог подняться. Жар её прошёл, и она начала накрывать им на стол.

32 С наступлением вечера, после захода солнца, к Исе стали приносить всех больных и одержимых демонами. 33 Весь город собрался у дверей. 34 В тот день Иса исцелил многих от самых различных болезней и изгнал много демонов. Демонам Он запрещал говорить, потому что они знали, Кто Он.[l]

Иса Масих возвещает Радостную Весть в Галилее

35 На следующее утро, когда было ещё темно, Иса вышел из дома, пошёл в безлюдное место и там молился. 36 Шимон и другие ученики бросились искать Его 37 и, когда нашли, сказали Ему:

– Все Тебя ищут!

38 А Он им ответил:

– Пойдём в другие места, в соседние селения, чтобы Мне и там возвещать Радостную Весть. Я ведь для этого и пришёл.

39 И Он ходил по всей Галилее, проповедуя в молитвенных домах и изгоняя демонов.

Исцеление прокажённого

40 Однажды к Нему подошёл человек, больной проказой[m]. Павши перед Исой на колени, он стал умолять Его:

– Если Ты захочешь, Ты можешь меня очистить.

41 Исе стало жаль его. Он протянул руку, прикоснулся к нему и сказал:

– Хочу, очистись!

42 Как только Он это сказал, проказа сошла с человека, и тот стал чистым. 43 Иса тут же отослал его, строго предупредив:

44 – Смотри, никому не говори об этом, но пойди, покажись священнослужителю и принеси в жертву за очищение то, что повелел Муса.[n] Так люди удостоверятся, что ты исцелён.[o]

45 Но тот пошёл и начал повсюду рассказывать о случившемся. Из-за этого Исе стало невозможно открыто появляться в городе, и Он оставался в безлюдных местах. Народ, однако, стекался к Нему отовсюду.

Notas al pie

 1. 1:1 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
 2. 1:1 То, что Иса назван Сыном Всевышнего, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исраила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масиха, Спасителя и праведного Царя от Всевышнего, т. е. Ису (см. Ин. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и Масиха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
 3. 1:2 Мал. 3:1.
 4. 1:3 Вечный   – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
 5. 1:3 Ис. 40:3.
 6. 1:4 Пророк Яхия   – букв.: «Яхия Погружающий»; также в 6:14; 6:24-25; 8:28.
 7. 1:4 Или: «обряд омовения»; также в ст. 5, 8 и 9.
 8. 1:6 Весь вид Яхии говорил о том, что он является пророком Всевышнего (см. 4 Цар. 1:8; Зак. 13:4).
 9. 1:8 Или: «омывать ваши сердца Святым Духом».
 10. 1:11 См. Нач. 22:2; Заб. 2:7; Ис. 42:1.
 11. 1:21 Суббота   – седьмой день недели у иудеев, который был религиозным днём отдыха. См. пояснительный словарь.
 12. 1:34 То есть знали, что Иса является обещанным Масихом, Избранным Царём (см. Лк. 4:41). Запрет (не только демонам, но и людям – см. 1:43-45) говорить о том, Кем Он является, вероятно, был продиктован тем, что люди неверно понимали пророчества о Масихе. Они ждали, что пришедший Масих возглавит восстание против римской оккупации и установит Своё Царство (см. Ин. 6:15), в то время как Его целью было духовное освобождение от греха (см. Ин. 8:31-36). Вторая причина – в том, что ещё не пришло Его время открыться (см. Ин. 7:8). К тому же растущая популярность мешала Его служению (см. 1:43-45). Иса также не хотел, чтобы люди видели в нём только чудотворца-целителя. И, конечно же, Он не хотел принимать свидетельство от демонов.
 13. 1:40 На языке оригинала стоит слово, которое обозначает несколько разных кожных болезней, а не только проказу.
 14. 1:44 См. Лев. 14:1-32.
 15. 1:44 Букв.: «…повелел Муса, во свидетельство им». Это также можно понять, как «во свидетельство священнослужителям».