Nouă Traducere În Limba Română

Leviticul 8:1-36

Învestirea în slujire a lui Aaron și a fiilor săi

(Ex. 29:1-37)

1Domnul i‑a vorbit lui Moise, zicând: 2„Ia‑i pe Aaron și pe fiii lui, adu veșmintele, untdelemnul pentru ungere, taurul jertfei pentru păcat, doi berbeci și coșul cu azime 3și cheamă întreaga comunitate la intrarea în Cortul Întâlnirii.“ 4Moise a făcut așa cum i‑a poruncit Domnul și astfel comunitatea s‑a strâns la intrarea Cortului Întâlnirii. 5Moise a zis comunității: „Iată cum a poruncit Domnul să se facă!“

6Moise i‑a adus pe Aaron și pe fiii săi și i‑a spălat cu apă. 7L‑a îmbrăcat pe Aaron cu tunica, l‑a încins cu brâul, l‑a îmbrăcat cu mantia, a pus pe el efodul și l‑a încins cu brâul efodului, țesut cu măiestrie, legând astfel efodul de el. 8I‑a pus pieptarul, iar în pieptar a pus Urimul și Tumimul8 Vezi nota de la Ex. 28:30.. 9I‑a pus mitra pe cap, iar pe mitră, în față, a fixat plăcuța de aur, sfânta cunună, așa cum Domnul îi poruncise lui Moise.

10Apoi Moise a luat untdelemnul pentru ungere și a uns Tabernaculul cu tot ce este în el, sfințindu‑l10 Vezi nota de la 6:18.. 11A stropit din el de șapte ori pe altar, a uns altarul cu toate uneltele lui, precum și ligheanul cu piedestalul lui, ca să sfințească totul. 12A turnat din untdelemnul pentru ungere pe capul lui Aaron și l‑a uns ca să‑l sfințească. 13Moise i‑a adus și pe fiii lui Aaron, i‑a îmbrăcat cu tunicile, i‑a încins cu brâiele și le‑a pus scufiile, așa cum îi poruncise Domnul.

14După aceea a adus taurul jertfei pentru păcat. Aaron și fiii săi și‑au pus mâinile pe capul taurului jertfei pentru păcat, 15după care Moise a înjunghiat taurul, a luat din sânge și a uns cu degetul său coarnele altarului, curățind astfel altarul. Apoi a turnat restul sângelui la baza altarului. Așa l‑a sfințit, făcând ispășire pentru el. 16Moise a luat toată grăsimea de pe măruntaie, membrana ficatului și cei doi rinichi cu grăsimea de pe ei și le‑a ars pe altar. 17Resturile taurului, adică pielea, carnea și balega, le‑a ars în foc în afara taberei, așa cum îi poruncise Domnul.

18Apoi a adus berbecul pentru arderea‑de‑tot. Aaron și fiii săi și‑au pus mâinile pe capul berbecului, 19iar Moise l‑a înjunghiat și a stropit sângele pe altar, de jur împrejur. 20După ce a tăiat berbecul în bucăți, Moise i‑a ars capul, bucățile și grăsimea. 21După ce a spălat cu apă măruntaiele și picioarele, Moise a ars tot berbecul pe altar ca o ardere‑de‑tot de o aromă plăcută, o jertfă mistuită de foc pentru Domnul, așa cum îi poruncise El.

22După aceea, a adus și al doilea berbec, berbecul pentru jertfa în vederea învestirii în slujire. Aaron și fiii săi și‑au pus mâinile pe capul berbecului, 23iar Moise l‑a înjunghiat, a luat din sânge și a uns lobul urechii drepte a lui Aaron, degetul mare al mâinii lui drepte și degetul mare al piciorului său drept. 24Apoi i‑a adus pe fiii lui Aaron. Moise le‑a uns cu sânge lobul urechii drepte, degetul mare al mâinii drepte și degetul mare al piciorului drept și a stropit restul sângelui pe altar, de jur împrejur. 25Apoi a luat grăsimea – grăsimea cozii și toată grăsimea de pe măruntaie – membrana ficatului, cei doi rinichi cu grăsimea de pe ei și spata dreaptă. 26Din coșul azimelor, care era înaintea Domnului, a luat o turtă de pâine, o turtă de pâine făcută cu untdelemn și o turtă subțire și le‑a pus pe grăsime și pe spata dreaptă. 27Le‑a pus apoi pe toate în mâinile lui Aaron și în mâinile fiilor săi și le‑a legănat ca jertfă legănată înaintea Domnului. 28Apoi Moise le‑a luat din mâinile lor și le‑a ars pe altar, deasupra arderii‑de‑tot, ca o jertfă în vederea învestirii în slujire de o aromă plăcută; aceasta este o jertfă mistuită de foc pentru Domnul. 29Moise a luat pieptul și l‑a adus ca o jertfă legănată înaintea Domnului. Aceasta a fost partea lui Moise din berbecul folosit la învestirea în slujire, așa cum îi poruncise Domnul.

30După aceea, Moise a luat din untdelemnul pentru ungere și din sângele de pe altar, după care l‑a stropit pe Aaron și veșmintele sale și, de asemenea, pe fiii săi și veșmintele lor. I‑a sfințit astfel pe Aaron și veșmintele lui, pe fiii lui și veșmintele lor.

31Moise le‑a zis lui Aaron și fiilor săi: „Fierbeți carnea la intrarea în Cortul Întâlnirii și mâncați‑o acolo împreună cu pâinea din coșul jertfelor folosite la învestirea în slujire, așa cum am poruncit când am zis: «S‑o mănânce Aaron și fiii săi», 32iar ce va mai rămâne din carne și din pâine să fie ars în foc. 33Să nu ieșiți dincolo de intrarea Cortului Întâlnirii timp de șapte zile, până când se vor împlini zilele învestirii voastre, căci șapte zile va dura învestirea voastră în slujire. 34Ce s‑a făcut astăzi, așa a poruncit Domnul să se facă și de acum încolo ca ispășire pentru voi. 35Să rămâneți la intrarea Cortului Întâlnirii zi și noapte, timp de șapte zile, și să păziți îndatorirea față de Domnului ca să nu muriți, căci așa mi s‑a poruncit.“

36Aaron și fiii săi au făcut toate lucrurile pe care Domnul le‑a poruncit prin Moise.