Nouă Traducere În Limba Română

Maleahi 1

1O profeţie. Cuvântul Domnului spus lui Israel prin Maleahi[a].

Întâietatea lui Iacov

„V-am iubit! zice Domnul.

Dar voi întrebaţi: «Cum ne-ai iubit?»

N-a fost Esau fratele lui Iacov? zice Domnul. Şi totuşi pe Iacov l-am iubit, dar pe Esau l-am urât! I-am prefăcut munţii într-o pustietate, iar moştenirea lui am dat-o şacalilor din pustie.

Dacă cei din Edom ar zice: «Suntem doborâţi, dar ne vom întoarce şi vom rezidi ruinele!», atunci aşa vorbeşte Domnul Oştirilor[b]: «Ceea ce vor rezidi ei, voi dărâma Eu! Şi vor fi numiţi: ‘Teritoriul Răutăţii’, ‘Poporul pe care Domnul este indignat pentru totdeauna’.

Veţi vedea lucrul acesta cu ochii voştri şi veţi zice: ‘Mare este Domnul, până şi dincolo de hotarele lui Israel!’»“

Un cuvânt de mustrare pentru preoţi

„Un fiu îl cinsteşte pe tatăl său şi un sclav dă cinste stăpânului său. Dacă sunt Tată, unde este cinstea care Mi se cuvine? Şi dacă sunt Stăpân, unde este teama faţă de Mine? vă spune Domnul Oştirilor vouă, preoţilor, care dispreţuiţi Numele Meu.

Voi însă spuneţi: «Cum Ţi-am dispreţuit noi Numele?»

Aducând pe altarul Meu hrană pângărită!

Dar voi întrebaţi: «Cum Te-am pângărit[c]

Spunând că masa Domnului este de dispreţuit[d]! Când aduceţi ca jertfă animale oarbe, nu este acesta un lucru rău? Iar când aduceţi animale şchioape sau bolnave, nu este acesta un lucru rău?[e] Încearcă să-i aduci astfel de daruri guvernatorului tău! Va fi el oare mulţumit de tine? Te va lua el în seamă? zice Domnul Oştirilor.“

Şi acum, imploraţi-L pe Dumnezeu să-Şi arate bunăvoinţa faţă de noi! „Vă va lua El în seamă de vreme ce mâinile voastre aduc astfel de daruri?[f]“, zice Domnul Oştirilor.

10 „O, de ar închide careva dintre voi porţile Templului, ca să nu mai aprindeţi degeaba focul pe altarul Meu! Nu-Mi găsesc nici o plăcere în voi, zice Domnul Oştirilor, şi nu voi accepta nici un dar din mâinile voastre! 11 Căci de la răsăritul soarelui şi până la asfinţitul lui[g] Numele Meu este mare printre neamuri! Şi în orice loc se arde tămâie în cinstea Numelui Meu, şi se aduc daruri curate, căci Numele Meu este[h] mare printre neamuri, zice Domnul Oştirilor. 12 Dar voi Îl profanaţi spunând: «Masa Stăpânului este pângărită şi rodul ei este o hrană de dispreţuit![i]» 13 Voi ziceţi: «Ce osteneală!» şi vă strâmbaţi la ea[j], zice Domnul Oştirilor. Apoi aduceţi ce este furat, şchiop sau bolnav! Da, astfel de daruri aduceţi! Să le primesc Eu din mâinile voastre? zice Domnul. 14 Blestemat să fie înşelătorul care are în turma sa un mascul sănătos şi care, deşi jură că-l va aduce pe acesta, totuşi îl jertfeşte Stăpânului pe cel cu meteahnă! Căci Eu sunt un Împărat mare, zice Domnul Oştirilor, şi Numele Meu este de temut printre neamuri!“

Notas al pie

 1. Maleahi 1:1 Sau: prin mesagerul Meu
 2. Maleahi 1:4 Ebr.: YHWH Ţevaot. Termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; peste tot în carte
 3. Maleahi 1:7 TM; LXX: am pângărit-o
 4. Maleahi 1:7 În sensul că nu contează ce fel de jertfă este adusă pe altar (vezi prima parte a v. 7)
 5. Maleahi 1:8 Vezi Lev. 22:17-25
 6. Maleahi 1:9 Sau: noi! Vina este a voastră! Vă va lua El în seamă?
 7. Maleahi 1:11 Sau: de la un capăt al pământului şi până la celălalt
 8. Maleahi 1:11 Verbele din acest verset pot fi redate şi la timpul viitor: va fi, se va arde, se vor aduce, va fi, în TM verbul fiind fie omis, fie la modul participiu
 9. Maleahi 1:12 Sau: Masa Stăpânului poate fi pângărită şi rodul ei poate fi o hrană de dispreţuit!
 10. Maleahi 1:13 Sau: la El

New Russian Translation

Malachi 1

1Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию[a].

Иаков предпочтен Эдому

2– Я возлюбил вас, – говорит Господь, – а вы говорите: «В чем Ты проявил любовь к нам?» Разве Исав не был братом Иакова? – возвещает Господь. – Но Я полюбил Иакова, 3а Исава возненавидел. Я предал его нагорья опустошению и бросил его надел шакалам пустыни.

4Если Эдом говорит: «Мы разгромлены, но отстроим разрушенное», то Господь Сил[b] говорит: «Они отстроят, а Я разрушу. Их назовут Нечестивым Краем, народом, на который Господь прогневался навеки. 5Вы сами увидите это и скажете: „Господь велик и за пределами Израиля!“»

Негодные жертвоприношения

6– Сын почитает отца, а слуга – своего господина. Если Я Отец, то где почтение ко Мне? Если Я Господин, то где ко Мне уважение? – говорит вам, священники, бесчестящие Мое имя, Господь Сил.

Вы говорите: «Чем мы бесчестим Твое имя?». 7Вы кладете на Мой жертвенник оскверненную пищу.

Вы говорите: «Чем мы Тебя осквернили?» Вы считаете, что столом Господа можно пренебрегать. 8Когда вы приносите в жертву слепых животных, разве это не преступление? Когда вы приносите хромое и больное, разве это не преступление? Предложи-ка это своему правителю! Будет он тобою доволен? Будет он к тебе благосклонен? – говорит Господь Сил.

9Молите Бога, чтобы Он нас помиловал!

– За такие жертвы из ваших рук будет ли Он к вам благосклонен? – говорит Господь Сил. – 10Запер бы лучше кто-либо из вас двери храма, чтобы вы не жгли напрасно на Моем жертвеннике огня! Вы Мне неугодны, – говорит Господь Сил, – Я не приму дар из ваших рук.

11От восхода солнца до заката Мое имя будет великим среди народов. На всяком месте Моему имени будут приносить благовония и чистые дары, потому что Мое имя будет великим среди народов, – говорит Господь Сил.

12А вы бесчестите его, говоря, что стол Владыки нечист, а пищей для него можно пренебрегать. 13Вы говорите: «Какое бремя!» – и воротите от него нос, – говорит Господь Сил.

Когда вы приводите краденый, хромой или больной скот и приносите его в жертву, почему Я должен принимать такую жертву из ваших рук? – говорит Господь. – 14Проклят обманщик, у которого в стаде есть хороший самец, которого он клянется дать, а потом приносит в жертву Владыке животное с изъяном[c]. Ведь Я – великий Царь, – говорит Господь Сил, – и Мое имя чтится среди народов.

Notas al pie

 1. 1:1 С еврейского языка это имя переводится как «Мой вестник».
 2. 1:4 Евр.: «ЙГВГ Цеваот»; так же и в других местах книги.
 3. 1:14 См. Лев. 22:18-20.